Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Yttrande över vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn (DS 2018:23)

mer

Datum: 180925

Diarienummer: X18-90973

Till: Justitiedepartementet

Rättsmedicinalverket, som har ombetts att yttra sig över ovan nämnd departementspromemoria, har med utgångspunkt från den verksamhet som myndigheten bedriver inga synpunkter på utredarens förslag.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Lars Werkström. I den slutliga handläggningen har chefsjuristen Anton Svensson deltagit. Föredragande har varit verksjuristen Janne Kunnas

Läs mer på regeringens webbplats