Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Medarbetare på rättsgenetiska laboratoriet.
Rättsgenetikens största andel uppdrag handlar om faderskapsutredningar, släktutredningar och identifiering av avlidna personer med hjälp av DNA-teknik. Foto: JKF PHOTO
mer

Rättsgenetik

Vårt uppdrag är att analysera prover och utföra utredningar på uppdrag av bland annat rättsmedicin, domstol, polis, sjukvård och socialförvaltningar runt om i landet. Den största andelen uppdrag handlar om faderskapsutredningar, släktutredningar och identifiering av avlidna personer med hjälp av DNA-teknik.

Varje år utreder vi faderskapet för cirka 2 000 barn i Sverige på uppdrag av kommuner, domstolar och privatpersoner. Vi gör ungefär lika många släktutredningar på uppdrag av Migrationsverket.

DNA-identifieringar

I samarbete med rättsmedicin och polisen utför vi DNA-identifieringar och vår verksamhet ingår även i samarbeten för identifiering av avlidna vid katastrofer. Vi deltog bland annat i identifieringsarbetet efter tsunamikatastrofen i Sydostasien år 2004.

Andra rättsgenetiska undersökningar

Vi gör också DNA-undersökningar för sjukvården där uppdragen exempelvis handlar om tvillinganalyser eller farmakogenetiska undersökningar. På uppdrag av polis eller rättsmedicin utför vi även artbestämningar vid exempelvis jaktbrott.

Våra metoder är kvalitetssäkrade

Allt analysarbete utförs med kvalitetssäkrade metoder och ger resultat som granskas i flera av varandra oberoende steg. Laboratoriet är ackrediterat av Swedac sedan 1997, enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025. Kvalitetssäkring är en central del i det dagliga arbetet. Ackrediteringen omfattar merparten av de analyser som utförs och undantag framgår av svarsrapporten. Uppgift om den rättsgenetiska verksamhetens ackrediteringsomfattning finns sammanställd och tillgänglig på Swedacs hemsida. Uppgift kan även lämnas vid kontakt med verksamheten.
Uppgifter om personer i ärenden inom rättsgenetik omfattas normalt av sekretess enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, vilket bland annat innebär att våra medarbetare har tystnadsplikt.

Klicka här för att läsa mer om vår personuppgiftshantering