Foto: JKF Photo
mer

Nätdroger

Droger som säljs via internet har ökat kraftigt och har de senaste tre åren orsakat många dödsfall. Under 2017 låg fentanyler och besläktade kemiska varianter, fentanylanaloger, bakom fler dödsfall än heroin men vi har sett en avsevärd minskning av främst fentanylanaloger under 2018.

En av Rättsmedicinalverkets huvuduppgifter är att göra rättsmedicinska undersökningar av oklara dödsfall på uppdrag av polisen. I den rättsmedicinska undersökningen ingår även en omfattande rättskemisk analys för att identifiera alkoholer, läkemedel, missbruksmedel och gifter som kan ha haft betydelse för dödsfallet. Som en följd av detta ser vi på ett tidigt stadium utvecklingen av nya droger och deras farlighet på individnivå.

Här kan du läsa artiklar och ta del av statistik av nätdrogernas utveckling.

Fentanyl, fentanylanaloger eller heroin i rättsmedicinska obduktionsärenden i Sverige

ÅrFentanyl Fentanylanaloger **Heroin
201462097
2015583493
2016637488
201730101107
201818*1191*
I tabellen återfinns antal obduktionsärenden där fentanyl, fentanylanaloger eller heroin antingen ensamt eller i kombination med andra substanser har bedömts som dödsorsak under 2014 – 2018.

*Några få ärenden för 2018 är ännu inte avslutade

**Mer än en fentanylanalog kan ha bidragit till dödsfallet i ett obduktionsärende.

Olika fentanylanaloger som återfunnits i obduktionsärenden

FentanylanalogAntal obduktionsärenden 2015Antal obduktionsärenden 2016Antal obduktionsärenden 2017Antal obduktionsärenden 2018
acetylfentanyl
31
2
4-fluor-butyrfentanyl1
furanylfentanyl284
akrylfentanyl4310
4-fluor-isobutyrfentanyl131
4-klor-isobutyrfentanyl1
tetrahydrofuranfentanyl76
metoxiacetylfentanyl154
bensodioxolfentanyl1
cyklopropylfentanyl727
karfentanil3
I tabellen återfinns antal obduktionsärenden där fentanylanaloger antingen ensamt eller i kombination med andra substanser har bedömts som dödsorsak under 2015 – 2018 uppdelat på de olika fentanylanalogerna.

Mer än en fentanylanalog kan ha bidragit till dödsfallet i ett obduktionsärende.

Fentanylanaloger i obduktionsärenden uppdelat per rättsmedicinsk enhet

Rättsmedicinsk enhetAntal obduktionsärenden 2015Antal obduktionsärenden 2016Antal obduktionsärenden 2017Antal obduktionsärenden 2018
RM Stockholm
513242
RM Uppsala48182
RM Linköping722221
RM Lund812124
RM Göteborg711111
RM Umeå38141
I tabellen nedan återfinns antal obduktionsärenden där fentanylanaloger antingen ensamt eller i kombination med andra substanser har bedömts som dödsorsak under 2015 – 2018 uppdelat på de rättsmedicinska enheterna.

Mer än en fentanylanalog kan ha bidragit till dödsfallet i ett obduktionsärende.

Statistiken är uppdelad på RMV:s rättsmedicinska enheter och går inte att bryta ner per län.

Ålder på avlidna till följd av fentanyl

ÅrAntal MedianålderUnder 20Under 25Under 30
20155839,92%14%35%
20166339,00%11%32%
20173045,10%0%14%
20181844,60%8%28%

Ålder på avlidna till följd av fentanylanaloger

ÅrAntal MedianålderUnder 20Under 25Under 30
20153432,40%23%49%
20167432,23%20%46%
201710132,91%11%41%
20181136,50%0%27%

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.