Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
DNA-undersökning på rättsgenetiska laboratoriet
Foto: JKF PHOTO

För polis: Begär identifiering av avliden

mer

Här hittar du som är polis information om hur du går tillväga när en avliden person med okänd identitet ska identifieras.

När en avliden person ska identifieras används vanligtvis tandidentifiering eller DNA-identifiering. Identifikation föregås alltid av en rättsmedicinsk obduktion. Den styr valet av metod.

Vid DNA-identifiering behövs jämförelsematerial, till exempel DNA från släkting. Vid tandidentifiering behövs tandvårdsjournal/tandröntgenbilder på den förmodade personen.

1. Skicka in begäran om identifiering till rättsmedicin

Du kan skicka in begäran via fax eller e-post.

Kontakta rättsmedicin

Det finns sex rättsmedicinska enheter i landet: i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Kontakta rättsmedicin


2. Metoder

DNA-identifiering

Rättsmedicin skickar provmaterial från den avlidne till rättsgenetik. Polis ansvarar för att skicka in jämförelsematerial samt remiss till rättsgenetik. Rättsgenetik gör sedan en jämförelse och skickar svar till rättsmedicin.

Skicka remiss och jämförelsematerial till rättsgenetik.

Skicka blanketter, handlingar och prov till rättsgenetik

Rättsmedicinalverket
Box 1383
581 13 Linköping

Tandidentifiering (rättsodontologisk undersökning)

Polisen ansvarar för att inhämta tandvårdsjournal/tandröntgenbilder från tandvårdsinrättning. Rättsmedicin gör sedan rättsodontologisk undersökning.


3. Identifieringsrapport till polisen

Rättsmedicin skickar en identifieringsrapport till polisen.


4. Ställningstagande om kroppen är identifierad

Polisen tar ställning till om personen nu är identifierad och lämnar i sådana fall ett skriftligt svar till rättsmedicin.


5. Nytt dödsbevis och nytt preliminärt utlåtande

Rättsmedicin skriver nytt dödsbevis och nytt preliminärt utlåtande där det står att kroppen får begravas.