Samtal på rättspsykiatrisk undersökningsenhet
Foto: JKF PHOTO
mer

Rättspsykiatri

Vårt uppdrag är att göra olika typer av rättspsykiatriska undersökningar på uppdrag av domstol. Resultaten av undersökningarna kan ha avgörande betydelse för om domstolen dömer den som begått ett brott till fängelse eller rättspsykiatrisk vård. Vi utför också utredningar om risken för återfall i brottslighet för livstidsdömda som vill få sitt straff tidsbestämt.

När en domstol finner en person skyldig till ett brott som straffas med fängelse är personens psykiska tillstånd vid brottet en nyckelfråga. Lagen säger nämligen att den som har en allvarlig psykisk störning vid brottstillfället kan få rättspsykiatrisk vård istället för fängelse.

Undersökningar

Vårt uppdrag inom rättspsykiatrin är att genomföra paragraf 7-undersökningar samt rättspsykiatriska undersökningar där vi bedömer den misstänkte personens psykiska tillstånd. Ett utlåtande från Rättsmedicinalverket får ofta avgörande betydelse för om domstolen dömer den som begått ett brott till fängelse eller rättspsykiatrisk vård.

Riskutredningar

Vårt uppdrag handlar även om att göra riskutredningar för livstidsdömda. Här undersöker och bedömer vi risken för att den sökande återfaller i brottslighet. Riskutredningarna genomförs i en liknande modell som de rättspsykiatriska undersökningarna.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.