Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Vetenskapliga rådet på RMV
Det vetenskapliga rådets huvudsakliga uppgift är att granska förslag till större forskningsprojekt och att utvärdera den forskning som har genomförts.
mer

Vetenskapliga rådet på RMV

Rättsmedicinalverkets vetenskapliga råd består av oberoende experter. Rådet ska kvalitetssäkra och utvärdera Rättsmedicinalverkets forskning.
Sedan 1 juli 2020 har myndigheten ett uttryckligt uppdrag från regeringen att bedriva forskning. Mot bakgrund av det tydligare forskningsuppdraget har generaldirektören beslutat att inrätta ett vetenskapligt råd.
Det vetenskapliga rådet består av experter inom myndighetens olika ämnesområden, rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri.
Rådets huvudsakliga uppgift är att prospektivt granska förslag till större forskningsprojekt och att utvärdera den forskning som har genomförts.
Följande personer har förordnats att från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2024 vara ledamöter i Rättsmedicinalverkets vetenskapliga råd.

• Justitierådet Agneta Bäcklund (ordförande)
• Docenten Jukka Palo
• Professorn Jytte Banner
• Professorn Kristian Linnet
• Professorn Lisa Ekselius
• Forskningsstrategen Robert Kronstrand (anställd på RMV)