Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Rebecka Teglind skriver på en tavla
Foro: John Henzlert
mer

Rättsmedicinsk obduktion

Att genomföra rättsmedicinska obduktioner är ett av våra huvudsakliga uppdrag. En rättsmedicinsk obduktion utförs för att utesluta brott och fastställa dödsorsak. Den kan även göras för att fastställa en avliden persons identitet.

Varje år avlider cirka 90 000 människor i Sverige. Den läkare som konstaterar dödsfallet ska avgöra om det finns skäl för en rättsmedicinsk obduktion och i så fall göra en polisanmälan. Dit hör fall som har eller kan ha orsakats av yttre påverkan som till exempel mord, självmord eller olyckor. Polisen begär därefter en rättsmedicinsk obduktion där syftet är att utesluta brott och fastställa dödsorsaken.

Rättsmedicinska obduktioner görs i första hand på uppdrag av polisen men även på uppdrag av åklagare, domstol och länsstyrelse

Rättsmedicinska obduktioner kan också göras vid helt oväntade dödsfall, vid misstanke om felbehandling inom hälso- och sjukvård eller när det är svårt att avgöra om dödsfallet har orsakats av yttre påverkan, till exempel vid förruttnelse.

Hög kvalitet

Lagen ställer stora krav på hur en rättsmedicinsk obduktion ska genomföras. Obduktionen innefattar bland annat en noggrann undersökning av kroppens yttre och inre samt en kemisk analys av kroppsvätskor. I nästan samtliga ärenden samarbetar vi med avdelningen för rättskemi och rättsgenetik för att göra analyser eller DNA-utredningar.

För att säkerställa hög kvalitet i det rättsmedicinska arbetet sker regelbundna interna revisioner och jämförelser mellan våra sex rättsmedicinska enheter. Ingen obduktionsrapport godkänns utan att minst två rättsmedicinska experter har granskat att rutiner och bestämmelser efterföljs.

Obduktionsutlåtande

Obduktionsutlåtandet är en sammanfattning av de fynd vi har gjort vid obduktionen, den eventuella mikroskopiska undersökningen, den rättskemiska undersökningen, bakgrundsinformationen och eventuella andra undersökningar. Efter detta gör vi en bedömning och väger samman fynden. Vi uttalar oss om dödsorsaken (till exempel drunkning) och dödssättet (mord, självmord, olycka eller sjukdom).

Uppdragsgivare

Rättsmedicinska obduktioner görs i första hand på uppdrag av polisen men även på uppdrag av åklagare, domstol och länsstyrelse. Varje år utför vi drygt 5 000 rättsmedicinska obduktioner.