Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Helix, rättspsykiatrin i Stockholm som ligger i Huddinge.
Helix, rättspsykiatrin i Stockholm som ligger i Huddinge. Här gör Rättsmedicinalverket rättspsykiatriska undersökningar och paragraf 7 undersökningar.
mer

Paragraf 7 undersökning

Paragraf 7-undersökning, som ibland även kallas paragraf 7 eller p7 undersökning, är en läkarundersökning av en brottsmisstänkt när domstolen anser att personens psykiska tillstånd bör undersökas. Undersökningen genomförs av en specialist i rättspsykiatri som skriver ett paragraf 7-intyg med sina rekommendationer till domstolen.

Om en person begår ett brott som kan leda till fängelsestraff kan domstolen döma till rättspsykiatrisk vård istället för fängelse om personen

  • hade en allvarlig psykisk störning när brottet begicks och
  • har behov av rättspsykiatrisk vård.

När domstolen anser att en brottsmisstänkt persons psykiska tillstånd bör undersökas begär den oftast en paragraf 7-undersökning / p7-undersökning som ett första steg, en screeningundersökning främst för att bedöma om det finns behov av att gå vidare med en rättspsykiatrisk undersökning som är en mer omfattande utredning.

Domstolen kan även begära en typ av paragraf 7-undersökning, som heter paragraf 7-vård. Vid en sådan undersökning ska läkaren även bedöma om det finns förutsättningar för domstolen att döma den misstänkte till rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning.

Så går en paragraf 7-undersökning till

En paragraf 7-undersökning efterfrågas ofta tidigt i brottmålsprocessen. I undersökningen samtalar undersökningsläkaren med den misstänkte personen i ungefär en timme. Läkaren har tillgång till förundersökningen och kan även beställa kopior på den misstänkte personens journaler från till exempel sjukvård och socialtjänst. Efter undersökningen skriver läkaren ett paragraf 7-intyg med sina rekommendationer till domstolen, bland annat om det finns behov av en rättspsykiatrisk undersökning.

Häktad

Om en brottsmisstänkt är häktad transporterar oftast Kriminalvården personen till Rättsmedicinalverket för undersökningen.

Ej häktad

Paragraf 7-undersökningar kan även utföras när en brottsmisstänkt inte är häktad. Den misstänkte som ska undersökas blir då kallad till samtal med undersökningsläkaren. Om personen inte kommer på undersökningen trots flera kallelser kan hen bli hämtad till undersökningen av polis. När undersökningssamtalet är färdigt blir personen släppt på fri fot.

Över tusen undersökningar varje år

Varje år gör läkare vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter drygt 1 000 paragraf 7-undersökningar. Cirka 500 av dessa leder till en mer omfattande rättspsykiatrisk undersökning. Denna utförs vanligen av ett undersökningsteam, baseras på flera undersökningssamtal och tar fyra till sex veckor att färdigställa.