mer

För dig som god man – medicinska åldersbedömningar

Rättsmedicinalverket gör från mars månad medicinska åldersbedömningar på uppdrag av Migrationsverket. De första veckorna hanterar vi ett begränsat antal ärenden. Antalet kommer sedan att öka stegvis de närmaste månaderna.

I asylärenden är åldern en avgörande faktor och asylsökande barn måste kunna visa att de är under 18 år. Om den asylsökande inte har några identitetshandlingar eller kan visa sin ålder på annat sätt kan Migrationsverket erbjuda personen att göra en medicinsk åldersbedömning. Att göra en medicinsk åldersbedömning är frivilligt för den asylsökande och något som det asylsökande barnet bestämmer tillsammans med dig som god man eller annan ställföreträdare.

Som ställföreträdare räknas god man eller, om god man ännu inte har förordnats, det offentliga biträdet.

Medicinsk åldersbedömning är en bedömning av en persons ålder med hjälp av olika medicinska metoder. Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska utlåtande om ålder är ett av flera bevismedel i ärendet som vägs in i Migrationsverkets samlade åldersbedömning.

Under eller över 18 år

Ensamkommande asylsökande barn behöver kunna visa att de är under 18 år. Om den sökande inte har några identitetshandlingar eller kan visa sin ålder på annat sätt kan Migrationsverket informera om att personen har möjlighet att göra en medicinsk åldersbedömning. Den medicinska åldersbedömningen är frivillig och det är något som den sökande, tillsammans med dig, får besluta om och boka tid för. Det är Migrationsverket som begär den medicinska åldersbedömningen hos Rättsmedicinalverket. De står även för kostnaden.

Undersökningar vid medicinsk åldersbedömning

Undersökningar vid medicinsk åldersbedömning innebär att den sökande röntgar visdomständerna hos tandläkare och undersöker sin knäled med magnetkamera hos en röntgenmottagning.

Bedömning

Utifrån röntgenbild av tänderna analyserar två tandläkare hur utvecklade visdomständerna är och utifrån magnetkameraundersökningen analyserar två röntgenläkare hur utvecklat skelettet är. Baserat på tandläkarnas och röntgenläkarnas analys bedömer en rättsläkare på Rättsmedicinalverket om den sökande är över eller under 18 år. Rättsläkaren skriver sin bedömning i ett svar, ett rättsmedicinskt utlåtande om ålder, som skickas till Migrationsverket.

Det finns inga medicinska metoder som kan säga exakt hur gammal en person är. Därför står det inte några siffror i utlåtandet, utan det står i ord hur troligt det är att den sökande är över eller under 18 år.

Migrationsverket skickar sedan skyndsamt det rättsmedicinska utlåtandet om ålder till den asylsökandes offentliga biträde. Biträdet informerar och rådgör normalt med den sökande och kan svara på eventuella frågor.

Överklagan

Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska utlåtande om ålder går inte att överklaga. Det går heller inte att överklaga den bedömning Migrationsverket gör av en persons ålder separat. Däremot kan en person som överklagar beslutet i sitt asylärende klaga på den bedömning som Migrationsverket har gjort av personens ålder.

Så går det till

  1. Migrationsverket informerar den asylsökande om att personen har möjlighet att göra en medicinsk åldersbedömning. Den sökande får, tillsammans med dig, antingen tacka ja eller nej.
  2. Om den asylsökande tackar ja begär Migrationsverket en medicinsk åldersbedömning av oss på Rättsmedicinalverket och meddelar vilken adress den asylsökande och du som god man eller annan ställföreträdare har.
  3. Vi på Rättsmedicinalverket skickar brev, en så kallad anvisning, till den asylsökande och dig. Det står var och hur ni bokar tid för undersökningarna. Ni får två brev – ett för tandröntgen och ett för undersökningen av knäled.
  4. Den asylsökande eller du bokar tid för båda undersökningarna.
  5. Du som god man eller annan ställföreträdare måste följa med till undersökningstillfällena och då ta med giltig id-handling. Om du inte följer med kommer ingen undersökning att kunna göras.

Se bild på processen

Processbild medicinska åldersbedömningar

Processbild medicinsk åldersbedömning inom ramen för ansökan om uppehållstillstånd

 

Vanliga frågor och svar

Är det möjligt att byta från anvisad mottagning till en annan mottagning?
Nej, det är inte möjligt att byta anvisad mottagning. Den asylsökande ska genomföra undersökningarna på en mottagning i den region där den asylsökande bor.

När måste jag boka tid för undersökning?
Du eller den asylsökande ska boka in tider för båda undersökningarna inom två veckor från anvisningens utskicksdatum. Om du inte bokar inom två veckor kan Migrationsverket komma att fatta beslut i ärendet utan underlag om medicinsk åldersbedömning.

Måste den asylsökande genomgå en medicinsk åldersbedömning hos Rättsmedicinalverket eller kan vi vända oss någon annanstans?
Rättsmedicinalverket gör medicinska åldersbedömningar på uppdrag av Migrationsverket. Dessa kostar ingenting för den asylsökande. Om den asylsökande vill genomgå en medicinsk åldersbedömning hos någon annan aktör bör en kontakt tas med Migrationsverket.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.