Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Medarbetare på rättsmedicin
Foto: JKF PHOTO

Vävnadsdonation

mer

Omkring 1 500 patienter i Sverige behöver årligen transplanteras med donerad vävnad. I samband med rättsmedicinska obduktioner är det möjligt att tillvarata vävnad och idag kommer cirka 25 procent av alla vävnadsdonationer i Sverige från någon av våra sex rättsmedicinska enheter.

Behovet av vävnader för transplantation är större än tillgången och årligen behöver omkring tusen patienter i Sverige någon typ av vävnadsdonation. Till skillnad från organ behöver inte vävnader vara försörjda med syresatt blod när de tas tillvara, vilket innebär att vävnadsdonation är möjlig även när andning och blodcirkulation har upphört. I samband med en rättsmedicinsk obduktion är det därför möjligt att tillvarata vävnad för donation. Möjliga vävnader för donation, inom Rättsmedicinalverket, är hjärtklaffar, hornhinnor, hörselben och hud.

Rättsvårdande uppgift

Rättsmedicin är rättsvårdande, inte sjukvårdande, och vår främsta uppgift är att bidra till rättssäkerheten i Sverige. Vi har inget uppdrag gällande donationsverksamhet – men i de fall där verksamheten tillåter det medverkar vi vid vävnadsdonationer så att sjuka människor kan få ett bättre liv. Donerad hud eller hjärtklaffar kan bli räddningen för brännskadepatienter respektive hjärtsjuka. Vid kraftig synnedsättning på grund av sjukdom kan donerade hornhinnor ge synen tillbaka och ett nytt hörselben kan återge hörseln. Det rättsvårdande uppdraget har dock alltid företräde och skulle resultatet av den rättsmedicinska undersökningen äventyras genom ett ingrepp för vävnadsdonation så får ingreppet inte genomföras.

Organisation

En donationssamordnare och biträdande donationssamordnare leder Rättsmedicinalverkets verksamhet för vävnadsdonationer. Alla våra sex rättsmedicinska enheter arbetar idag med donationsverksamhet och har en organisation för att möjliga donatorer ska kunna identifieras och omhändertas. På varje enhet finns en donationsansvarig rättsmedicinsk assistent som ansvarar för den lokala dagliga donationsverksamheten. En donationsansvarig läkare har det övergripande medicinska ansvaret. Rättsmedicinalverkets arbete med vävnadsdonationer bidrar till att Sverige i det närmaste är självförsörjande på vävnad för transplantation.

Avtal med SKR

Rättsmedicinalverket har sedan 2011 ett avtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR) kring vävnadsdonation, där Rättsmedicinalverket förbinder sig att främja donation av vävnader från avlidna.

Så går det till

När en vävnadsdonation blir aktuell ansvarar de rättsmedicinska enheterna för handläggningen och den medicinska utredningen. Den avlidnes vilja att donera är avgörande och närstående kontaktas alltid i donationsutredningen. En person kan i donationsregistret ha lämnat sitt samtycke till att donera organ och vävnader. Om personen inte är med i donationsregistret får de närstående tolka den avlidnes inställning till donation.

Är du med i donationsregistret?

Du kan enkelt anmäla dig till donationsregistret på Socialstyrelsens webbplats. Donationsregistret är sekretessbelagt och alla som hanterar uppgifter i registret har tystnadsplikt.

Donationsregistret