Alla nyheter

 • Rättsmedicinalverket bjuder in till presskonferens om medicinska åldersbedömningar

  2018-01-16

  I mitten av maj 2016 fick Rättsmedicinalverket, RMV, regeringens uppdrag att skyndsamt utföra medicinska åldersbedömningar i asylärenden och utveckla vår förmåga i brottmål.

 • Förtydligande om medicinska åldersbedömningar

  2018-01-12

  Medicinska åldersbedömningar har diskuterats under många år och under de senaste månaderna återigen mycket intensivt i media. Rättsmedicinalverket uppfattar att diskussionen handlar om många olika aspekter och frågeställningar på samma gång. Rättsmedicinalverkets ambition är att använda de bästa metoderna givet regeringens uppdrag. Det går inte att föra en relevant diskussion om Rättsmedicinalverkets nuvarande system för medicinska åldersbedömningar om vi väljer att bortse från de förutsättningar som uppdraget innebär. Rättsmedicinalverket vill med denna text förtydliga dessa förutsättningar i syfte att skapa en mer nyanserad bild i den rådande diskussionen.

 • Katarina Howner

  Personer med psykopatiska drag finns mitt ibland oss

  2017-12-21

  Katarina Howner, forskare och specialist i psykiatri vid Rättsmedicinalverket, har forskat länge om psykopati och psykopatiska drag. Enligt henne skulle ett samhälle fritt från psykopater vara förskonat från mycket kriminalitet. Men det finns också anledningar till att psykopater alls existerar, de har troligen spelat en viktig roll för vår överlevnad.

 • Elektronisk informationsöverföring till polisen är igång

  2017-12-12

  Rättsmedicinalverket har den här veckan gått in i det så kallade RIF-arbetet (rättsväsendets informationsförsörjning) och kommer framöver att elektroniskt skicka över information till och från polisen. Det kommer innebära ett snabbare och smidigare arbete med minskad fax- och posthantering.

 • "Trycket från omvärlden på DVI-teamet är ofta stort"

  2017-12-04

  Det dröjde bara en dryg halvtimme efter attentatet på Drottninggatan i Stockholm den 7 april i år innan Rättsmedicinalverket höjde säkerhetsläget. Krisledningsgruppen tog över verksamheten och DVI-teamet kallades in.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.