Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Yttrande över betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (Ju2019/02172/L5)

mer

Datum: 190916

Diarienummer: X19-90334

Till: Justitiedepartementet

Rättsmedicinalverket, som har ombetts att yttra sig över ovan nämnt betänkande, har med utgångspunkt från den verksamhet som myndigheten bedriver inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Anton Svensson. Föredragande har varit verksjuristen Olof Larsson.

Läs mer på regeringens webbplats

.