Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
rmv-rättsmedicinalverkets logotyp på glasdörr
Foto: JKF Photo

Förmåner hos oss

mer

Här kan du läsa om några av de förmåner som vi erbjuder dig.

Ledighet

Alla anställda i Sverige har rätt till 25 dagar semester. Hos oss får du fler semesterdagar. Du har också rätt till betald semester redan första året du är anställd, men för att få full betald semester måste du vara anställd hela året.

  • 28 semesterdagar: till och med det år du fyller 29 år.
  • 31 semesterdagar: från och med det år du fyller 30 år.
  • 35 semesterdagar: från och med det år du fyller 40 år.

Hos oss har du även möjlighet att få ledighet utan löneavdrag för vissa omständigheter, exempelvis för flytt, det vill säga när du byter folkbokföringsadress, om du ska på begravning för nära släkting och för vissa läkarbesök.

Friskvård

Vi vill skapa goda förutsättningar för din hälsa och som anställd här får du:

  • Möjlighet till en timme per vecka av ordinarie arbetstid för friskvård
  • Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr per år

Pension

Vi betalar varje månad in pengar till olika delar i din tjänstepension, som kompletterar din allmänna pension som alla har rätt till. Du kan själv välja hur en av delarna ska förvaltas.

Löneväxling

För oss är det viktigt med flexibilitet. Därför kan du, om du vill, avsätta lön, semester eller övertid skattefritt till din tjänstepension (Kåpan Extra) genom löneväxling. Du kan även avstå lön för fler semesterdagar eller tvärtom.

Arbetstider

För heltidsarbetande medarbetare med kontorsarbetstid är den genomsnittliga ordinarie veckoarbetstiden för helgfri måndag – fredag 39 timmar och 45 minuter. Hos oss är det också viktigt att du ska ha möjlighet att kunna kombinera arbetsliv och privatliv, därför har vi:

  • Flexibel arbetstid
  • Förtroendearbetstid efter överenskommelse

För heltidsarbetande medarbetare med kontorsarbetstid finns även förkortade arbetsdagar på vissa dagar, exempelvis skärtorsdagen och trettondagsafton.

Flexibelt arbetssätt

För att tillgodose behovet av flexibilitet i arbetet finns det i vissa fall möjlighet att arbeta på distans någon dag per månad. Utifrån verksamhetens behov och arbetsuppgifternas art kan det också i vissa fall finnas möjlighet att skriva en  enskild överenskommelse för mer regelbundet distansarbete, upp till 40 procent av arbetstiden. På så sätt kan vi möta nuvarande och framtida medarbetares önskemål om flexibla arbetssätt.

Sjuk- och hälsovård

Förutom tillgång till företagshälsovård och möjlighet att vara ledig med lön för vissa läkarbesök ersätter vi också läkemedel som enligt lag omfattas av högkostnadsskydd. Vi ersätter också kostnader för läkarvård och sjukgymnastik upp till ett visst belopp.

Skulle du av någon anledning bli sjukskriven fyller vi även på med sjuklön upp till 90 procent av din lön dag 14-90.

Föräldraskap

Om du är föräldraledig får du ersättning från Försäkringskassan. För att underlätta din föräldraledighet betalar vi ut föräldrapenningtillägg för de dagar föräldrapenning från försäkringskassan tas ut. Föräldrapenningtillägget är 10 procent av daglönen upp till basbeloppstaket och 90 procent av daglönen däröver. Föräldrapenningtillägget lämnas för högst 360 dagar per barnsbörd.

Alla föräldrar har rätt till förkortad arbetstid till dess att barnet fyllt 8 år eller avslutat sitt första skolår. När barnet fyllt 8 år har du som anställd hos oss även möjlighet att ansöka om deltid till och med utgången av det skolår barnet fyller 12 år.

Försäkringar

Hos oss omfattas du av flera olika försäkringar:

  • Tjänstegrupplivförsäkring
  • Tjänstereseförsäkring
  • Personskadeförsäkring, PSA

Kompetensutveckling

Hos oss får du möjlighet att arbeta i en professionell miljö med hög kvalitet och möjligheter att utvecklas. Vi tycker att det är viktigt med balans mellan arbete och privatliv och det finns inom verket goda möjligheter till kompetensutveckling.

Kollektivavtal

Vi har som en statlig myndighet också kollektivavtal, Villkorsavtal och Villkorsavtal-T.