Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

För dig som god man – medicinska åldersbedömningar

mer

I asylärenden är åldern en avgörande faktor och asylsökande barn behöver kunna visa att de är under 18 år. Om den asylsökande inte har några identitetshandlingar eller kan visa sin ålder på annat sätt kan Migrationsverket erbjuda personen att göra en medicinsk åldersbedömning. Att göra en medicinsk åldersbedömning är frivilligt för den asylsökande och något som det asylsökande barnet bestämmer tillsammans med dig som god man.

Se filmen på fler språk:
Arabiska
Dari
Pashto
Somaliska
Tigrinja

Medicinsk åldersbedömning är en bedömning av en persons ålder med hjälp av olika medicinska metoder. Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska utlåtande om ålder är ett av flera bevismedel i ärendet som vägs in i Migrationsverkets samlade åldersbedömning.

God man

Som god man är du ställföreträdare för barnet eller, om god man ännu inte har förordnats, är det offentliga biträdet ställföreträdare. Någon annan ställföreträdare för barnet finns inte.

En god man utses av överförmyndaren att företräda det ensamkommande barnet. God man ansvarar för barnet personliga förhållanden och sköter dess angelägenheter.

Det finns inte något stöd i lag för god man att utfärda fullmakt till någon annan att utföra uppdraget. God man behöver därmed följa med barnet till de undersökningar som ska göras som underlag för en medicinsk åldersbedömning.

Om god man inte närvarar vid undersökningen kan den inte genomföras.

Under eller över 18 år

Ensamkommande asylsökande barn behöver kunna visa att de är under 18 år. Om den sökande inte har några identitetshandlingar eller kan visa sin ålder på annat sätt kan Migrationsverket informera om att personen har möjlighet att göra en medicinsk åldersbedömning. Den medicinska åldersbedömningen är frivillig och det är något som den sökande, tillsammans med dig, får besluta om och boka tid för. Det är Migrationsverket som begär den medicinska åldersbedömningen hos Rättsmedicinalverket. De står även för kostnaden.

Undersökningar vid medicinsk åldersbedömning

Undersökningar vid medicinsk åldersbedömning innebär att den sökande röntgar visdomständerna hos tandläkare och undersöker sin knäled med magnetkamera hos en röntgenmottagning. Rättsmedicinalverket har upphandlat leverantörer som genomför magnetkameraundersökning av knäled respektive röntgenundersökning av visdomständer.

Undersökningsort

Rättsmedicinalverket har upphandlat leverantörer som genomför magnetkameraundersökning av knäled respektive röntgenundersökning av visdomständer.

Den som ska genomgå en medicinsk åldersbedömning kommer att få anvisningar från Rättsmedicinalverket där det finns information om var man vänder dig för att boka en tid för undersökning.

Röntgenundersökning av visdomständer:

Örnsköldsvik

Hedemora

Stockholm (Kista)

Eskilstuna

Partille

Helsingborg

Magnetkameraundersökning av knäled:

Stockholm

Bedömning

Utifrån röntgenbild av tänderna analyserar två tandläkare hur utvecklade visdomstanden är och utifrån magnetkameraundersökningen analyserar två röntgenläkare hur utvecklad lårbenets nedre del är. Baserat på tandläkarnas och röntgenläkarnas analys bedömer en rättsläkare på Rättsmedicinalverket om det är mer sannolikt att den sökande är över eller under 18 år. Rättsläkaren skriver sin bedömning i ett svar, ett rättsmedicinskt utlåtande om ålder, som skickas till Migrationsverket.

Det finns inga medicinska metoder som kan säga exakt hur gammal en person är. Därför står det ingen bedömning om uppskattad kronologisk ålder, utan det står i ord hur troligt det är att den sökande är över eller under 18 år.

Överklagan

Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska utlåtande om ålder är ett underlag till Migrationsverket som inte går att överklaga. För överklagan av Migrationsverkets beslut, vänligen kontakta Migrationsverket

Så går det till

  1. Migrationsverket informerar den asylsökande om att personen har möjlighet att göra en medicinsk åldersbedömning. Den sökande får, tillsammans med dig, antingen tacka ja eller nej.
  2. Om den asylsökande tackar ja begär Migrationsverket en medicinsk åldersbedömning av oss på Rättsmedicinalverket och meddelar vilken adress den asylsökande och du som god man har.
  3. Vi på Rättsmedicinalverket skickar brev, en så kallad anvisning, till den asylsökande och dig. Det står var och hur ni bokar tid för undersökningarna. Ni får två brev – ett för tandröntgen och ett för undersökningen av knäled.
  4. Den asylsökande eller du bokar tid för båda undersökningarna.
  5. Du som god man måste följa med till undersökningstillfällena och ta med giltig id-handling. Om du inte följer med kommer ingen undersökning att kunna göras.

Se bild på processen

 

Vanliga frågor och svar

Vem kan genomgå en medicinsk åldersbedömning hos Rättsmedicinalverket?
Rättsmedicinalverket gör bara medicinska åldersbedömningar på uppdrag av Migrationsverket, polis och åklagare. Någon annan part som regioner, kommuner eller privatpersoner kan inte begära en medicinsk åldersbedömning för en person. En persons ålder sköts i Sverige av Skatteverket . Om personen inte är folkbokförd bör personen kontakta Migrationsverket angående registrering av personuppgifter.

Kan jag som god man låta någon annan följa med i mitt ställe?
Nej, du som god man måste följa med till undersökningstillfällena för att undersökningar ska kunna göras. Det finns inte något stöd i lag för god man att utfärda fullmakt till någon annan att utföra uppdraget.

När måste jag boka tid för undersökning?
Du eller den asylsökande ska boka in tider för båda undersökningarna inom två veckor från anvisningens utskicksdatum. Om du inte bokar inom två veckor kan Migrationsverket komma att fatta beslut i ärendet utan underlag om medicinsk åldersbedömning.

Måste den asylsökande genomgå en medicinsk åldersbedömning hos Rättsmedicinalverket eller kan vi vända oss någon annanstans?
Rättsmedicinalverket gör medicinska åldersbedömningar på uppdrag av Migrationsverket. Dessa kostar ingenting för den asylsökande. Om den asylsökande vill genomgå en medicinsk åldersbedömning hos någon annan aktör bör en kontakt tas med Migrationsverket.

Fler frågor och svar finns på sidan för den asylsökande