Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Fyra ungdomar
Foto: JKF PHOTO
mer

Medicinska åldersbedömningar

Rättsmedicinalverket gör medicinska åldersbedömningar i asylärenden och i brottmål.

Medicinsk åldersbedömning är en bedömning av en persons ålder med hjälp av olika medicinska metoder. Idag finns det ingen medicinsk metod som kan fastställa en persons exakta ålder, utan Rättsmedicinalverket beräknar hur sannolikt det är att en person är över eller under en viss ålder utifrån de vetenskapliga studier som gjorts på området.

Ålder i asylärenden

Lagstiftningen säger att det är den som söker asyl och uppger att hen är barn utan vårdnadshavare i Sverige som ska göra sin ålder sannolik för Migrationsverket. Om Migrationsverket anser att en person gjort det sannolikt att hen är under 18 år erbjuds ingen medicinsk åldersbedömning. Om Migrationsverket däremot inte anser att en person gjort sin ålder sannolik erbjuds en möjlighet att genomgå en medicinsk åldersbedömning. Migrationsverket begär då en medicinsk åldersbedömning av Rättsmedicinalverket efter samtycke från den asylsökande personen.

Ålder i brottmål

Om en person blir misstänkt för brott har åldern avgörande betydelse för bland annat häktning, handläggning av mål och straff. I lagstiftningen regleras vad som gäller för personer som är under 15, 18 respektive 21 år.