Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

3. Rättsintyg baserat på handlingar: patientjournal, fotografier och rättsmedicinskt yttrande

mer

Hur du som arbetar inom polisen begär rättsintyg baserat på enbart handlingar (patientjournal, fotografier), så kallat rättsmedicinskt yttrande.

En begäran om rättsintyg baserat på handlingar ska endast innefatta:

1. Begäran om rättsintyg där det tydligt framgår:
• vem som begär rättsintyget,
• direktnummer och e-postadress till denna polis eller åklagare,
• brottsrubricering och brottskod, samt
• att samtycke finns eller varför samtycke inte behövs.

2. Anmälan

3. Kort sammanfattning (max en A4-sida) av händelseförloppet.
Eventuella olika versioner ska framkomma så att rättsläkaren kan uttala sig om skadorna har uppkommit på något av de sätt som beskrivs. Förhör som bidrar till att förklara skadornas uppkomstsätt ska sammanfattas. Övriga delar av förundersökningen ska inte bifogas.

4. Särskilda frågeställningar (om sådana finns)

5. Fotografier – endast på den person som rättsintyget avser. Det ska tydligt framgå:
• vem som har tagit bilderna,
• var och när de är tagna samt
• vem som är avbildad.

6. Patientjournaler
Dessa ska utgöras av läkaranteckningar, samt operationsberättelse och/eller röntgensvar (om sådana finns).

Begäran om rättsintyg skickas elektroniskt.
Kontakta vår rättintygskoordinator vid frågor: Tel: 010-483 49 94

OBS! Vid ofullständig begäran kommer komplettering att krävas innan vi påbörjar ärendet.