Fentanyler, fentanylanaloger och heroin i rättsmedicinska obduktionsärenden i Sverige
mer

Nätdroger

Droger som säljs via internet har ökat kraftigt och har de senaste tre åren orsakat mer än 350 dödsfall. Under 2017 låg fentanyler och besläktade kemiska varianter, fentanylanaloger, bakom fler dödsfall än heroin.

En av Rättsmedicinalverkets huvuduppgifter är att göra rättsmedicinska undersökningar av oklara dödsfall på uppdrag av polisen. I den rättsmedicinska undersökningen ingår även en omfattande rättskemisk analys för att identifiera alkoholer, läkemedel, missbruksmedel och gifter som kan ha haft betydelse för dödsfallet. Som en följd av detta ser vi på ett tidigt stadium utvecklingen av nya droger och deras farlighet på individnivå.

Här kan du läsa artiklar och ta del av statistik av nätdrogernas utveckling.

Fentanyl, fentanylanaloger eller heroin i rättsmedicinska obduktionsärenden i Sverige

ÅrFentanyl Fentanylanaloger **Heroin
201462097
2015583493
2016637488
201730101107
20186*3*17*
I tabellen återfinns antal obduktionsärenden där fentanyl, fentanylanaloger eller heroin antingen ensamt eller i kombination med andra substanser har bedömts som dödsorsak under 2014 – 2018.

*Statistiken för 2018 omfattar de rättsmedicinska obduktionsärenden som är avslutade under januari till och med mars 2018.

**Mer än en fentanylanalog kan ha bidragit till dödsfallet i ett obduktionsärende.

Olika fentanylanaloger som återfunnits i obduktionsärenden

FentanylanalogAntal obduktionsärenden 2015Antal obduktionsärenden 2016Antal obduktionsärenden 2017Antal obduktionsärenden 2018
acetylfentanyl
31
2
4-fluor-butyrfentanyl1
furanylfentanyl284
akrylfentanyl4310
4-fluor-isobutyrfentanyl131
4-klor-isobutyrfentanyl1
tetrahydrofuranfentanyl76
metoxiacetylfentanyl15
bensodioxolfentanyl1
cyklopropylfentanyl723
karfentanil3
I tabellen återfinns antal obduktionsärenden där fentanylanaloger antingen ensamt eller i kombination med andra substanser har bedömts som dödsorsak under 2015 – 2018 (till och med mars) uppdelat på de olika fentanylanalogerna.

Mer än en fentanylanalog kan ha bidragit till dödsfallet i ett obduktionsärende.

Fentanylanaloger i obduktionsärenden uppdelat per rättsmedicinsk enhet

Rättsmedicinsk enhetAntal obduktionsärenden 2015Antal obduktionsärenden 2016Antal obduktionsärenden 2017Antal obduktionsärenden 2018
RM Stockholm
51324
RM Uppsala48181
RM Linköping72222
RM Lund812121
RM Göteborg711111
RM Umeå3814
I tabellen nedan återfinns antal obduktionsärenden där fentanylanaloger antingen ensamt eller i kombination med andra substanser har bedömts som dödsorsak under 2015 – 2018 (till och med mars) uppdelat på de rättsmedicinska enheterna.

Mer än en fentanylanalog kan ha bidragit till dödsfallet i ett obduktionsärende.

Statistiken är uppdelad på RMV:s rättsmedicinska enheter och går inte att bryta ner per län.

 

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.