Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Två medarbetare i vita skyddskläder på rättsgenetiska laboratoriet som håller i provrör.
Rättsgenetikens största andel uppdrag handlar om faderskapsutredningar, släktutredningar och identifiering av avlidna personer med hjälp av DNA-teknik. Foto: JKF PHOTO
mer

Rättsgenetik

Enheten för rättsgenetik har i uppdrag att analysera prover och utföra utredningar på uppdrag av bland annat rättsmedicin, domstol, polis, sjukvård och socialförvaltningar runt om i landet. Den största andelen uppdrag handlar om faderskapsutredningar, släktutredningar och identifiering av avlidna personer med hjälp av DNA-teknik.

Varje år utreder rättsgenetik faderskapet för cirka 2 000 barn i Sverige på uppdrag av kommuner, domstolar och privatpersoner. Vi gör också släktutredningar på uppdrag av Migrationsverket.

DNA-identifieringar

I samarbete med rättsmedicin och polisen utför vi DNA-identifieringar och vår verksamhet ingår även i samarbeten för identifiering av avlidna vid katastrofer. Vi deltog bland annat i identifieringsarbetet efter tsunamikatastrofen i Sydostasien år 2004.

Andra rättsgenetiska undersökningar

Plötslig hjärtdöd är sällsynt och drabbar främst unga personer. En obduktion ger inte alltid en förklaring till dödsfallet och det kan bli nödvändigt att göra en molekylär analys av gener som styr hjärtats funktion för att hitta en dödsorsak. Vi utreder varje år ca 80 fall för plötslig hjärtdöd.

Genom molekylära analyser av brottsspår och mänskliga kvarlevor från okända, kan vi få ledtrådar om hårfärg, ögonfärg och geografiskt ursprung som uppslag till polisen i deras utredningar.

Vi gör också DNA-undersökningar för sjukvården där uppdragen kan handla om tvillinganalyser. På uppdrag av polis eller rättsmedicin utför vi artbestämningar vid exempelvis jaktbrott.

Våra metoder är kvalitetssäkrade

Allt analysarbete utförs med kvalitetssäkrade metoder och ger resultat som granskas i flera av varandra oberoende steg. Laboratoriet är ackrediterat av Swedac sedan 1997, enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025. Kvalitetssäkring är en central del i det dagliga arbetet. Ackrediteringen omfattar merparten av de analyser som utförs och undantag framgår av svarsrapporten. Uppgift om den rättsgenetiska verksamhetens ackrediteringsomfattning finns sammanställd och tillgänglig på Swedacs hemsida. Uppgift kan även lämnas vid kontakt med verksamheten.
Uppgifter om personer i ärenden inom rättsgenetik omfattas normalt av sekretess enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, vilket bland annat innebär att våra medarbetare har tystnadsplikt.

Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på sidan Information om hantering av personuppgifter.