Alla nyheter

 • Årlig forskningsvecka på rättskemiska avdelningen i Linköping

  2019-11-29

  Under en vecka i november genomfördes den årliga forskningsveckan på rättskemiska och rättsgenetiska avdelningen i Linköping. Syftet med veckan är att presentera den forskning som pågår inom avdelningen för alla medarbetare.

 • Rättsmedicinalverket på Socionomdagarna

  2019-11-25

  För femte året i rad medverkade Rättsmedicinalverket på Socionomdagarna på Älvsjömässan i Stockholm. Förutom en monter där besökarna kunde ställa frågor så medverkade experter från myndigheten i tre seminarier

 • Stort intresse för rättsläkarens arbete

  2019-11-22

  Numera är det inte ovanligt att våra rättsläkare framträder i TV och berättar vad arbetet med rättsmedicinska undersökningar innebär. Det finns ett stort intresse från allmänheten att få inblick i vår roll i rättsprocessen och för arbetet som rättsläkare.

 • Talande webb på rmv.se

  2019-11-08

  Cirka 25 procent av den svenska befolkningen har läs- och skrivsvårigheter. Det kan handla om personer med dyslexi, men även personer med annat modersmål än svenska, synsvaga och äldre.

 • Vävnadstransplantation räddar liv och höjer livskvaliteten

  2019-11-04

  I dag börjar donationsveckan som är en årligen återkommande nationell kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. Ett syfte med veckan är att få fler att ta ställning till donation. Cirka 25 procent av alla vävnadsdonationer i Sverige kommer från någon av Rättsmedicinalverkets sex rättsmedicinska enheter.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.