Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Medarbetare på rättspsykiatrisk undersökningsenhet
Foto: JKF PHOTO
mer

Rättspsykiatrisk undersökning

I en rättspsykiatrisk undersökning utreder ett rättspsykiatriskt team om en brottsmisstänkt har någon form av allvarlig psykisk störning. Resultatet av undersökningen kan ha avgörande betydelse för om personen döms till fängelse eller rättspsykiatrisk vård.

Den som begått brott kan dömas till rättspsykiatrisk vård om personen hade en allvarlig psykisk störning när brottet begicks och har behov av rättspsykiatrisk vård. För att ta reda på det genomförs en rättspsykiatrisk undersökning (RPU). Innan den rättspsykiatriska undersökningen begär domstolen oftast en paragraf 7-undersökning. Det är en läkarundersökning där en psykiater eller rättspsykiater bedömer behovet av en rättspsykiatrisk undersökning.

Så går en rättspsykiatrisk undersökning till

Om personen är häktad när domstolen beslutar om en rättspsykiatrisk undersökning flyttas den misstänkte från häktet till en rättspsykiatrisk undersökningsenhet i Göteborg eller Stockholm. Undersökningen tar vanligen fyra veckor. Den misstänkte undersöks av ett team bestående av rättspsykiater, psykolog, socialutredare och omvårdnadspersonal. Teamets uppdrag är att genom samtal, observationer och tester ta reda på om personen hade en allvarlig psykisk störning när brottet begicks. De ska också svara på frågan om personen behöver vård.

För den som inte är häktad

Är den misstänkte personen inte häktad tar undersökningen oftast sex veckor. Den misstänkte vistas då till exempel hemma, på sjukhus eller behandlingshem under undersökningstiden och får komma till teamet på undersökningsenheten ett antal gånger för samtal, undersökningar och tester. Om den misstänkte inte kommer till samtalen, eller inte medverkar, kan personen efterlysas och föras till undersökningsenheten med hjälp av polis. Domstolen kan också besluta att personen ska tas in på undersökningsenheten i upp till två veckor för att undersökningen ska kunna genomföras. Utredningen går då till på samma sätt som en rättspsykiatrisk undersökning på en häktad person.

Om den misstänkte vårdas på till exempel en låst psykiatrisk avdelning och inte kan ta sig till utredningsenheten kan teamet istället åka dit.

Utlåtande

Det rättspsykiatriska utlåtandet baserar sig på en medicinsk-psykiatrisk utredning, socialutredning, psykologutredning och – för häktade – omvårdnadsutredning. Precis som vid en paragraf 7-undersökning baseras även utlåtandet på information från andra källor. Handlingar och journaler beställs från till exempel vårdkontakter, Kriminalvården, Migrationsverket och socialtjänst. Det förekommer även referentsamtal med anhöriga.

Den ansvariga rättspsykiatern skriver sedan ett utlåtande som tillsammans med övriga utredningar skickas till domstolen. Rättsmedicinalverkets utlåtande är i huvudsak en bedömning om huruvida brottet har begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning och om personen behöver vård. Detta ger domstolen underlag för att kunna bestämma om personen ska undantas från att dömas till fängelse och istället dömas till rättspsykiatrisk vård.

Så många genomgår rättspsykiatrisk undersökning

År 2019 genomfördes 573 rättspsykiatriska undersökningar. Av dessa bedömdes 59% ha en allvarlig psykisk störning (APS) vid gärningen.

 

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.