Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Man i blå skyddskläder i bårhusmiljö.
Foto: Veronica Kindblad

Rättsmedicinsk obduktion

mer

En rättsmedicinsk obduktion utförs för att utesluta brott och fastställa dödsorsak. Den kan även göras för att fastställa en avliden persons identitet.

Varje år avlider cirka 90 000 människor i Sverige. Den läkare som konstaterar dödsfallet ska avgöra om det finns skäl för en rättsläkare att göra en rättsmedicinsk obduktion. Om så är fallet ska en polisanmälan göras.

Ärenden då en rättsmedicinsk undersökning och därmed en rättsmedicinsk obduktion ska genomföras är fall som har eller kan ha orsakats av yttre påverkan som till exempel mord, självmord eller olyckor. Polisen begär en rättsmedicinsk obduktion där syftet är att utesluta brott och fastställa dödsorsaken.

Rättsmedicinska obduktioner görs i första hand på uppdrag av polis men även på uppdrag av åklagare, domstol och länsstyrelse.

Rättsmedicinska obduktioner kan också göras vid helt oväntade dödsfall, vid misstanke om felbehandling inom hälso- och sjukvård eller när det är svårt att avgöra om dödsfallet har orsakats av yttre påverkan, till exempel vid förruttnelse.

Så går en rättsmedicinsk obduktion till

Lagen ställer stora krav på hur en rättsmedicinsk obduktion ska genomföras. Obduktionen innefattar bland annat en noggrann undersökning av kroppens yttre och inre samt en kemisk analys av kroppsvätskor. I nästan samtliga ärenden samarbetar vi med avdelningen för rättskemi och rättsgenetik för att göra kemiska analyser eller DNA-utredningar. Du kan läsa mer om vår verksamhet rättskemi på sidan Rättskemi, och om vår verksamhet rättsgenetik på sidan Rättsgenetik.

För att säkerställa hög kvalitet i det rättsmedicinska arbetet sker regelbundna interna revisioner och jämförelser mellan våra sex rättsmedicinska enheter. Ingen obduktionsrapport godkänns utan att minst två rättsmedicinska experter har granskat att rutiner och bestämmelser efterföljs.

Här finns våra rättsmedicinska enheter

Från söder till norr finns sex enheter; rättsmedicin Lund, rättsmedicin Göteborg, rättsmedicin Linköping, rättsmedicin Solna/Stockholm, rättsmedicin Uppsala, rättsmedicin Umeå.

Obduktionsutlåtande

Obduktionsutlåtandet är en sammanfattning av de fynd vi har gjort vid obduktionen, den eventuella mikroskopiska undersökningen, den rättskemiska undersökningen, bakgrundsinformationen och eventuella andra undersökningar. Efter detta gör vi en bedömning och väger samman fynden. Vi uttalar oss om dödsorsaken (till exempel drunkning) och dödssättet (mord, självmord, olycka eller sjukdom).

Uppdragsgivare

Rättsmedicinska obduktioner görs i första hand på uppdrag av polisen men även på uppdrag av åklagare, domstol och länsstyrelse. Varje år utför RMV 5 000 – 6 000 rättsmedicinska obduktioner.