Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Vårt uppdrag är att analysera prover och utföra utredningar på uppdrag av bland annat rättsmedicin, domstol, polis, sjukvård och socialförvaltningar runt om i landet. Den största andelen uppdrag handlar om faderskapsutredningar, släktutredningar och identifiering av avlidna personer med hjälp av DNA-teknik. Medarbetare på rättsgenetiska laboratoriet.
Rättsgenetikens största andel uppdrag handlar om faderskapsutredningar, släktutredningar och identifiering av avlidna personer med hjälp av DNA-teknik. Foto: JKF PHOTO
mer

Rättsgenetik

Vårt uppdrag är att analysera prover och utföra utredningar på uppdrag av bland annat rättsmedicin, domstol, polis, sjukvård och socialförvaltningar runt om i landet. Den största andelen uppdrag handlar om faderskapsutredningar, släktutredningar och identifiering av avlidna personer med hjälp av DNA-teknik.

Varje år utreder vi faderskapet för cirka 2 000 barn i Sverige på uppdrag av kommuner, domstolar och privatpersoner. Vi gör ungefär lika många släktutredningar på uppdrag av Migrationsverket.

DNA-identifieringar

I samarbete med rättsmedicin och polisen utför vi DNA-identifieringar och vår verksamhet ingår även i samarbeten för identifiering av avlidna vid katastrofer. Vi deltog bland annat i identifieringsarbetet efter tsunamikatastrofen i Sydostasien år 2004.

Andra rättsgenetiska undersökningar

Vi gör också DNA-undersökningar för sjukvården där uppdragen exempelvis handlar om tvillinganalyser eller farmakogenetiska undersökningar. På uppdrag av polis eller rättsmedicin utför vi även artbestämningar vid exempelvis jaktbrott.

Kvaliteten är hög och den rättsgenetiska verksamheten är ackrediterad av det statliga kontrollorganet Swedac. Alla utredningar är sekretessbelagda och våra medarbetare har tystnadsplikt.