Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Bild på person som arbetar med prover vid analysinstrument inom rättskemin.
Nätdroger är sammanknippade med många dödsfall. Foto: JKF Photo
mer

Nätdroger

Droger som säljs via internet, nätdroger, har ökat kraftigt och har orsakat många dödsfall. Under 2017 låg fentanyler och besläktade kemiska varianter, fentanylanaloger, bakom fler dödsfall än heroin men vi har sett en avsevärd minskning av främst fentanylanaloger under 2018.

En av Rättsmedicinalverkets huvuduppgifter är att göra rättsmedicinska undersökningar av oklara dödsfall på uppdrag av polisen. I den rättsmedicinska undersökningen ingår även en omfattande rättskemisk analys för att identifiera alkoholer, läkemedel, missbruksmedel och gifter som kan ha haft betydelse för dödsfallet. Som en följd av detta ser vi på ett tidigt stadium utvecklingen av nya droger och deras farlighet på individnivå.

Droger, läkemedel och nätdroger fakta

Klicka här för att bland annat läsa statistik över de vanligaste drogerna som bidragit till förgiftning och dödsfall

Fentanyl, fentanylanaloger eller heroin i rättsmedicinska obduktionsärenden i Sverige

ÅrFentanyl Fentanylanaloger *Heroin
201462097
2015583493
2016637488
201730101107
2018191194
2019**2**
I tabellen återfinns antal obduktionsärenden där fentanyl, fentanylanaloger eller heroin antingen ensamt eller i kombination med andra substanser har bedömts som dödsorsak under 2014 – 2019.

*Mer än en fentanylanalog kan ha bidragit till dödsfallet i ett obduktionsärende.
** Siffrorna är inte klara för 2019 då alla fall inte är avslutade.

Olika fentanylanaloger som återfunnits i obduktionsärenden

FentanylanalogAntal obduktionsärenden 2015Antal obduktionsärenden 2016Antal obduktionsärenden 2017Antal obduktionsärenden 2018Antal obduktionsärenden 2019
acetylfentanyl
31
2
4-fluor-butyrfentanyl1
furanylfentanyl284
akrylfentanyl4310
4-fluor-isobutyrfentanyl1311
4-klor-isobutyrfentanyl1
tetrahydrofuranfentanyl76
metoxiacetylfentanyl1541
bensodioxolfentanyl1
cyklopropylfentanyl7271
karfentanil3
I tabellen återfinns antal obduktionsärenden där fentanylanaloger antingen ensamt eller i kombination med andra substanser har bedömts som dödsorsak under 2015 – 2019 uppdelat på de olika fentanylanalogerna.

Mer än en fentanylanalog kan ha bidragit till dödsfallet i ett obduktionsärende.

Fentanylanaloger i obduktionsärenden uppdelat per rättsmedicinsk enhet

Rättsmedicinsk enhetAntal obduktionsärenden 2015Antal obduktionsärenden 2016Antal obduktionsärenden 2017Antal obduktionsärenden 2018Antal obduktionsärenden 2019
RM Stockholm
513242
RM Uppsala48182
RM Linköping722221
RM Lund8121241
RM Göteborg7111111
RM Umeå38141
I tabellen nedan återfinns antal obduktionsärenden där fentanylanaloger antingen ensamt eller i kombination med andra substanser har bedömts som dödsorsak under 2015 – 2019 uppdelat på de rättsmedicinska enheterna.

Mer än en fentanylanalog kan ha bidragit till dödsfallet i ett obduktionsärende.

Statistiken är uppdelad på RMV:s rättsmedicinska enheter och går inte att bryta ner per län.

Ålder på avlidna till följd av fentanyl

ÅrAntal MedianålderUnder 20Under 25Under 30
20155839,92%14%35%
20166339,00%11%32%
20173045,10%0%14%
20181844,60%8%28%
2019**********

Ålder på avlidna till följd av fentanylanaloger

ÅrAntal MedianålderUnder 20Under 25Under 30
20153432,40%23%49%
20167432,23%20%46%
201710132,91%11%41%
20181136,50%0%27%
2019241,50%0%0%