Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Mörkhårig kvinna i gröna kläder framför skåp i rostfritt stål i bårhus.
Foto: Veronica Kindblad

Rättsodontologi

mer

Inom rättsodontologin, som är en del av den rättsmedicinska verksamheten, undersöks munhålan och tänderna. Varje år gör vi cirka 400 rättsodontologiska undersökningar i form av tandidentifieringar, åldersbedömningar utifrån röntgenbilder, Interpol-ärenden, bitmärkesanalyser och rättsintyg.

På Rättsmedicinalverket arbetar två rättsodontologer som samordnar verkets rättsodontologiska verksamhet. De utbildar även tandläkare i rättsodontologi och koordinerar Sveriges nätverk för rättsodontologer.

Tandidentifiering

Identifiering via tänder används när man ska fastställa en okänd avliden persons identitet. Genom att jämföra tandvårdens röntgenbilder med nytagna röntgenbilder på en avlidens tänder kan identiteten ofta fastställas omedelbart. Tandröntgen ger nämligen en tydlig bild av egenskaper som är unika för varje person. På sidan Identifiering av avliden kan du läsa mer om vår process.

Sverige har en väl dokumenterad tandvård i form av röntgenbilder och tandvårdsjournaler. Tandidentifiering är därför en enkel och effektiv metod som används i stor utsträckning. Av de cirka 400 rättsodontologiska undersökningarna som görs varje år är cirka två tredjedelar tandidentifieringar.

Viktig roll vid katastrofer

Odontologisk information är en mycket viktig tillgång vid katastrofer med många omkomna personer. Vid större katastrofer aktiveras så kallade DVI-team där bland annat rättsodontologer ingår. DVI står för Disaster Victim Identification och är en process för att identifiera avlidna på ett säkert och metodiskt sätt. Tsunamikatastrofen i Thailand, Göteborgsbranden och fartyget Estonias förlisning är några exempel då rättsodontologi varit ovärderligt. På sidan Identifiering av avlidna vid katastrofer (DVI) kan du läsa mer om vår process.

Andra rättsodontologiska undersökningar

Utöver tandidentifieringar gör rättsodontologerna andra undersökningar, som till exempel bitmärkesanalyser, traumafall och medicinska åldersbedömningar med hjälp av röntgenbilder.

Försvinnanderegistret

I samarbete med polisen håller rättsodontologerna ett dataregister över försvunna personer och oidentifierade kroppar. Uppgifterna i det så kallade ”försvinnanderegistret” bygger bland annat på beskrivning och dokumentation av tandstatus. När en okänd individ ska identifieras görs alltid en sökning i registret. Det kan handla om saknade personer som kan ha avlidit i Sverige, men det kan också vara Interpol som skickar ut efterlysningar när okända avlidna har påträffats utomlands.

Lyssna på podd om rättsodontologi