Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Remiss av utkast till lagrådsremiss Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen

mer

Datum: 2017-01-24
Diarienummer: X16-90647
Till: Justitiedepartementet

Yttrande

Rättsmedicinalverket, som har ombetts att yttra sig över ovan rubricerat utkast till lagrådsremiss, har med utgångspunkt från den verksamhet som myndigheten bedriver följande att anföra.

Rättsmedicinalverket välkomnar att grunderna för att besluta om kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen klargörs. Myndigheten har inget att erinra mot förslagens utformning.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I den slutliga handläggningen har chefsjuristen Anton Svensson och enhetschefen Ann Lemne deltagit. Verksjuristen Olof Larsson har varit föredragande.

Monica Rodrigo
Generaldirektör

Olof Larsson
Verksjurist