Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Kvinna med fläta i vid laboratorierock står i kontorsmiljö.
Foto: JKF PHOTO
mer

Rättskemi

Vårt uppdrag är att utföra analyser av alkohol, narkotika, läkemedel och gifter i biologiskt material som till exempel blod, urin och hår. Vi är Sveriges enda rättskemiska laboratorium och varje år gör vi cirka 800 000 analyser.

Bland våra uppdragsgivare finns polis, sjukvård och Kriminalvården. Vi hjälper även de rättsmedicinska enheterna med olika typer av analyser i samband med rättsmedicinska obduktioner.

Många typer av ärenden

Vid brottsmisstanke gör vi analyser som spårar och fastställer koncentrationen av alkohol, narkotika, läkemedel och dopingpreparat. När polisen tar blodprov på en bilist vid misstänkt rattfylleri är det den rättskemiska laboratorieenheten som gör analysen. Samma sak gäller vid misstanke om narkotikabrott och dopingbrott. Våra experter hjälper också polis och domstolar att tolka analysresultat, till exempel i ärenden som handlar om eftersupning vid trafikbrott.

I ärenden från Kriminalvården, sjukvård, socialtjänst och behandlingshem kontrolleras att provlämnaren är drogfri. Vi hjälper också sjukvården med analys av vissa läkemedel.

Vid dödsorsaksutredningar skickas prover från våra rättsmedicinska enheter i landet. I laboratoriet utförs analyser på blod, vävnad, urin och hår. Hundratals ämnen kan spåras och utvärderas på molekylär nivå.

Kvalitetssäkrade metoder

Närmare 100 000 ärenden och cirka 800 000 analyser genomförs vid vårt rättskemiska laboratorium varje år. Allt analysarbete utförs med kvalitetssäkrade metoder och ger resultat som granskas i flera av varandra oberoende steg. Laboratoriet är ackrediterat av Swedac sedan 1996, enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025. Kvalitetssäkring är en central del i det dagliga arbetet. Ackrediteringen omfattar merparten av de substanser som analyseras. Av svarsrapporten framgår vilka rapporterade substanser som omfattas av ackrediteringen. Önskas uppgift om ackrediteringsomfattning inför analys kontaktas laboratoriet.