Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Vetenskapliga rådet på RMV
Det vetenskapliga rådets huvudsakliga uppgift är att granska förslag till större forskningsprojekt och att utvärdera den forskning som har genomförts.

Vetenskapliga rådet på RMV

mer

Rättsmedicinalverkets vetenskapliga råd består av oberoende experter. Rådet ska kvalitetssäkra och utvärdera Rättsmedicinalverkets forskning.
​Myndigheten har ett uttryckligt uppdrag från regeringen att bedriva forskning. Mot bakgrund av forskningsuppdraget beslutade generaldirektören att inrätta ett vetenskapligt råd.
Det vetenskapliga rådet består av experter inom myndighetens olika ämnesområden, rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri.
Rådets huvudsakliga uppgift är att prospektivt granska förslag till större forskningsprojekt och att utvärdera den forskning som har genomförts.

Följande personer har av generaldirektören förordnats som ledamöter i Rättsmedicinalverkets vetenskapliga råd.

  • Chefsjuristen Markos Stavroulakis (ordförande)
  • Docenten Jukka Palo
  • Professorn Antti Sajantila
  • Professorn Kristian Linnet
  • Professorn Lisa Ekselius
  • Forskningsstrategen Robert Kronstrand (anställd på RMV)​