Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Fyra ungdomar
Foto: JKF PHOTO
mer

Medicinska åldersbedömningar

Rättsmedicinalverket har regeringens uppdrag att göra medicinska åldersbedömningar i asylärenden. I dessa ärenden kan Migrationsverket begära medicinska åldersbedömningar efter samtycke från den asylsökande personen. Rättsmedicinalverket gör även medicinska åldersbedömningar i brottmål.

Medicinsk åldersbedömning är en bedömning av en persons ålder med hjälp av olika medicinska metoder. Idag finns det ingen medicinsk metod som kan fastställa en persons exakta ålder, men det finns flera metoder för att uppskatta ålder. Dock har alla metoder en felmarginal.

Ålder i asylärenden

Lagstiftningen säger att det är den som söker asyl och uppger att hen är barn utan vårdnadshavare i Sverige som ska göra sin ålder sannolik för Migrationsverket. Om Migrationsverket anser att en person gjort det sannolikt att hen är under 18 år erbjuds ingen medicinsk åldersbedömning. Om Migrationsverket däremot inte anser att en person gjort sin ålder sannolik erbjuds en möjlighet att genomgå en medicinsk åldersbedömning. Migrationsverket begär då en medicinsk åldersbedömning av Rättsmedicinalverket efter samtycke från den asylsökande personen.

Ålder i brottmål

Om en person blir misstänkt för brott har åldern avgörande betydelse för bland annat häktning, handläggning av mål och straff. I lagstiftningen regleras vad som gäller för personer som är under 15, 18 respektive 21 år.

Bakgrund

I maj 2016 gav regeringen Rättsmedicinalverket uppdraget att genomföra medicinska åldersbedömningar inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd. I uppdraget ingick även att utveckla förmågan för medicinska åldersbedömningar i brottmålsärenden.
Regeringsuppdrag om medicinska åldersbedömningar

Den 15 november 2016 redovisade Rättsmedicinalverket uppdraget för regeringen.
Återrapportering till regeringen