Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Kvalitet

mer

Flera av Rättsmedicinalverkets verksamheter och processer är ackrediterade av Swedac, ett oberoende statligt organ. Ackrediteringen är en stämpel på att kvalitetsnivån i verksamheten är hög.

Myndighetens verksamhet bedrivs i specialanpassade lokaler av välutbildade medarbetare och med certifierad analysutrustning. Vi arbetar med systematisk kvalitetssäkring genom bland annat återkommande kvalitetskontroller, externa och interna revisioner, granskning och tillsyn.

Ackrediteringen innebär att Swedac regelbundet kontrollerar att Rättsmedicinalverket har rutiner för bland annat analysmetoder, utrustning, kvalitetskontroller, medarbetarnas kompetens, IT-system och klagomål. Även rutiner för kalibrering och underhåll av utrustning, spårbarhet och dokumentstyrning kontrolleras. Swedac är ett oberoende statligt organ som som utfärdar ackrediteringar enligt internationella standarder.

Laboratorier med kvalitetsstämpel sedan 90-talet

Den rättskemiska laboratorieverksamheten är ackrediterad av Swedac enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025 sedan 1996. Den rättsgenetiska laboratorieverksamheten är ackrediterad enligt samma standard sedan 1997.

Swedac kontrollerar regelbundet laboratorierna och gör en förnyad bedömning för ackreditering med jämna mellanrum.

Rättsgenetik ingår i ett internationella nätverk som  jämför och utvärderar analyser från olika laboratorier i Europa. Rättskemi kontrollerar regelbundet verksamhetens metoder i flera olika nationella och internationella program för kvalitetskontroll.

Ackrediterade rättsmedicinska obduktioner

Obduktionsverksamheten är en av huvuduppgifterna inom den rättsmedicinska verksamheten. Syftet med de tusentals obduktioner som de sex rättsmedicinska avdelningarna utför varje år är att kunna utesluta brott samt att fastställa dödsorsak.

De rättsmedicinska obduktionerna är sedan 2016 ackrediterade av Swedac. Det visar att verksamheten är vetenskaplig och rättssäker.

På den rättsmedicinska avdelningen finns rutiner som upprätthåller en långsiktig hög kvalitet. Regelbundet sker interna revisioner och jämförelser mellan de sex enheterna. Ingen obduktionsrapport godkänns utan att minst två rättsmedicinska experter har granskat att rutiner och bestämmelser har följts.

Hög kvalitet och säkerhet i rättspsykiatrin

Rättspsykiatrin är en komplex och dynamisk verksamhet. Huvuduppgifterna är rättspsykiatriska undersökningar och riskbedömningar . I verksamheten finns tydliga och väl dokumenterade rutiner och riktlinjer som borgar för rättssäkerhet och hög kvalitet.

Interna kontroller och revisioner av bland annat bedömningar, dokumentation och säkerhet genomförs regelbundet. Dessutom jämför och utvärderar de två undersökningsenheterna sina rättspsykiatriska bedömningar för att löpande finkalibrera dem.