Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Foto; JKF Photo
mer

För berörd: Rättspsykiatrisk undersökning

Ska du genomgå en rättspsykiatrisk undersökning? Här kan du ta del av praktisk information kring utredningen och hur det fungerar på undersökningsenheten. Du som anhörig hittar också svar på de vanligaste frågorna.

Rättsmedicinalverkets uppdrag inom rättspsykiatrin är att utföra paragraf 7-undersökningar och rättspsykiatriska undersökningar på uppdrag av domstolar. Våra utlåtanden utgör en del av bedömningen när domstolen avgör om du som brottsmisstänkt bör dömas till fängelse eller rättspsykiatrisk vård.

En rättspsykiatrisk undersökning, RPU, tar vanligtvis tre till fyra veckor. Under en RPU utreder ett rättspsykiatriskt team om en brottsmisstänkt har någon form av allvarlig psykisk störning. Den som har begått brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning ska i första hand inte dömas till fängelse utan då istället till rättspsykiatrisk vård (Brottsbalken kap. 30, 6§).

Du som ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning

Häktad

Vistelsetiden på utredningsenheten inom rättspsykiatrin är vanligtvis tre till fyra veckor då du undersöks av ett team bestående av rättspsykiatriker (specialistläkare), psykolog, socialutredare och omvårdnadspersonal. Utredningsteamet brukar begära in handlingar från bland annat sjukvård, socialtjänst och kriminalvård för att göra en så noggrann utredning som möjligt. Teamet har även tillgång till handlingar från domstolen.

Under vistelsen på avdelningen ligger fokus på utredningen. Vissa dagar kan vara intensiva med många samtal med utredare och psykologtester. Andra dagar är det lugnare. Det finns alltid personal tillgänglig på avdelningen att umgås med. Många väljer att fördriva tiden med att spela sällskapsspel och kortspel tillsammans med avdelningspersonal och med andra personer som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning. Det finns TV på avdelningen och möjlighet till motion. Du får inte ha med din mobiltelefon och du har inte tillgång till internet.

Om du har barn kan de få hälsa på dig på avdelningen. Är barnen under 18 år måste en eventuell annan vårdnadshavare först samtycka till kontakt. När samtycket väl inkommit görs en bedömning utifrån ordning och säkerhet om det är lämpligt att barnen kommer på besök. Besök sker på en särskild besöksavdelning.

Ej häktad

Om du inte är häktad tar undersökningen sex veckor. Även här brukar utredningsteamet begära in handlingar från bland annat sjukvård, socialtjänst och kriminalvård för att göra en så noggrann utredning som möjligt. Teamet har även tillgång till handlingar från domstolen.

Du blir kallad till undersökningsenheten för att genomgå samtal, undersökningar och tester vilket vanligtvis tar 1-2 dagar. Har du långt mellan hemmet och undersökningsenheten och behöver sova över kontaktar du domstolen som står för övernattningskostnad.

Om du inte kommer till samtalen, eller inte medverkar, kan du efterlysas och föras till undersökningsenheten med hjälp av polis. Domstolen kan också besluta att du ska tas in på undersökningsenheten i upp till två veckor för att undersökningen ska kunna genomföras.

Begreppet allvarlig psykisk störning (APS) är en juridisk term

Allvarlig psykisk störning är en förutsättning för att en person ska kunna föreslås rättspsykiatrisk vård. Begreppet är juridiskt (det är inte en diagnos) då det är en domstol som avgör frågan om allvarlig psykisk störning. Den rättspsykiatriska bedömningen av arten och graden av en psykisk störning utgör dock ett viktigt underlag vid domstolens beslut. Allvarlig psykisk störning utgörs främst av tillstånd av psykotisk karaktär, det vill säga tillstånd med störd verklighetsvärdering. Svår tvångsmässighet med påverkan på en persons verklighetsvärdering är också tillstånd som kan bidra till en allvarlig psykisk störning. Även icke-psykotiska tillstånd kan utgöra en allvarlig psykisk störning i de fall då störningen är av så uttalad grad att den påverkar verklighetsvärderingen. I allmänhet utgör inte intellektuell funktionsnedsättning, autism, demens eller depression en allvarlig psykisk störning annat än om tillståndens grad är svår, något som kan förekomma i den lilla grupp som genomgår rättspsykiatrisk undersökning.

Vanliga frågor och svar

Jag tänkte hälsa på min släkting som är på RPU hos er, måste jag anmäla i förväg?
En person som befinner sig på utredningsenheten och genomgår rättspsykiatrisk undersökning är fortfarande häktad. Det innebär att för att få ringa telefonsamtal och ta emot besök av vänner och anhöriga måste dessa först godkänna samtycke till kontakt genom att skriva under en samtyckesblankett som den intagne skickar. När undersökningsenheten har tagit emot samtycket gör vi en bedömning utifrån ordning och säkerhet om besök och telefonsamtal ska tillåtas. När besök väl är godkänt så har undersökningsenheten ett begränsat antal besökstider. Alla besök måste bokas i förväg.

Min kompis är hos er på en rättspsykiatrisk undersökning och svarar inte på mobilen. Får hen inte ha telefon?
Personer som är häktade och genomgår en rättspsykiatrisk undersökning har inte tillgång till sin privata mobiltelefon (eller internet). Du kan däremot skicka brev till utredningsenheten, och din kompis kan skicka brev till dig.

Kan jag ta med kontanter vid besök?
Ja, det kan du göra. Det går även bra att lämna in kläder, böcker och tidningar. Du får däremot inte lämna in godis, mat och dryck eller hygienartiklar i oförseglade förpackningar. Det är möjligt att lämna saker till din kompis utan att ha besökstillstånd men det är bäst att ta kontakt med personalen. Föremål som lämnas in visiteras, sedan får din kompis tillbaka dem om de inte äventyrar säkerheten på avdelningen.