Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Rättsläkare undersöker person för att utfärda rättsintyg
Foto: JKF PHOTO

För polis: Begär rättsintyg

mer

Rättsmedicinalverket har huvudansvaret i Sverige för att utfärda rättsintyg som beställs av polis och åklagare. Här kan du som arbetar inom polisen hitta information om hur du begär rättsintyg.

För övriga ärenden gäller som vanligt följande gång:

Rättsintygen är avgiftsbelagda och fakturering sköts av Rättsmedicinalverket.

Undantag från huvudregeln att rättsintyg ska inhämtas från Rättsmedicinalverket kan göras om det finns särskilda skäl, vid exempelvis:

• Brott av enklare beskaffenhet – brott där påföljd kan antas bli böter.
• Sexualbrott – gynekologisk undersökning för spårsäkring krävs omedelbart och prover för sexuellt överförbara sjukdomar behöver tas.
• Akuta situationer – vårdande insats behövs omedelbart, här kan det vara av värde att den som behandlat eller opererat personen skriver rättsintyget. Vid till exempel trafikärenden kan den läkare som behandlat personen vara bäst lämpad att svara på polisens frågeställningar.
• Särskild specialistkunskap krävs, till exempel tandläkare eller ögonläkare.
• Ingen läkare inom Rättsmedicinalverket finns tillgänglig och undersökning kan omöjligen avvakta.

Observera att alla legitimerade läkare och tandläkare som arbetar inom den offentligt bedrivna hälso- och sjukvården är skyldiga att göra kroppsundersökningar och skriva rättsintyg på begäran av polis och åklagare. Läkare ska även vara behjälpliga vid spårsäkring av misstänkta gärningspersoner när polisen behöver skyndsam sådan.

Tre sätt att begära rättsintyg: