Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Bild på person som arbetar med prover vid analysinstrument inom rättskemin.
Nätdroger är sammanknippade med många dödsfall. Foto: JKF Photo

Många färre dödsfall med nätdroger 2018

mer 2019-03-11

Under 2017 kunde Rättsmedicinalverket se en kraftig ökning av antalet dödsfall orsakade av olika varianter av läkemedlet fentanyl. Under 2018 har dock siffran sjunkit kraftig. Elva personer har avlidit av fentanylanaloger under 2018 jämfört med över hundra personer under 2017.

En stor del av minskningen kan bero på ett rättsfall 2018 där två bröder dömdes för vållande till annans död i åtta fall, efter att ha sålt preparat som vid den tiden inte var narkotikaklassade.

– Tidigare kunde försäljningen pågå utan att säljarna bröt mot lagen, men med den här domen spelade det inte någon roll att preparaten inte var narkotikaklassade, säger Robert Kronstrand, toxikolog vid Rättsmedicinalverket.

Den 11 mars inleds förhandlingar om fallet i hovrätten och Robert Kronstrand tror att det kan få en stor principiell betydelse. Självklart är en stadfästning av domen välkommen, säger Robert Kronstrand, men tillägger att vi redan före tingsrättsdomen såg tydliga effekter både avseende försäljning och antalet dödsfall relaterade till fentanyler.

– Både potentiella försäljare och brukare har dragit öronen åt sig.

Regeringen har i dagarna narkotikaklassat åtta nya så kallade nätdroger och flera av substanserna har kopplats till dödsfall i Sverige som Rättsmedicinalverket har uppmärksammat.

– Två exempel är 3-klorometkatinon och 4-klorometkatinon som orsakade dödsfall redan 2015 men som nu återkommit under 2018. Båda substanserna har tidigare varit klassade som hälsofarlig vara men skärpningen av klassning kan nu göra att de försvinner helt, säger Robert Kronstrand.

ÅrFentanyl Fentanylanaloger *Heroin
201462097
2015583493
2016637488
201730101107
2018191194
2019**2**
I tabellen återfinns antal obduktionsärenden där fentanyl, fentanylanaloger eller heroin antingen ensamt eller i kombination med andra substanser har bedömts som dödsorsak under 2014 – 2019.

*Mer än en fentanylanalog kan ha bidragit till dödsfallet i ett obduktionsärende.
** Siffrorna är inte klara för 2019 då alla fall inte är avslutade.

Läs statistiken för 2018