Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Ulrika Haggård. Foto: Rättsmedicinalverket
mer

Ulrika Haggård, rättspsykiatri

Vad handlar din forskning om ?

Forskningen handlar om att utvärdera våra bedömningar och undersöka hur de hanteras i rättsprocessen samt undersöka om våra bedömningar håller god kvalitet och samstämmighet mellan enheterna. Detta för att säkerhetsställa rättssäkerheten.​

Hur kan resultaten från din forskning användas i verksamheten?

Om vi finner att vi på ett systematiskt sätt bedömer personer olika mellan enheter och kliniker måste detta uppmärksammas och åtgärdas. Om våra bedömningar inte beaktas eller feltolkas under den fortsatta rättsprocessen behöver vi arbeta med att förbättra och förtydliga våra slutsatser.

Var befinner du dig tidsmässigt/när ska du vara klar?

Förhoppningsvis kommer vi vara helt klara i slutet på 2023 och bör då ha en rapport skriven men det återstår mycket arbete och det kan ske oförutsägbara problem som dyker upp och bidrar till förseningar.

Vad är den största utmaningen i din forskning?

Det är många som är inblandade i forskningen och det gäller att vi extraherar informationen från våra utredningar och domarna på ett samstämmigt sätt. ​

Vad är det roligast med att forska?

Det är utmanande och väldigt tillfredsställande att få svar på frågor som uppstått under alla de år som jag har arbetat som kliniker på RMV. ​