Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Hornhinnor kan doneras och hjälpa andra att se bättre
mer

Vävnadsdonation inom rättsmedicin kan rädda liv

2023-11-06

Rättsmedicinalverket står för cirka 25 procent av tillvaratagandet av vävnader för donationssyfte. Vävnaderna kan rädda liv och bidra till ökad livskvalitet. Nu utbildar myndigheten fler medarbetare för att öka kunskapen och möjligheten att tillvarata fler vävnader.

Till skillnad från organ behöver inte vävnader vara försörjda med syresatt blod när de tas tillvara, vilket innebär att vävnadsdonation är möjlig även när andning och blodcirkulation har upphört. I samband med en rättsmedicinsk obduktion är det därför möjligt att tillvarata vävnad för donation. Möjliga vävnader för donation är hjärtklaffar, hornhinnor, hörselben och hud.

Intern utbildning ska öka kunskapen

Vävnadsdonation sker från alla sex av Rättsmedicinalverkets enheter men i olika stor utsträckning. I slutet av november kommer nio rättsmedicinska assistenter att få en praktisk utbildning för att bättre kunna tillvara ta vävnader. Utbildningen sker i på Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska enhet i Lund.

– Det är en viktig del av vår verksamhet, men det kräver en viss kunskap och erfarenhet. Därför vill vi utbilda våra rättsmedicinska assistenter, säger Jesper Greby, samordningschef på avdelningen för rättsmedicin, som arrangerar utbildningen.

Vävnadsdonation ger stor nytta

Donerad hud eller hjärtklaffar kan bli räddningen för brännskadepatienter respektive hjärtsjuka. Vid kraftig synnedsättning på grund av sjukdom kan donerade hornhinnor ge synen tillbaka och ett nytt hörselben kan återge hörseln

Donationer av vävnader sker i samarbete med Sveriges regioner och finansieras från Sveriges kommuner och regioner (SKR) /Vävnadsrådet sedan 2011.

– För att vi ska kunna tillvarata vävnader är den avlidnes vilja att donera avgörande. En person kan i donationsregistret ha lämnat sitt samtycke till att donera organ och vävnader och det är något jag rekommenderat alla som vill att göra, säger Jesper Greby.