Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Samtal på rättspsykiatrisk undersökningsenhet
Foto: JKF PHOTO

Rättspsykiatri

mer

Den som bedöms ha en allvarlig psykisk störning ska i första hand inte dömas till fängelse. För att kunna ta ställning till straffet i ett brottmål, kan en domstol begära en mindre rättspsykiatrisk undersökning (p7) av den misstänkte. Varje år gör RMV:s undersökande rättspsykiatri cirka 1 300 mindre rättspsykiatriska undersökningar. En sådan tar ungefär en timme att göra och resultatet visar om en större rättspsykiatrisk undersökning är att rekommendera.

En större rättspsykiatrisk undersökning (rpu) av en häktad person tar vanligen fyra veckor. Den misstänkte undersöks av ett team bestående av rättspsykiater, psykolog, socialutredare och omvårdnadspersonal. Rättsmedicinalverkets utlåtande visar om brottet kan ha begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning.

Cirka 500 personer genomgår en rättspsykiatrisk undersökning varje år. Knappt hälften av dessa överlämnas till rättspsykiatrisk vård.

Rättsmedicinalverkets enheter för rättspsykiatri finns i Stockholm och i Göteborg.

Våra undersökningar

Vårt uppdrag inom rättspsykiatrin är att genomföra screeningundersökning som kallas paragraf 7-undersökning (p7) samt större rättspsykiatrisk undersökning (rpu) där vi bedömer den misstänkte personens psykiska tillstånd. Vi arbetar då på uppdrag av domstolen. Den rättspsykiatriska undersökningen fastställer om personen har en allvarlig psykisk störning, både vid brottstillfället och eventuellt vid undersökningstillfället. Ett utlåtande från Rättsmedicinalverket får ofta avgörande betydelse för om domstolen dömer den som har begått brott till fängelse eller rättspsykiatrisk vård.

Riskutredningar

Vårt uppdrag handlar även om att göra riskutredningar (riskbedömning) av livstidsdömda. Här undersöker och bedömer vi risken för att den sökande återfaller i brottslighet. Riskutredningarna genomförs i en liknande modell som de rättspsykiatriska undersökningarna.