Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Medicinska åldersbedömningar i brottmål

mer

Att veta en persons ålder kan vara viktigt i brottmål. Rättsmedicinalverket gör medicinska åldersbedömningar inom ramen för brottmålsprocessen på uppdrag av bland annat åklagare och polis.

I lagstiftningen finns det särskilda regler som gäller personer som är under 15, 18 eller 21 år. Om en person blir misstänkt för ett brott har dessa åldrar avgörande betydelse för bland annat häktning, handläggning av mål och påföljder. Om en brottsmisstänkt person inte kan styrka sin ålder kan polis eller åklagare begära en medicinsk åldersbedömning.

Medicinska metoder för att bedöma ålder

Medicinsk åldersbedömning är en bedömning av en persons ålder med hjälp av olika medicinska metoder. Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar för att avgöra om en person är under eller över 18 år bygger på en bedömning av två undersökningar:

  • röntgenundersökning av visdomständer
  • magnetkameraundersökning av knäled

Även för att bedöma 15- respektive 21-årsgränserna kan dessa undersökningar användas. För 21-årsgränsen kan de vid behov kompletteras med undersökning av nyckelbenen.

Kontaktuppgifter för polis och åklagare