Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Yttrande över betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)

mer

Datum: 190523

Diarienummer: X19-90124

Till: Justitiedepartementet

Rättsmedicinalverket, som har ombetts att yttra sig över ovan nämnt betänkande, har med utgångspunkt från den verksamhet som myndigheten bedriver inga synpunkter på utredningens förslag.

Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Anton Svensson. Föredragande har varit verksjuristen Olof Larsson.

Läs mer på regeringens webbplats