Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Jesper, samordningschef för rättsmedicin
Foto: John Henzlert
mer

Jesper Greby, samordningschef för rättsmedicin

Ny vävnad kan rädda liv. Sverige är i det närmaste självförsörjande när det gäller vävnad för transplantation. En stor orsak till det är Rättsmedicinalverkets arbete med vävnadsdonation.

En femtedel av alla i Sverige donerade vävnader för transplantationsändamål förmedlas av Rättsmedicinalverket.

– Det är behjärtansvärt att vi kan medverka till en sådan samhällsnytta. Det betyder mycket för patienter som är i behov av vävnads, säger Jesper Greby, enhetschef inom avdelningen för rättsmedicin och donationssamordnare vid Rättsmedicinalverket.

Donerade hornhinnor ger människor synen tillbaka och den som får ett nytt hörselben kan höra igen. Donerad hud är det bästa förbandet för brännskadeoffer och hjärtklaffar räddar liv på gammal som ung.

Hos oss hamnar till exempel dödsolyckor och självmord. Vi undersöker många av dem som har avlidit i ung ålder, alltså fall som lämpar sig för att donera vävnad.

Inom Rättsmedicinalverket görs ungefär hälften av alla obduktioner i Sverige.

– Hos oss hamnar till exempel dödsolyckor och självmord. Vi undersöker många av dem som har avlidit i ung ålder, alltså fall som lämpar sig för att donera vävnad.

Inom den kliniska patologin, i landstingens regi, undersöks ofta åldrade och de som i slutskedet var sjuka. Det innebär ofta omständigheter som kan hindra uttag av vävnad. Förutom att vissa typer av sjukdomar sätter stopp finns en övre åldersgräns för vissa typer av vävnad. För till exempel hjärtklaffar och hörselben är den gränsen 65 år och hornhinnor har en nedre gräns på 18 år.

Även om vävnadsdonation är till stor nytta, får det aldrig stå i vägen för Rättsmedicinalverkets huvuduppdrag. Det vill säga att svara på frågan om dödsorsak och om ett brott har begåtts. Den undersökningen kan göra att tidsramarna för att förmedla vävnad löper ut. Trots det tas vävnad tillvara i drygt 70 procent av de fall då det är möjligt. Men aldrig någonsin är vävnadsdonation möjlig om det inte godkänns av anhöriga och den avlidne.

– Först tittar vi i donationsregistret. Står där ja eller om den avlidne inte har registrerat sig i registret så kontaktar vi anhöriga för att informera och fråga. Står det nej i registret så ringer vi inte anhöriga överhuvudtaget.

Meddela alltid ditt beslut kring donation till närstående, prata om saken och berätta vad du vill. Står inget i donationsregistret får anhöriga förmedla den avlidnes vilja.

Cirka 80 procent av den svenska befolkningen är positiv till vävnadsdonation, vilket är den högsta siffran i hela EU. En registrering av ställningstagande i donationsfrågan kan göras via Socialstyrelsens webbplats.

– Meddela alltid ditt beslut kring donation till närstående, prata om saken och berätta vad du vill. Står inget i donationsregistret får anhöriga förmedla den avlidnes vilja.

Att donerad vävnad betyder mycket för behövande råder det ingen tvekan om.

– Själv träffade jag en pojke som när han var riktigt liten fick en ny hjärtklaff. Han berättade om sitt hjärta och visade stolt upp operationsärret på bröstkorgen. Det var verkligen glädjande att se att han mådde bra och skönt att få veta att det bankade ett friskt hjärta med en ny hjärtklaff där inne hans bröst.