Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Yttrande över betänkandet SOU 2017:74 Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning

mer

Datum: 2017-11-20
Diarienummer: Dnr X17-91053
Till: Justitiedepartementet

Rättsmedicinalverket har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.

Rättsmedicinalverket tillstyrker utredningens förslag och hänvisar i övrigt till myndighetens yttrande (dnr X17-90312) över betänkandet Brottsdatalag (SOU 2017:29).

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. Föredragande har varit verksjuristen Jonas Jeppson.

Monica Rodrigo

Jonas Jeppson