Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Yttrande över betänkandet DS 2017:38 Livsstidsstraff för mord

Datum: 171205

Diarienummer:X17-90990

Till: Justietiedepartementet

Rättsmedicinalverket har ombetts att yttra sig över ovan rubricerad promemoria och vill med utgångspunkt från den verksamhet som myndigheten bedriver lämna följande synpunkter.

Rättsmedicinalverket har tidigare uppskattat kostnaden för det ökade antalet riskutredningar enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid till cirka 14,5 miljoner kronor under en tioårsperiod. Det finns betydande osäkerhet i denna uppskattning, eftersom kostnaderna kommer att uppkomma först på längre sikt. Myndighetens kostnad kan därför komma att överstiga det beloppet.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. Verksjuristen Olof Larsson har varit föredragande.

Monica Rodrigo

Olof Larsson