Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Alla nyheter

 • Forskare framför affisch med forskningsresultat

  Forskning om vårdtider uppmärksammas internationellt

  2024-05-22

  Rättsmedicinalverkets forskning kring vårdtider inom den rättspsykiatriska slutenvården som tidigare fått stor uppmärksamhet i Sverige har nu också uppmärksammats internationellt.

 • Rättsmedicinalverkets generaldirektör slutar

  2024-05-06

  Förordnandet för myndighetens nuvarande generaldirektör Lars Werkström går ut den sista augusti i år.

 • Illustration med personer framför whiteboard.

  Rättsmedicinalverkets insynsråd – med nya ledamöter

  2024-04-24

  Rättsmedicinalverkets insynsråd kompletterades nyligen med nya ledamöter vilket gör att rådet är fulltaligt.

 • Händer som pipetterar i ett dragskåp

  Nu implementeras metoden som öppnar tidigare stängda DNA-dörrar

  2024-04-19

  Sverige har spelat en ledande roll i utvecklingen av en ny metod – FORCE – som gör det möjligt att analysera en större andel av DNA-molekylen i syfte att få fram mer DNA-information. Nu tas metoden i drift inom den rättsgenetiska verksamheten på Rättsmedicinalverket.

 • Möt våra forskare: Kanar Alkass

  2024-03-27

  Kanar Alkass forskar om att kunna datera skelettdelar för att kunna bidra i identifieringsarbetet. Syftet är att komma så nära som möjligt när en person har levt, hur gammal personen var när hen dog och därmed även komma nära ett födelseår.

 • Rättsmedicinalverkets logotyp på glasdörr

  Rättsmedicinalverket får i uppdrag att öka kunskapen om strypvåld

  2024-03-19

  Rättsmedicinalverket har fått i uppdrag av regeringen att förstärka kunskapen om strypvåld. Ett förbättrat kunskapsläge om strypvåld förväntas bidra till höjd kvalitet i förundersökningar och i förlängningen bidra till rättsväsendets arbete med att förebygga och förhindra våld i nära relationer.

 • Hand i grön handske som håller i ett provrör.

  Snabbare lagföring även för unga lagöverträdare

  2024-03-06

  På regeringens uppdrag pågår nu en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år, det så kallade ungdomsspåret. För Rättsmedicinalverket innebär det ingen förändring i hantering av dessa ärenden. Enligt en överenskommelse med Polismyndigheten hanteras ärenden gällande misstänkt under 18 år alltid skyndsamt.

 • Årsredovisningen för 2023 inlämnad

  2024-02-22

  Tisdagen den 20 februari lämnade Rättsmedicinalverket över årsredovisningen för 2023 till regeringen. I den går att läsa att antalet rättsintyg baserat på kroppsundersökningar ökar markant, att fler personer under 25 avlider till följd av skjutvapenvåld och att nästan hälften av verksamhetens rättskemiska ärenden numera härrör från processen med snabbare lagföring.

 • Collagebild med det tre som medverkar i poddavsnittet och poddens logga.

  Nytt poddavsnitt om riskbedömningar av livstidsdömda

  2024-02-19

  Idag sitter cirka 200 personer dömda till livstids fängelse på våra anstalter. När en livstidsdömd avtjänat tio år av sitt straff kan personen ansöka om att få fängelsestraffet omvandlat till ett tidsbestämt straff. Den rättspsykiatriska verksamheten på Rättsmedicinalverket ansvarar för att göra en riskutredning av den sökande.

 • Större forskningsfokus på bred front

  2024-02-15

  Rättsmedicinalverket (RMV) har som enda nationella aktör inom sina verksamhetsområden en särställning som även innebär ett ansvar att bidra till kunskapsuppbyggnaden inom myndighetens ämnesområden rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri.

 • Fyra medarbetare från olika yrkesgrupper tittar in i kameran

  Vi söker sommarvikarier

  2024-02-14
 • Porträttbild på en leende Anja Petaros, rättsläkare vid den rättsmedicinska enheten i Linköping.

  Anja leder internationell certifiering av forensiska antropologer

  2024-02-13

  Anja Petaros, är rättsläkare på Rättsmedicinalverket i Linköping, och från och med i år även huvudansvarig för internationell certifiering av forensiska antropologer.

 • Två händer med plasthandskar som pekar på ett formulär

  Identifieringsarbetet efter hissolyckan i Sundbyberg

  2024-01-29

  I mitten av december förra året inträffade en allvarlig hissolycka i Sundbyberg där fem personer miste livet. Rättsmedicinalverket ombads av polisen att delta i identifieringsarbetet efter olyckan varpå ett DVI-team (DVI = Disaster Victim Identification) aktiverades.

 • Personer kommer gående i en korridor

  Jobba med it och digitalisering på Rättsmedicinalverket

  2024-01-23

  Rättsmedicinalverket är mitt uppe i en spännande digitaliseringsresa där vi förnyar stora delar av it-stödet och utforskar nya tekniska möjligheter i syfte att bidra till kvalitet och utveckling.

 • Sarah och Ylva i intervjusituation sittande med vit gardin i bakgrunden

  Laboratoriejobb som gör skillnad

  2024-01-09

  Sarah Ingvarsson, analytisk kemist och Ylva Forslund, laborant jobbar båda på Rättsmedicinalverkets rättskemiska laboratorieenhet i Linköping. Ett viktigt jobb där analysresultaten ger svar till bland annat polisen, sjukvården och kriminalvården.

 • Rättsmedicinalverket Play samlar filmerna

  2024-01-04

  Nu finns en playportal där vi har samlat alla våra producerade filmer.

 • Undervisningssal med människor i skolsittning som lyssnar på en talare.

  Gästprofessur i Buenos Aires med RMV-koppling

  2023-12-29

  När den nya forensiska avdelning vid Argentine Catholic University (UCA) i Buenos Aires invigdes i mitten av december utsågs Henrik Druid, överläkare i rättsmedicin på RMV och professor i rättsmedicin vid Karolinska Institutet till gästprofessor.

 • Utbildning i ballistik och skottskador gav rättsläkare ny kunskap

  2023-12-18

  Under två dagar arrangerade Rättsmedicinalverket en utbildning tillsammans med polisen för att ta vara på den kunskap som byggts upp de senaste åren i och med det ökade skjutvapenvåldet i Sverige.

 • DVI efter hissolycka i Sundbyberg

  2023-12-12

  Flera personer omkom i samband med den svåra hissolycka som inträffade i Sundbyberg utanför Stockholm måndagen den 11 december. Personal från Rättsmedicinalverket deltar vid identifieringsarbetet.

 • Möt Sofia Olsson, sjuksköterska

  2023-12-05

  Sofia Olsson arbetar som sjuksköterska på rättspsykiatriska undersökningsenheten i Stockholm. Huvuduppdraget som sjuksköterska är inte främst att vårda individerna eftersom det handlar mer om observation, det är den rättspsykiatriska undersökningen som står i fokus. Det ställer andra krav på jobbet.

 • Utbildning av forensiska dokumentationsläkare stärker arbetet med rättsintyg

  2023-11-27

  Rättsintyg är ett läkarintyg om skador eller annat som kan ha betydelse vid utredning av ett misstänkt brott. Intyget är en del av bevismaterialet i ett brottmål och är ofta ett viktigt underlag i förundersökningen. Nu utbildar Rättsmedicinalverket flera externa läkare för att hjälpa till med skadedokumentation. Nyligen hölls den åttonde grundutbildningen sedan starten 2017.

 • Rättsmedicinalverket har stängt sin Facebooksida

  2023-11-09

  I oktober utsattes Rättsmedicinalverkets officiella Facebook-sida för en attack och kontrollen över sidan förlorades.

 • Vävnadsdonation inom rättsmedicin kan rädda liv

  2023-11-06

  Rättsmedicinalverket står för cirka 25 procent av tillvaratagandet av vävnader för donationssyfte. Vävnaderna kan rädda liv och bidra till ökad livskvalitet. Nu utbildar myndigheten fler medarbetare för att öka kunskapen och möjligheten att tillvarata fler vävnader.

 • Kollage som är bild för avsnitt 19 av podcasten Döden, hjärnan & kemisten. Avsnittet handlar om rättspsykiatri förr och nu.

  Lyssna på nytt poddavsnitt om rättspsykiatri förr och nu – en jämförelse

  2023-11-01
 • Rättsmedicinalverkets logotyp på glasdörr

  Rättsmedicinalverket har återfått kontrollen över sitt Facebook-konto

  2023-10-13

  Rättsmedicinalverkets Facebook-sida blev i september utsatt för en phishing-attack.

 • Tobias psykologiska bedömningar är en pusselbit i det rättspsykiatriska utlåtandet

  2023-10-13

  Möt Tobias Lihoff som är psykolog på Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska enhet i Stockholm. Han medverkar i de rättspsykiatriska utredningarna och gör bland annat begåvningstest på de intagna. Ett spännande och varierat jobb med ibland svåra bedömningar.

 • Rättsmedicinalverkets logotyp på glasdörr

  Phishing-attack på Facebook

  2023-09-22
 • Ny forskning vill skilja enäggstvillingar åt

  2023-09-19
 • Ny statistik för 2022: Ökat antal förgiftningsdödsfall

  2023-09-18
 • Ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

  2023-09-11
 • Publikbild från Kvinnofridskonferensen 2023

  Se vår film från kvinnofridskonferensen 29-30 augusti i Stockholm

  2023-08-31
 • Möt Kristina Sygel, rättspsykiater

  2023-08-29
 • Bilden är ett skärmklipp från kvinnofridskonferensens egen webbsida, konferensen pågår 29-30 augusti 2023. Platsen är Clarion Sign hotel i Stockholm.

  Rättsmedicinalverket med fokus rättsintyg på kvinnofridskonferensen

  2023-08-25
 • Nytt forskningsprojekt ska göra det lättare att fastställa dödstidpunkt

  2023-08-21
 • Man i laboratorierock håller i dna-spiral

  Forskningsprojekt om ansiktsprediktion med hjälp av DNA

  2023-08-04
 • Porträtt på Nina Dahlin, it-projektledare på it-enheten.

  Nina jobbar som it-projektledare i en it-satsande myndighet

  2023-07-19
 • Möt Thommie, rättsmedicinsk assistent

  2023-07-12
 • Bild på programledare John Henzlert och experterna Lydia Kahn, rättsläkare vid Rättsmedicinalverket, Shilan Caman, beteendevetare och forskare i ämnet våld i nära relation vid Karolinska institutet och vid Polismyndigheten, samt Mariana Dufort, forskare i ämnet våld i nära relation vid Karolinska institutet.

  Lyssna på vårt senaste poddavsnitt om våld i nära relation

  2023-07-05
 • Nytt lagstöd underlättar rättspsykiatriska undersökningar

  2023-06-30
 • Bild på provrör i Rättsmedicinalverkets rättskemiska laboratorium i Linköping.

  Ny metod snabbar på analys av nya droger

  2023-06-28
 • Porträttbild på Gerd Jakobsson, kemist på rättkemiska enheten vid Rättsmedicinalverket.

  Gerds avhandling ger nya metoder för analys av läkemedlet oxikodon

  2023-06-13
 • Forensisk socialutredare viktig kugge i den rättspsykiatriska undersökningen

  2023-05-29
 • Regeringsuppdrag ska utveckla arbetet med rättsintyg

  2023-05-15
 • Första spadtaget för ny rättspsykiatrisk undersökningsenhet i Göteborg

  2023-05-12
 • 6000 följare på Linkedin

  2023-05-04
 • Svensk DNA-expertis kan hjälpa Vietnam

  2023-04-20
 • Ny forskning: Längre vårdtider inom rättspsykiatrin

  2023-04-18
 • Genetiker Kerstin Montelius föreläser i Uppsala om DNA-identifiering vid en DVI-händelse.

  Utbildning i katastrofidentifiering med Rättsmedicinalverket och polisen

  2023-04-06
 • Bild på Olof Holm och Rebecca Gahn som är experterna i poddavsnitt 17 om rättsodontologi.

  Lyssna på vårt poddavsnitt om rättstandläkare

  2023-03-29
 • provrör i provrörsställ

  Läs Rättsmedicinalverkets årsredovisning 2022

  2023-02-22
 • Porträtt på Rebecca Gahn, rättsodontolog vid Rättsmedicinalverket.

  Hon tar reda på vem okända döda var i livet

  2023-02-14
 • Uppskattat seminarium för deckarförfattare

  2023-02-09
 • kvinna framför en blå skylt ed text

  Psykopaten – så känner du igen hen

  2023-01-30
 • Snabbare lagföring blir permanent

  2023-01-18
 • Så görs analyser vid misstänkt narkotikabrott och rattfylleri

  2023-01-13
 • Tunga organ behöver inte vara bevis på förgiftning eller sjukdom

  2023-01-03
 • mindre bild med händer med handskar som håller i provrör

  Färre förgiftningsdödsfall men fortsatt många fall med oxikodon och buprenorfin

  2022-12-15
 • Svante Pääbo, får nobelpriset i fysiologi eller medicin 2022. Foto: Karsten Möbius

  Svensk Nobelpristagares forskning – viktig för rättsgenetiken på RMV

  2022-12-10
 • liten bild med skylt med pilar och text

  Rättsmedicinalverket i unikt samarbete med Svenska Deckarakademin

  2022-12-07
 • liten bild med person som pekar på en presentation med text och figurer

  Forskardag ger ny kunskap till Rättsmedicinalverket

  2022-11-11
 • Poddavsnitt 15 av vår podd Döden, hjärnan & kemisten med experterna Daniel Kling, Cajsa Älgenäs och Andreas Tillmar

  Lyssna på vår podd – nytt avsnitt om framtidens DNA-teknik

  2022-11-01

  Det senaste avsnittet av Rättsmedicinalverkets podd, Döden hjärnan & kemisten, handlar om DNA-analys idag och i framtiden.

 • Våra experter som svarar på frågorna är uppifrån fr.v. för rättskemi, Robert Kronstrand, chefstoxikolog, för rättsgenetik: Andreas Tillmar, rättsgenetiker, för rättspsykiatri, Katarina Howner, rättspsykiater och för rättsmedicin: Eva Rudd, rättsläkare.

  Lyssna på poddavsnitt 14 där våra experter svarar på lyssnarnas frågor

  2022-10-10
  Den här gången bjuder Döden, hjärnan och kemisten på ett specialavsnitt. Vi har samlat fyra experter, en representant från vart och ett av våra verksamhetsområden, rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri. De svarar på frågor som ni lyssnare hade skickat till RMV inför avsnittet.
 • rmv-rättsmedicin-bild från magnetkamera på knäled

  Uppdaterad metodbeskrivning för medicinska åldersbedömningar

  2022-09-05

  Den statliga utredningen om medicinska åldersbedömningar rekommenderade Rättsmedicinalverket att tydligare redovisa osäkerheter i metoden som används. RMV har nu i en uppdaterad version av metodbeskrivningen inkluderat en tydligare redovisning av osäkerheter och faktorer som påverkar modellen.

 • Hand i grön handske som håller i ett provrör.

  Över hundra nya psykoaktiva substanser utredda – flera har narkotikaklassats

  2022-08-16
  Rättsmedicinalverket har sedan några år ett uppdrag från Folkhälsomyndigheten att ta fram underlag som kan användas i arbetet med att föreslå reglering av nya psykoaktiva substanser (NPS). Arbetet har så här långt lett till att över hundra nya substanser har utretts. Av dessa har flera därefter narkotikaklassats, varav vissa även på EU-nivå.
 • Skrik från förr på SVT med medarbetare från Rättsmedicinalverket.

  Se Rättsmedicinalverkets experter i tv-serie om historiska kriminalfall

  2022-07-04

  I en ny dramatiserad dokumentärserie på tv medverkar rättsmedicinalverkets experter. Serien handlar om historiska svenska kriminalfall.

 • mindre bild på frostat glas och rättsmedicinalverkets logotyp samt en bild på en kvinna och en bild på en man

  Nytt poddavsnitt om läkemedelsförfrågningar

  2022-06-14
  Det tolfte avsnittet av RMV:s podd, Döden, hjärnan och kemisten, handlar om läkemedelsförfrågningar. Jenny Isaksson och Carl Söderberg berättar för lyssnarna om vilka frågor vår rättskemiska enhet ibland får från polis och åklagare.
 • provrör i ställ

  Myndighetsgemensam rapport om förgiftningsdödsfall

  2022-06-02

  Rättsmedicinalverket har tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen haft regeringens uppdrag att ta fram en gemensam rapport med statistik avseende dödsfall till följd av läkemedels-och narkotikaförgiftningar.

 • kvinna i blåkläder i sal

  Markant minskning av antalet dödsolyckor med barn

  2022-05-31

  De senaste 30 åren har antalet dödsolyckor där barn förolyckats minskat med mer än hälften. Det visar statistik från Rättsmedicinalverket, RMV. Trenden med att färre barn dör till följd av olyckor är dessutom i stort sett samma oavsett vilken typ av olycka det handlar om.

 • liten bild på ung kvinna i laboratoriemiljö

  Möt Frida Juhl, biomedicinsk analytiker som arbetar med dödsfallsutredningar

  2022-05-31
  En biomedicinsk analytiker har ett dolt arbetsområde, men kan spela en avgörande roll i utredningen av dödsorsaker och dödssätt vid rättsmedicinska obduktioner. För Frida Juhl är det lite av ett drömjobb att arbeta på Rättsmedicinalverket då hon brinner för att kunna leverera svar i dödsfallsutredningar och utveckla kvalitetsarbetet.
 • Mentorprogrammet för forskarhandledare ger deltagarna en egen mentor, en person med lång erfarenhet inom forskning. På halvtidsseminariet träffade alla deltagarna i programmet varandra för att diskutera och utbyta erfarenheter.

  Halvvägs för mentorprogram för forskarhandledare

  2022-05-10

  Nyligen nådde Rättsmedicinalverkets program för forskarhandledare sitt halvtidsseminarium. Programmet erbjuder stöttning och en chans att bli en så bra handledare som är möjligt.

 • RMV:s podcast Döden hjärnan & kemisten, avsnitt 11 om Omvårdnad i den utredande rättspsykiatrin.

  Lyssna på vårt poddavsnitt om omvårdnad i den utredande rättspsykiatrin

  2022-04-26

  Det här avsnittet handlar om livet på våra vistelseavdelningar i den utredande rättspsykiatrin. Våra sakkunniga berättar hur det är att arbeta med intagna misstänkta gärningspersoner som utreds för allvarlig psykisk störning.

 • liten bild på ett mikroskop i närbild

  Möt våra forskare

  2022-04-19
  Rättsmedicinalverket har en särställning som enda nationella aktör inom sina verksamhetsområden och genom det ett ansvar att bidra till kunskapsuppbyggnaden inom myndighetens ämnesområden rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri.
 • Döden hjärnan & kemisten avsnitt 10 Rättsintyg

  Lyssna på vårt nya poddavsnitt om rättsintyg

  2022-03-22

  Det tionde avsnittet av Rättsmedicinalverkets podd, Döden hjärnan och kemisten, handlar om rättsintyg. Du som lyssnar får veta hur ett rättsintyg blir till och varför det kan bli ett avgörande bevis i ett brottmål.

 • 5000 följare på LinkedIn

  2022-03-08

  Rättsmedicinalverket har nu över 5000 följare på det sociala yrkesnätverket LinkedIn. En viktig kanal för att öka Rättsmedicinalverkets synlighet med särskilt fokus på rekrytering och arbetsgivarprofilering

 • Ny studie om beslutsprocessen i rättspsykiatriska undersökningar

  2022-03-07

  En ny vetenskaplig studie visar hur beslut fattas i rättspsykiatriska undersökningar. Cirka 40 experter har beskrivit vilken information de använder i sina bedömningar och hur de kommer fram till sina beslut.

 • Ny metod underlättar artbestämning

  2022-02-24

  Rättsmedicinalverkets rättsgenetiska enhet har driftsatt en ny metod som underlättar artbestämning vid till exempel jaktbrott. Den nya metoden kan bestämma arttillhörighet för prov innehållande DNA från en eller flera okända arter och är dessutom utökad för att kunna detektera ryggradsdjur.

 • Rättsmedicinalverkets årsredovisning 2021 framsidan

  Läs Rättsmedicinalverkets årsredovisning 2021

  2022-02-21

  Fredag den 18 februari lämnade Rättsmedicinalverket över vår årsredovisning för 2021 till regeringen. Här kan du läsa den i sin helhet.

 • Nya verksamhetsfilmer

  2022-01-25

  Nu finns det nya filmer som berättar om Rättsmedicinalverket och vår verksamhet. Följ med några av våra medarbetare som berättar om verksamheten från sin synvinkel.

 • rättsgenetik DNA-analys

  Rättsmedicinalverket leder internationellt samarbete om ny DNA-metod

  2022-01-20

  Rättsmedicinalverket och det amerikanska försvaret har utvecklat en ny metod för DNA-analys. Nu kan DNA i hundratals år gamla kvarlevor analyseras. Okända avlidna kommer att identifieras och fler gärningspersoner kommer att spåras.

 • Virtuell teknik hjälper rättsläkare vid undersökning av skottskador

  2022-01-10

  Sedan en tid tillbaka finns det en datortomografiscanner (CT-scanner) i gång på Rättsmedicinalverket rättsmedicinska enhet i Stockholm. Det ger bättre möjligheter till att hitta kulor vid skottskador. Det ger också bättre möjligheter att utesluta brott och förbereda inför obduktion.

 • Vialer på laboratoriet i Linköping

  Gratis faderskapsutredningar för kommuner och domstolar

  2021-12-22

  Från och med den första januari 2022, utför Rättsmedicinalverket rättsgenetiska analyser av faderskapsutredningar utan kostnad för kommuner och domstolar.

 • Vetenskapligt råd ska hjälpa Rättsmedicinalverket med forskning

  2021-12-06

  Som den medicinska länken i rättskedjan är det viktigt för Rättsmedicinalverket att kunna forska fram ny kunskap och driva utvecklingen framåt inom våra egna expertområden. Sedan 1 juli 2020 har myndigheten ett uttryckligt forskningsuppdrag i instruktionen och nu ska ett nyinstiftat vetenskapligt råd kvalitetssäkra och utvärdera resultaten av forskningen men även jobba prospektivt.

 • rmv-rättsmedicin-bild från magnetkamera på knäled

  Vetenskaplig artikel om medicinska åldersbedömningar publicerad

  2021-11-29

  Medarbetare på Rättsmedicinalverket har publicerat en vetenskaplig artikel om medicinska åldersbedömningar i asylärenden i tidskriften Forensic Science International. I den redovisas beräkningarna bakom den modell som Rättsmedicinalverket använder

 • Två händer med plasthandskar som pekar på ett formulär

  Rättsmedicinalverkets arbete vid katastrofer och olyckor

  2021-11-25

  Vid katastrofer och större olyckor med fler avlidna aktiverar polisen DVI-organisationen. DVI står för Disaster Victim Identification och Rättsmedicinalverket bistår då polisen i arbetet med att få fram underlag till identifieringen av avlidna.

 • Direkt från Socionomdagarna – RMV är på plats

  2021-11-10

  Årets Socionomdagar utspelar sig på Älvsjömässan i Stockholm 9-10 november. Senast mässan blev av var i mars 2019. Nu när pandemirestriktionerna har lättat är Rättsmedicinalverket på plats som utställare tillsammans med förväntansfulla besökare.

 • Poddavsnitt 9 Att identifiera en kropp Emma Wernvik Kerstin Montelius Rebecca Gahn

  Lyssna på vår podd om hur Rättsmedicinalverket identifierar en död person

  2021-10-29

  Varje år hittas cirka 400 döda personer som ingen med säkerhet kan säga vem det är. Det nionde avsnittet av Döden, hjärnan och kemisten handlar om vårt arbete med att identifiera en okänd avliden.

 • Utredning om medicinska åldersbedömningar presenterar delredovisning

  2021-10-28

  Idag presenterar den utredning som regeringen tillsatt för att granska metoden för medicinska åldersbedömningar sin delredovisning. Det slutliga uppdraget ska redovisas i maj 2024.

 • Utökad satsning på snabbare lagföring ökar trycket på Rättsmedicinalverket

  2021-10-20

  Arbetssättet snabbare lagföring, som radikalt minskar tiden från brott till dom, utvidgas vid årsskiftet till att omfatta Sveriges sex största städer och drygt hälften av alla tingsrätter. För Rättsmedicinalverket innebär det en att en större mängd ärenden behöver hanteras med förtur i den rättskemiska verksamheten.

 • Nya lokaler i Umeå förbättrar rättsmedicinska utredningar

  2021-10-18

  Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska enhet i Umeå invigde sina nya lokaler fredag 15 oktober. De nya lokalerna är specialbyggda för rättsmedicin och kommer att ge bättre förutsättningar för att hjälpa polisen i dödsfallsutredningar och för att göra skadedokumentation på brottsoffer och misstänkta gärningspersoner.

 • Disaster victim identification DVI

  Rättsmedicinalverkets arbete i samband med trafikolyckan utanför Markaryd

  2021-10-06

  Rättsmedicinalverket har fått en begäran av polisen att bistå i DVI-arbetet efter trafikolyckan utanför Markaryd. DVI står för Disaster Victim Identification och kopplas in i samband med större katastrofer och olyckor i Sverige eller utomlands. RMV:s uppgift är nu att tillsammans med polisens tekniker identifiera de omkomna.

 • Vi söker fler it-medarbetare

  2021-09-24

  Rättsmedicinalverket är den medicinska länken i rättskedjan. It är en viktig funktion för myndighetens verksamhet och medarbetare och bidrar till ett effektivare samarbete med våra uppdragsgivare i rättsväsendet.

 • Exteriör på Rosenbad i Stockholm.

  Regeringen aviserar höjt anslag till Rättsmedicinalverket

  2021-09-15

  Regeringen har idag meddelat att Rättsmedicinalverket föreslås få ett tillskott på 36 miljoner kronor i budgetpropositionen som kommer att presenteras den 20 september.

 • Andreas Tillmar och Daniel Kling på rättsgenetik har skrivit boken ”Mass identification - Statistical methods in forensic genetics”

  Medarbetare på RMV bakom bok om massidentifikation med DNA

  2021-09-13

  Daniel Kling och Andreas Tillmar arbetar på den rättsgenetiska enheten på Rättsmedicinalverket (RMV). De och två andra internationella experter har skrivit boken ”Mass identification - Statistical methods in forensic genetics”. Boken handlar om att med hjälp av DNA identifiera kroppar efter olyckor och katastrofer.

 • provrör i provrörsställ

  Har du frågor om Rättsmedicinalverket och vår verksamhet?

  2021-08-30

  Att Rättsmedicinalverket är den medicinska länken i rättskedjan som bidrar till att lösa brott och utför för samhället viktiga uppgifter kanske du känner till?

 • Disaster victim identification DVI

  Rättsmedicinalverkets arbete i samband med flygolyckan i Örebro

  2021-07-09

  Rättsmedicinalverket har fått en begäran av polisen att bistå i DVI-arbetet efter flygolyckan i Örebro. DVI står för Disaster Victim Identification och kopplas in i samband med större katastrofer och olyckor i Sverige eller utomlands. RMV:s uppgift är nu att tillsammans med polisens tekniker identifiera de omkomna.

 • Lyssna på vår podd – Döden hjärnan & kemisten

  2021-07-09

  Semesterperioden är en tid för avkoppling. Rättsmedicinalverket vill därför passa på att rekommendera lyssning av vår podd under de sköna sommarmånaderna.

 • Riksdagsbeslut – Rättsmedicinalverket ska göra alla faderskapsundersökningar

  2021-07-01

  Faderskapsundersökningar som domstol eller kommun beställer ska från den 1 januari 2022 alltid utföras av Rättsmedicinalverket (RMV). Ett nytt beslut i riksdagen innebär också att faderskapsundersökningar betalas av staten.

 • Kvaliteten i rättsintyg ska öka

  2021-06-24

  Regeringen föreslår att Rättsmedicinalverket ska få meddela föreskrifter om vilket innehåll ett rättsintyg ska ha och hur det ska utformas. Det förväntas öka kvaliteten på rättsintyg som utfärdas utanför RMV och ge bättre möjlighet att bekämpa våld i nära relationer.

 • Vanligt med förekomst av alkohol och läkemedel i drunkningsolyckor

  2021-06-17

  Rättsmedicinalverket har gått igenom alla drunkningsolyckor mellan 2015-2020. Sammanlagt 597 dödsfall har under den tiden skett till följd av drunkningsolycka i vattendrag, sjö, hav eller pool. I cirka 32% av fallen förekom alkohol i blodet och i 65 % av fallen hittades förekomst av minst ett läkemedel eller drog.

 • Mer detaljerade utlåtanden i medicinska åldersbedömningar

  2021-06-11

  I utvecklingsarbetet kring medicinska åldersbedömningar ser RMV nu en möjlighet att ytterligare differentiera utlåtandet om ålder. Fler studier med ett utökat vetenskapligt underlag och ytterligare statistiska beräkningar har medfört att myndigheten nu kan leverera svar uppdelade på fler möjliga kombinationer av resultat i undersökningarna.

 • Uppdrag att sammanställa statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar

  2021-06-09

  Rättsmedicinalverket har tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen fått i uppdrag att sammanställa, analysera och presentera statistik avseende dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar.

 • Provrör med tester för analys för alkohol, droger och läkemedel.

  Frågor och svar om droger, alkohol och läkemedel

  2021-06-03

  Rättsmedicinalverket får många frågor om våra analyser av alkohol- och drogtester som vi utför. Därför har vi nu en sida där vi ger svar på några av de vanligaste frågorna vi får.

 • RMV återupptar rättspsykiatriska undersökningar av icke häktade

  2021-05-24

  Rättsmedicinalverket kommer inte längre att söka anstånd för rättspsykiatriska undersökningar med anledning av pandemin. Sedan i november 2020 har RMV sökt anstånd för dessa undersökningar när det gäller personer som inte är häktade. Folkhälsomyndigheten och regeringen har aviserat lättnader i vissa restriktioner och RMV ser åter möjlighet att genomföra undersökningarna.

 • Katharina L Sjölin, rättsläkare

  Utan rättsmedicinsk undersökning kommer kanske sanningen aldrig fram

  2021-04-29

  En rättsläkare bedömer och tolkar de tecken som visar hur och varför någon har mött döden. Läs om hur rättsläkare Katharina L Sjölin ser på sitt arbete. Efter hundratals obduktioner kan hon slå hål på många myter som finns om både rättsläkare och döda kroppar.

 • vävnad vävnadsdonation hornhinnor hörselben hud hjärtklaffar donation tillvarata rättsmedicin donation

  Kraftig minskning av vävnadstransplantationer under pandemin

  2021-04-21

  Rättsmedicinalverket tillvaratar en fjärdedel av alla vävnader som transplanteras i Sverige. Men när Covid-19 nådde landet tidigt år 2020, fördubblades tiden mottagare tillbringade i transplantationskö. Lyssna på Sveriges radio (SR) Ekots reportage om hur pandemin har påverkat vävnadsdonationerna.

 • Exteriör på Rosenbad i Stockholm.

  10 miljoner extra till Rättsmedicinalverket i vårändringsbudgeten

  2021-04-07

  Regeringen har idag meddelat att RMV föreslås få ett tillskott på 10 miljoner kronor i den vårändringsbudget som kommer att presenteras senare i april. Pengarna innebär ett tillfälligt tillskott för 2021 och inte en permanent ökning av anslaget.

 • I det här poddavsnittet kommer två av Rättsmedicinalverkets rättstoxikologer, Fredrik Kugelberg och Robert Kronstrand, att berätta hur analyser och tolkningar av provsvar går till på den rättskemiska enheten.

  Nytt avsnitt av Rättsmedicinalverkets podd – Eftersupning och passiv cannabisrökning

  2021-03-29

  I Det åttonde avsnittet av podden Döden, hjärnan & kemisten pratar vi med två specialister i rättstoxikologi om eftersupning och passiv cannabisrökning. Du kan höra avsnittet i din podcastspelare.

 • Laila Ibrahim, omvårdnadspersonal på rättspsykiatrin i Göteborg.

  I den utredande rättspsykiatrin är omvårdnadspersonalen en viktig del av utredningen

  2021-03-25

  På den rättspsykiatriska undersökningsenheten i Göteborg är en av huvuduppgifterna att utreda om misstänkta gärningspersoner har en allvarlig psykisk störning. Där arbetar Laila Ibrahim som omvårdnadspersonal. Hennes observationer av häktade intagna är en viktig del av den rättspsykiatriska utredningen.

 • Johanna Loisel, rättsläkare och enhetschef vid rättsmedicin i Umeå.

  ”Ett rättsintyg kan bli helt avgörande i ett rättsfall”

  2021-03-11

  Ett rättsintyg berättar om skador och fynd på en kropp som kan ha betydelse för utredningen av ett brott. Det är Rättsmedicinalverket som skriver rättsintyg på uppdrag av polis eller åklagare. Här kan du se en film om rättsintyg och om hur viktigt bevismedel det kan bli för utgången i ett våldsbrottsärende.

 • Rättsmedicinalverkets årsredovisning 2020

  Läs Rättsmedicinalverkets årsredovisning för 2020

  2021-02-23

  Större delen av år 2020 har samhället präglats av pandemin. Ärendeinflödet till Rättsmedicinalverket har trots det bara påverkats i mindre omfattning och myndigheten har fortsatt kunna utföra sina uppdrag med hög kvalitet åt övriga rättsväsendet.

 • Christoffer Hansson Frumerie och Annika Lindberg på rättsmedicin i Linköping i skyddsutrustningen när det är covid-19.

  Att arbeta i skyddsutrustning under pandemin

  2021-02-18

  Pandemin har efter cirka ett år fortfarande greppet om tillvaron. På Rättsmedicinalverkets avdelningar för rättspsykiatri och rättsmedicin är arbetsdagarna inte som de var innan covid-19 började sprida sig. Kravet på skyddsutrustning försvårar arbetet och gör det ansträngande och tungt.

 • Skillnaden på den utredande och vårdande rättspsykiatrin

  2021-02-03

  I Rättsmedicinalverkets uppdrag ligger att göra bedömningar om personer som är misstänkta för brott kan lida av en allvarlig psykisk störning. Det är sedan domstolarna som beslutar om påföljd. Men vad händer sedan med personerna som döms till rättspsykiatrisk vård?

 • Två händer med plasthandskar hanterar provrör i laboratoriemiljö.

  Rättsmedicinalverket i samarbete för bättre folkhälsa och färre självmord

  2021-01-29

  Rättsmedicinalverket går med i ett myndighetssamarbete för att förbättra folkhälsan och minska antalet självmord. Rättsmedicinalverket har redan bidragit med unikt material om läkemedelsförgiftningar.

 • Över 4000 följare på Linkedin

  2020-12-23

  Gör som 4000 andra och följ oss på Linkedin för att ta del av vad som händer i den medicinska länken i rättskedjan.

 • Brita Zilg, specialistläkare i rättsmedicin (rättsläkare) och Martin Csatlós, specialistläkare i rättsmedicin (rättsläkare). Båda arbetar vid Rättsmedicinalverket

  Nytt avsnitt av Rättsmedicinalverkets podd ute nu

  2020-12-17

  Det här avsnittet av Rättsmedicinalverkets podd Döden, hjärnan och kemisten handlar om gifter och giftmord. Vi kommer att diskutera ämnen och substanser som droger, läkemedel, växtgifter och hur farliga de är för människan.

 • Snabbare lagföring ställer högre krav på Rättsmedicinalverket

  2020-12-10

  Försöksverksamheten att snabbare kunna utreda och lagföra brott fortsätter under 2021 och utökas till hela landet. För Rättsmedicinalverket innebär det att en betydlig större mängd ärenden behöver hanteras med förtur i den rättskemiska verksamheten.

 • rmv-statistikdiagram

  Ny statistiksida

  2020-12-02

  Vi har förnyat och uppdaterat vår sida med statistik. Nu finns det helårs- och halvårsstatistik från alla våra verksamhetsområden.

 • Rättspsykiatriska undersökningar för personer som inte är häktade bör skjutas upp igen

  2020-11-25

  Rättsmedicinalverket bedömer återigen att § 7- och rättspsykiatriska undersökningar för personer som inte är häktade för tillfället bör skjutas upp. Orsaken är det rådande smittspridningsläget i samhället. Ställningstagandet gäller tills vidare, men kommer att löpande omprövas.

 • rmv-podd-bild på logotyp på glasdörr

  Nytt poddavsnitt om rättsläkarens vardag

  2020-11-09

  I det sjätte avsnittet av Rättsmedicinalverkets podd "Döden, hjärnan och kemisten" berättar två rättsläkare om sitt arbete.

 • vävnad vävnadsdonation hornhinnor hörselben hud hjärtklaffar donation tillvarata rättsmedicin donation

  Vävnadsdonation är en del av Rättsmedicinalverkets verksamhet

  2020-11-05

  Första veckan i november är donationsveckan. Cirka 25 procent av all donerad vävnad som förmedlas i Sverige för transplantation kommer från någon av Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska enheter.

 • Malin Pauli, psykolog inom rättspsykiatrin i Stockholm, spikar sin avhandling.

  Många doktorerar samtidigt som de arbetar på Rättsmedicinalverket

  2020-11-02

  Rättsmedicinalverket är en myndighet med uppdrag från regeringen att både forska och stödja utveckling och forskning inom rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri. För medarbetare betyder det goda möjligheter att doktorera. Vilket många också gör.

 • Följ oss på Linkedin

  2020-10-23

  Gör som 3800 andra och följ oss på Linkedin för att få reda på lediga jobb och möta våra medarbetare.

 • JO har granskat RMV

  2020-10-15

  Justitieombudsmannen (JO) har under våren och sommaren genomfört en inspektion av den rättspsykiatriska avdelningen på Rättsmedicinalverket med fokus på åtgärder i samband med coronapandemin. Nu har JO:s beslut kommit.

 • Porträtt på Henrik Gréen på Rättsmedicinalverket, professor i forensiska vetenskaper, inriktning rättsgenetik och rättstoxikologi vid Linköpings Universitet.

  Ytterligare en medarbetare på Rättsmedicinalverket blir professor

  2020-10-09

  Henrik Gréen, arbetar på Rättsmedicinalverkets avdelning för rättsgenetik och rättskemi i Linköping. Henrik har blivit professor i forensiska vetenskaper vid Linköpings universitet. Det betyder att det på Rättsmedicinalverket nu finns sex professorer inom olika forskningsfält.

 • Nu finns vi på Facebook

  2020-10-07

  I Rättsmedicinalverkets uppdrag ingår att sprida information om myndighetens verksamhet. Därför vill vi underlätta för fler att ta del av vår verksamhet. Som ett led i detta finns vi numera även på Facebook.

 • Rättsintyg svarar på domstolens frågor om våld

  2020-09-29

  Ett rättsintyg kan vara avgörande bevisning i ett åtal om våldsbrott. Rättsintyget avslöjar hur allvarligt våldet har varit och hur skadorna har uppkommit. Trots det har antalet begärda rättsintyg minskat. Rättsläkaren Martin Csatlós berättar varför rättsintyg är så viktigt.

 • Analys av substans på den rättskemiska enheten.

  RMV i samarbete för att få snabbare stopp på nätdroger

  2020-09-14

  Rättsmedicinalverket (RMV) och Folkhälsomyndigheten (FOHM) fortsätter samarbetet med att snabbklassa syntetiska droger som narkotika. Det handlar särskilt om nya psykoaktiva substanser, kort och gott nätdroger som de vardagligt kallas.

 • Exteriör på Rosenbad i Stockholm.

  Tillskott för RMV i budgetpropositionen

  2020-09-11

  Regeringen har idag presenterat en satsning på rättsväsendet som en del av den budgetproposition som kommer att läggas den 21 september. Rättsmedicinalverket är en del av satsningen och myndighetens budget förstärks med 40 miljoner.

 • Porträttbild på Daniel Wallroth, ST-läkare och Ragnar Edman Kessler, rättsläkare på den rättsmedicinska enheten i Stockholm

  Rättsläkarens arbete kan börja redan på fyndplatsen

  2020-08-28

  En rättsläkares kanske främsta uppgift är att hjälpa polisen att utesluta brott och fastställa dödsorsak. Det kan även innefatta besök på den fyndplats där en död kropp har hittats.

 • Ny teknik förbättrar rättsmedicinska obduktioner

  2020-08-24

  På rättsmedicinska enheten i Stockholm kommer under vintern en CT-scanner tas i bruk. Det kommer att ge avdelningen för rättsmedicin bättre möjligheter att utesluta brott och förbereda inför obduktion. Radioprogrammet ”I lagens namn” har gjort ett program där tre av våra medarbetare medverkar och berättar om hur tekniken kan användas.

 • Nya presentationsbroschyrer om Rättsmedicinalverket

  2020-07-29

  Nu finns det en ny presentationsbroschyr om Rättsmedicinalverket på svenska och engelska.

 • Person med hörlurar

  Lyssna på Rättsmedicinalverkets podd

  2020-07-22

  Har du tid över i sommar och gillar att lyssna på podd? Under året har vi lagt ut ett nytt spännande avsnitt av vår podd "Döden, hjärnan och kemisten", som du kan lyssna på via de flesta poddspelare.

 • Katarina Howner tumnagel webben

  Självskattning kan bidra till rätt diagnos på psykopati

  2020-07-15

  En forskningsrapport för Kriminalvården skriven av medarbetare på Rättsmedicinalverket visar att det finns flera sätt att klassa psykopati.
  - Det är viktigt att ha bra modeller för bedömning och sedan hitta rätt behandlingsform för att minska återfall i brott, säger Katarina Howner, rättspsykiater och expert på psykopati.

 • rmv-rättspsykiatri-psykosdämpande läkemedel

  Dödliga överdoserna bland narkomaner ökar i Sverige

  2020-07-06

  Dödstalen på grund av drogöverdos har under 2017 ökat i Sverige jämfört med tidigare år. Det visar en nordisk studie som också konstaterar att heroin är det vanligast preparatet bland dödsfallen i Sverige.

 • rmv-podd-bild på logotyp på glasdörr

  Nytt poddavsnitt om rättspsykiatriska undersökningar

  2020-06-30

  Nu finns ett nytt poddavsnitt av Rättsmedicinalverkets podd "Döden, hjärna och kemisten" ute. Den här gången handlar det om rättspsykiatriska undersökningar.

 • Andreas Tillmar, forskare och molekylärbiolog inom rättsgentik

  Rättsmedicinalverket viktigt för lösningen av dubbelmordet i Linköping

  2020-06-25

  Klockan 07.50 den 19 oktober år 2004 knivhöggs en 8-årig pojke och en 56-årig kvinna till döds i centrala Linköping. Gärningspersonen har hållit sig undan i drygt 15 år. Men Rättsmedicinalverkets forskning om DNA-teknik har hjälpt polisen att gripa mannen.

 • Öppettider under sommaren

  2020-06-18

  Verksamheten på Rättsmedicinalverket fortsätter som vanligt på sommaren men växeln stänger lite tidigare och huvudkontorets reception kommer vara obemannad vissa veckor. Under vecka 28-33 är växelns öppettider 09.00-14.30. Lokala variationer finns på de olika enheterna.

 • Utredning om medicinsk åldersbedömning tillsatt

  2020-06-11

  Regeringen har fattat beslut om att tillsätta en utredning om medicinska åldersbedömningar. Utredningen ska redogöra för det aktuella vetenskapliga underlaget, belysa frågan ur ett internationellt perspektiv och ta fram ett utökat kunskapsunderlag.

 • Rättspsykiatri utomhusmiljö tumnagel

  Rättsmedicinalverket återupptar undersökningar av icke häktade

  2020-06-09

  Rättsmedicinalverket kommer åter att genomföra rättspsykiatriska undersökningar av personer som inte är häktade. Folkhälsomyndigheten har lättat på rekommendationerna kring inrikesresor och då finns inga hinder för Rättsmedicinalverket att kalla till undersökning.

 • Paraffininbäddad vävnad

  Regeringen ger Rättsmedicinalverket ett tydligt uppdrag att forska

  2020-05-25

  Rättsmedicinalverket (RMV) får nu stöd av regeringen för att bedriva aktiv forskning. För en expertmyndighet som RMV är det viktigt att kunna forska fram ny kunskap och driva utvecklingen framåt inom sina egna expertområden.

 • Islands enda rättsläkare specialiserade sig i Sverige

  2020-05-14

  Pétur Guðmann Guðmannsson gjorde i likhet med många andra isländska läkare sin specialisttjänstgöring i Sverige. I sju år arbetade han på vår rättsmedicinska enhet i Linköping. Tillbaka på Island är han nu deras enda rättsläkare och arbetar med att utveckla verksamheten.

 • Person med hörlurar

  Lyssna på poddar med våra medarbetare

  2020-04-22

  Rättsmedicinalverkets podcast Döden, hjärnan och kemisten har, som så mycket annat, tagit paus i dessa coronatider. Men det finns andra bra poddar att lyssna på där våra medarbetare medverkar. Här bjuder vi på några lyssningstips.

 • Rättspsykiatriska undersökningar för personer som inte är häktade skjuts upp

  2020-04-14

  För personer som inte är häktade bedömer Rättsmedicinalverket att rättspsykiatriska undersökningar för tillfället inte kan genomföras. Orsaken till ställningstagandet är att minska risken för smittspridning av covid-19 och gäller tills vidare, men kommer att löpande omprövas.

 • Håll dig uppdaterad - prenumerera på våra nyheter

  2020-04-09
 • rmv-årsredovisning 2019-omslagsbild

  Tillgänglighetsanpassad årsredovisning

  2020-03-27

  Vi har tillgänglighetsanpassat vår årsredovisning för 2019. Det är nu enklare att ta del av innehållet för många typer av funktionsvariationer.

 • illustration av virus i grönt

  RMV och Covid-19

  2020-03-19

  Rättsmedicinalverket följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer i arbetet rörande spridningen av Coronaviruset. I dagsläget pågår verksamheten utan några större förändringar. Detta kan dock komma att förändras beroende på hur smittspridningen utvecklas.

 • Sara vill knäcka gåtan om det mänskliga beteendet

  2020-03-17

  Sara Öster blev tidigt nyfiken på det mänskliga beteendet och hur vårt psyke speglas i våra handlingar. Idag arbetar hon som ST-läkare i rättspsykiatri med rättspsykiatriska utredningar som svarar på om en gärningsperson har en allvarlig psykisk störning.

 • rmv-rättspsykiatri-mötesrum för samtal

  Allt fler rättspsykiatriska undersökningar

  2020-03-04

  Antalet rättspsykiatriska undersökningar har ökat med 25 procent de senaste två åren. Rättspsykiatriska undersökningar görs när brottslingar misstänks ha en allvarlig psykisk störning. Ökningen av antalet ärenden riskerar att förlänga rättsprocesser.

 • rmv-årsredovisning 2019-omslagsbild

  Årsredovisning 2019

  2020-02-24

  Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom rättsväsendet. Vi är den medicinska länken i rättskedjan och ger svar på många av rättsväsendets svåra frågor. Under 2019 har myndigheten fortsatt att tillhandahålla bedömningar och analyser av god kvalitet med korta handläggningstider.

 • Ny sida för dig som är anhörig

  2020-02-19

  Du som är anhörig kan behöva veta mer och ta kontakt med oss. Nu har vi tagit fram en webbsida som guidar dig vidare.

 • Ny dna-metod kan ge genombrott i olösta fall

  2020-02-13

  Rättsmedicinalverket har varit med och utvecklat ny analysteknik som har gjort att fler dna-spår kan användas. Det kan spela en avgörande roll i brottsutredningar.

 • Förslag om förstärkt integritet och effektivitet vid Rättsmedicinalverket

  2020-01-30

  Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss om förstärkt skydd för den personliga integriteten och ökad effektivitet i Rättsmedicinalverkets verksamhet.

 • Rättspsykiatrisk undersökningsenhet

  Psykopaten saknar förmåga att förstå vad du känner

  2020-01-30

  Misstänker du att någon i din närhet har psykopatiska drag? Rättspsykiater Katarina Howner på Rättsmedicinalverket har länge forskat i ämnet. Hon vet hur du bör agera när du har att göra med en person med avtrubbat känsloliv, alltså en människa som saknar empati.

 • rmv-rättsgenetik-dna-test i laboratorium

  Identifieringsarbetet efter flygkraschen i Iran

  2020-01-22

  Polisen och Rättsmedicinalverket har gjort ett omfattande arbete för att möjliggöra identifiering av de 17 personer med anknytning till Sverige som befaras ha avlidit i flygkraschen i Iran den 8 januari.

 • Rättspsykiatri utomhusmiljö tumnagel

  Stor ökning av antalet rättspsykiatriska undersökningar

  2020-01-16

  Antalet rättspsykiatriska undersökningar i Sverige har ökat med 25 procent sedan år 2017.
  Trycket på den utredande rättspsykiatrin är det högsta på 15 år.

 • Tumnagel podd avsnitt 4 rattonykterhet rmv.se

  Nytt poddavsnitt om droger och alkohol i trafiken

  2020-01-09

  Det fjärde avsnittet av Rättsmedicinalverkets podd Döden, hjärnan och kemisten handlar om rattonykterhet och drograttfylla. När polisen vill veta vad som finns i de nykterhetsprov som tas i trafiken varje år så är det Rättsmedicinalverkets rättskemiska enhet som står för analyserna.

 • Hanna Boman, sjuksköterska inom rättspsykiatri

  2019-12-16

  Möt våra medarbetare! Sjuksköterskan Hanna Boman har sin examen inom ett klassiskt vårdyrke, men hennes arbete är en del i rättskedjan. Inom rättspsykiatrin på Helix i Stockholm står säkerheten och den rättspsykiatriska undersökningen i första rummet.

 • Ny podd om DNA i faderskaps- och släktutredningar

  2019-12-11

  I avsnitt 3 av Rättsmedicinalverkets podd "Döden, hjärnan och kemisten" får du möta två medarbetare på vår rättsgenetiska enhet som berättar om DNA-tekniken i faderskaps- och släktutredningar.

 • Årlig forskningsvecka på rättskemiska avdelningen i Linköping

  2019-11-29

  Under en vecka i november genomfördes den årliga forskningsveckan på rättskemiska och rättsgenetiska avdelningen i Linköping. Syftet med veckan är att presentera den forskning som pågår inom avdelningen för alla medarbetare.

 • Rättsmedicinalverket på Socionomdagarna

  2019-11-25

  För femte året i rad medverkade Rättsmedicinalverket på Socionomdagarna på Älvsjömässan i Stockholm. Förutom en monter där besökarna kunde ställa frågor så medverkade experter från myndigheten i tre seminarier

 • Stort intresse för rättsläkarens arbete

  2019-11-22

  Numera är det inte ovanligt att våra rättsläkare framträder i TV och berättar vad arbetet med rättsmedicinska undersökningar innebär. Det finns ett stort intresse från allmänheten att få inblick i vår roll i rättsprocessen och för arbetet som rättsläkare.

 • Talande webb på rmv.se

  2019-11-08

  Cirka 25 procent av den svenska befolkningen har läs- och skrivsvårigheter. Det kan handla om personer med dyslexi, men även personer med annat modersmål än svenska, synsvaga och äldre.

 • närbild på ett ansikte och ett par ögon

  Vävnadstransplantation räddar liv och höjer livskvaliteten

  2019-11-04

  I dag börjar donationsveckan som är en årligen återkommande nationell kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. Ett syfte med veckan är att få fler att ta ställning till donation. Cirka 25 procent av alla vävnadsdonationer i Sverige kommer från någon av Rättsmedicinalverkets sex rättsmedicinska enheter.

 • rättsmedicinalverkets logotyp på glasdörr

  Ändrade öppettider på fredag 1 nov

  2019-10-28

  Nu på fredag 1 november stänger växeln kl. 12.00.

 • Provrör med tester för analys för alkohol, droger och läkemedel.

  Fem nya nätdroger drogklassas

  2019-10-11

  Rättsmedicinalverket ser på ett tidigt stadium utvecklingen av nätdroger både i brottsfall och i dödsfallsutredningar. Nu har regeringen beslutat att drogklassa fem nya nätdroger.

 • rmv-rättsmedicinalverket deltog i barents rescue week 2019

  Rättsmedicinalverket medverkar i Barents Rescue Week

  2019-09-23

  Den 23-26 september arrangerar MSB en övning i samverkan när det gäller naturkatastrofer och omfattande olyckor. Den kommer bland annat innehålla världens största övning inom katastrofidentifiering, DVI (Disaster Victim Identification) och Rättsmedicinalverket medverkar med åtta medarbetare.

 • rmv-rättspsykiatri-psykosdämpande läkemedel

  Minskat intag av psykosdämpande läkemedel ökade risken för självmord

  2019-09-09

  I en ny studie gjord av Jonas Forsman, rättspsykiater och forskare på Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska enhet i Stockholm, har följsamhet till behandling med antidepressiva och psykosdämpade läkemedel jämförts med avseende risken för självmord. Resultatet är tydligt.

 • rmv-rättsmedicin-johanna-loisel-rättsläkare i umeå

  Snabb identifiering efter flygkraschen i Umeå

  2019-08-30

  Söndagen den 14 juli inträffade en olycka som drabbade en grupp fallskärmshoppare i Umeå. Ett flygplan kraschade på Storsandskär i Umeåälven och nio personer förolyckades. Tillsammans med polisen lyckades Rättsmedicinalverket snabbt identifiera de omkomna. Ett lagarbete där många i myndigheten bidrog för att kunna ge anhöriga ett snabbt besked.

 • Hörsalen på 13th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry

  Fokus på bättre behandling av psykisk ohälsa på nordiskt symposium

  2019-08-23

  13th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry i Göteborg blev ett lyckat event. Inte minst med tanke på det rekordstora deltagarantal som öppnade för många heta diskussioner och stort kunskapsutbyte. På plats var cirka 215 nordiska kollegor som alla verkade inom fältet rättspsykiatri.

 • Logo for the symposium

  Medier är välkomna till Nordens största konferens i rättspsykiatri

  2019-08-16

  Den 20-22 augusti samlas drygt 200 experter, forskare och föreläsare inom rättspsykiatri i Göteborg för att delta i Nordiskt symposium för rättspsykiatri. Sakkunniga från alla fem nordiska länder är på plats för att diskutera och utbyta ny kunskap kring rättspsykiatrisk vård och utredningsverksamhet.

 • rmv-rättsmedicin-irena dawidson-rättsodontolog

  Rättsodontologens viktiga roll beskrivs i tidningsartikel

  2019-08-13

  Varje år får Rättsmedicinalverket in runt 300 kroppar eller kroppsdelar för identifiering. En stor del av dessa hamnar på Irena Dawidsons röntgenbord.

 • Disaster victim identification DVI

  Rättsmedicinalverkets arbete i samband med flygolyckan i Umeå

  2019-07-15

  Rättsmedicinalverket har fått en begäran av polisen att bistå i DVI-arbetet efter flygolyckan i Umeå. DVI står för Disaster Victim Identification och kopplas in i samband med större katastrofer och olyckor i Sverige eller utomlands. RMV:s uppgift är nu att tillsammans med polisens tekniker identifiera de omkomna.

 • Ändrade öppettider i huvudväxeln

  2019-07-05

  Under veckorna 28-32 har Rättsmedicinalverket växel ändrade telefontider. Växeln är då bemannad 09.00-14.30.

 • rmv-rättsmedicin-poddavsnitt-styckmord-brita zilg och louise guggenheimer

  Styckmord är temat i nytt avsnitt av podden

  2019-07-03

  Det andra avsnittet av Rättsmedicinalverkets podd "Döden, hjärnan och kemisten" är mörkt, och kanske inte något för känsliga lyssnare. Ämnet är styckmord i Sverige och det handlar om två studier som har kartlagt samtliga kända fall av styckningar och styckmord sedan 1961 fram till och med 2017

 • Veronica Forsberg och Tobias Johansson vävnadsdonation rättsmedicinsk assistent tillvaratagande

  Rättsmedicinalverket behöver få stöd för vävnadstransplantation

  2019-06-24

  Rättsmedicinalverket står för cirka 25 procent av all vävnad förmedlad för transplantation. Myndigheten tillvaratar nästan all vävnad för transplantationer av hörselben och hud och andelen tillvaratagna hornhinnor och hjärtklaffar har ökat.

 • rmv-podd-bild på logotyp på glasdörr

  Första avsnittet av Rättsmedicinalverkets podd

  2019-06-11

  Avsnitt ett, av podden, Döden hjärnan och kemisten, handlar om tungt kriminella med psykisk ohälsa. Specialistläkaren Niklas Långström berättar om tecknen som visar sig tidigt i livet, för en människa i riskzonen att bli kriminell.

 • Ny broschyr om rättsintyg

  2019-06-05

  Rättsmedicinalverket (RMV) har sedan 2006 huvudansvaret i Sverige för att utfärda rättsintyg. Rättsintyg är ett viktigt underlag både i förundersökningen och vid en eventuell rättegång. Den här broschyren vänder sig till polis och åklagare och berättar bland annat om hur man beställer rättsintyg.

 • rmv-rättskemi-toxikolog i samtal

  Årligt toxikologimöte på RMV i Linköping

  2019-05-28

  Varje år har Nordens alla toxikologer möjlighet att träffas och diskutera och försöka lösa svåra frågor inom sitt vetenskapsområde. I år var träffen 9-11 maj och platsen var Linköping på Rättsmedicinalverkets avdelning för rättsgenetik och rättskemi.

 • rmv-rättspsykiatri-dörr-till avdelning

  Nya platser öppnas för att klara fler rättspsykiatriska undersökningar

  2019-05-20

  Antalet rättspsykiatriska undersökningar ökar kraftigt och därför måste Rättsmedicinalverket (RMV) nu öppna nya platser. Antalet rättspsykiatriska undersökningar (RPU) ökade under 2018 med 16 procent och ökningen har fortsatt under inledningen av 2019.

 • rmv-rättskemi-kuvert med etikett som hålls av händer med handskar

  Regeringen utvidgar försök med snabbare lagföring - RMV samarbetar med myndigheter

  2019-05-03

  Regeringen ska utvidga försöket med snabbspår. Bakgrunden är att det sedan januari 2018 pågår en försöksverksamhet i norra Stockholm för att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott. Snabbförfarandet bygger på en metod för polisen att genomföra omedelbara utredningsåtgärder i samband med ett ingripande. En del av arbetet har varit att snabbare analysera blod- och urinprover avseende misstanke om rattfylleri och ringa narkotikabrott, vilket genomförts av Rättsmedicinalverkets rättskemiska laboratorieenhet i Linköping.

 • Logo for the symposium

  Read the programme for 13th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry

  2019-04-25

  Rättsmedicinalverket står som värd för 13th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry. Nu är programmet spikat, läs det nedan. English version follows.

 • Henrik Gréen

  Succé för forensisk forskning i Linköping

  2019-04-18

  Rättsmedicinalverket är med i ett omfattande forskningssamarbete i Linköping. En oberoende grupp forskare har nu utvärderat samarbetet och gett det högsta utdelade betyget.

 • Person i det rättskemiska laboratoriet som arbetar med analys av blodprov.

  Fler fall av drograttfylleri upptäcks med RMV:s nya metod

  2019-04-12

  För drygt ett år sedan bytte Rättsmedicinalverket, RMV, metod för att upptäcka droger vid misstänkt drograttfylleri. Nu visar en utvärdering att den nya metoden fångar upp fler droger och ger säkrare resultat.

 • rmv-rättskemi-provrör för test av droger

  Flera dödsfall orsakade av kokain

  2019-04-04

  Förra året avled 20 personer där den enda eller bidragande orsaken till dödsfallen var förgiftning med kokain. Men spår av drogen hittades i totalt 104 rättsmedicinska obduktioner.

 • Marianne Kristiansson, professor och överläkare i rättspsykiatri vid Rättsmedicinalverket (RMV) och Jonatan Hedlund, överläkare i rättspsykiatri vid RMV, håller i kursen Rättspsykiatrisk utredning och vård.

  Utbildning i rättspsykiatri kan leda till fler rättspsykiatrer

  2019-03-26

  Kursen Rättspsykiatrisk utredning och vård är en introduktion till rättspsykiatrin på Rättsmedicinalverket. Kursen handlar bland annat om psykisk ohälsa och brott samt riskbedömning och tvångsvård av våldsamma individer.

 • rmv-rättsmedicin-ungdomar i inomhusmiljö

  Rättsmedicinalverket svarar på Smers skrivelse om åldersbedömningar

  2019-03-22

  RMV har av Justitiedepartementet ombetts att yttra sig över Statens Medicinsk-etiska råds (Smer) skrivelse om medicinska åldersbedömningar i asylprocessen.

 • Provrör med tester för analys för alkohol, droger och läkemedel.

  Många färre dödsfall med nätdroger 2018

  2019-03-11

  Under 2017 kunde Rättsmedicinalverket se en kraftig ökning av antalet dödsfall orsakade av olika varianter av läkemedlet fentanyl. Under 2018 har dock siffran sjunkit kraftig. Elva personer har avlidit av fentanylanaloger under 2018 jämfört med över hundra personer under 2017.

 • Johan Larsson är överläkare och rättspsykiater

  Johan Larsson är med i Domstolspodden

  2019-03-07

  Det 15:e och senaste avsnittet av Domstolspodden, som är Domstolsverkets egen podd, handlar om rättspsykiatrisk vård. Rättspsykiater Johan Larsson vid Rättsmedicinalverket (RMV) medverkar.

 • Rättsgenetik pipett tumnagel

  Rättsmedicinalverket föreslås som ensam utförare av faderskapsutredningar

  2019-03-01

  En ny utredning beställd av regeringen föreslår att Rättsmedicinalverket, RMV, blir enda instans som enligt lag kan utföra rättsgenetisk faderskapsutredning.

 • rättsmedicinalverkets logotyp på glasdörr

  Kraftig ökning av antalet obduktioner och RPU-undersökningar

  2019-02-26

  Antalet ärenden till Rättsmedicinalverket som rör obduktioner och rättspsykiatriska undersökningar ökar kraftigt. Det visar statistik som presenteras i årsredovisningen. Antalet obduktioner ökade med sex procent, från 5454 till 5784 under 2018. Det är den högsta siffran på över 25 år. Antalet rättspsykiatriska undersökningar ökade ännu mer, med 16 procent, från 448 till 521 ärenden.

 • Disaster victim identification DVI

  DVI-team identifierade omkomna

  2019-02-21

  I början av januari avled sex schweiziska turister i en allvarlig bilolycka utanför Kiruna. I samband med olyckan fick RMV:s DVI-team en viktig roll i att identifiera de omkomna.
  – I all den hemska tragiken kring en olycka som den här, finns det en stor tillfredsställelse att vi lyckas med det viktiga uppdraget att identifiera de omkomna, säger Johanna Loisel, som är överläkare och enhetschef på rättsmedicinska enheten vid RMV i Umeå.

 • Morgonfika under forskardagen 2019.

  Nytt grepp på Rättsmedicinalverkets forskningsarbete

  2019-02-11

  Nyligen höll Rättsmedicinalverket (RMV) sin återkommande forskardag. RMV är unikt i sitt slag vilket ställer krav på ett omfattande forskning- och utvecklingsarbete.
  - Vi behöver själva forska fram ny kunskap för att alltid kunna ge rättssäkra utlåtanden som vilar på vetenskaplig grund, säger generaldirektören Lars Werkström.

 • rmv-rättsmedicin-experter på rättsmedicinalverket

  Rättsmedicinalverkets medarbetare får pris

  2019-02-07

  Tre av myndighetens medarbetare har fått pris när Läkartidningen har utsett 2018 års bästa artiklar. Professor Anders Eriksson för en artikel om skakvåld och rättsläkarna Anders Rietz och Johanna Loisel för sin artikel om skadedokumentation.

 • rmv-rättskemi-daniel lindstedt-biolog på laboratorieenheten linköping

  Möt Daniel Lindstedt, biolog

  2019-01-25

  Att använda samma metod varje gång ett specifikt ämne ska spåras i ett laboratorium är helt nödvändigt. En tillförlitlig och pålitlig metod ger alltid ett säkert svar. Daniel Lindstedt ser till att Rättsmedicinalverket har rätt metoder för att analysera läkemedel och droger.

 • rmv-verktyg används för DVI-arbete

  DVI-team deltar i identifieringsarbetet efter trafikolycka i Kiruna

  2019-01-14

  Sex personer omkom i en svår trafikolycka natten till lördagen utanför Masugnsbyn i Kiruna. Rättsmedicinalverkets personal arbetar med att identifiera de omkomna.

 • Niklas Långström analyserar i SVT:s Veckans brott.

  Niklas Långström analyserar brottslingars drivkrafter i SVT:s Veckans Brott

  2019-01-11

  Niklas Långström, kvalificerad analytiker vid Rättsmedicinalverket, medverkar varje vecka i SVT-programmet Veckans brott. Tittarna kommer att få se Niklas återkomma i krönikan: Långström analyserar.

 • Skärmklipp från Rättsmedicinalverkets LinkedIn.

  Följ oss på LinkedIn!

  2018-12-21

  Du har väl inte missat att Rättsmedicinalverket även finns på LinkedIn?

 • Carl Calle Söderberg rättsläkare och forskare vid Rättsmedicinalverket

  Calle Söderberg forskar på förgiftning

  2018-12-20
  Carl ”Calle” Söderberg är rättsläkaren som började forska redan under specialistutbildningen. I sex år har han arbetat med sin avhandling och det har gett resultat. Rättsläkare gör nu säkrare bedömningar i förgiftningsfall.
 • Ungdomar

  Klargörande om medicinska åldersbedömningar i asylärenden

  2018-12-14

  Rättsmedicinalverket ger svar på några vanliga frågor om medicinska åldersbedömningar.

 • emma-åklint-kemisk biolog

  Möt Emma Åklint, kemisk biolog

  2018-12-12

  I Sveriges enda rättskemiska laboratorium görs varje år cirka 700 000 analyser. Emma Åklint är kemisk biolog och ser till att Rättsmedicinalverkets uppdragsgivare får rättssäkra och objektiva svar på sina frågor.