Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Michael Lindroth i en korridor på den rättspsykiatriska undersökningsenheten i Göteborg.
Michael Lindroth arbetar som omvårdnadspersonal på den rättspsykiatriska undersökningsenheten i Göteborg.

Michael Lindroth, omvårdnadspersonal

mer

Förmågan att kunna läsa av och bedöma en situation rätt är en styrka. Men det finns kvaliteter som Michael Lindroth, omvårdnadspersonal, håller ännu högre.

– Förståelse och empati, alltså vanlig medmänsklighet och humanism. Utan sådana egenskaper blir du inte långvarig i mitt yrke, säger han.

– På en rättspsykiatrisk avdelning utan omvårdnadspersonal skulle man förlora verklighetsförankringen i den rättspsykiatriska undersökningen. Man kan säga att omvårdnadspersonalen bär upp avdelningen och rapporterar allt som händer där. Det i sin tur ligger till grund för väldigt många beslut om vad som behöver göras för de intagna och på avdelningen i stort.

Michael har arbetat som omvårdnadspersonal sedan år 1980. Tio år efter starten bytte han arbetsplats, utan att för den skull vika av från den inslagna vägen som omvårdnadspersonal. Kort efter att 80-talet övergått till 90-tal, började Michael arbeta inom den utredande rättspsykiatrin som sedan år 1991 drivs i Rättsmedicinalverkets regi. Drygt 25 år senare sitter han i ett konferensrum på sin arbetsplats, den rättspsykiatriska undersökningsenheten i Göteborg, och tänker tillbaka på vad som fick honom att välja yrkesbana.

Jag vårdades och opererades på Uddevalla centrallasarett. De räddade livet på mig

– Jag råkade ut för en mopedolycka år 1975. Det var mörkt ute och jag körde i full fart in i en nedfälld vägbom som saknade reflexmarkeringar. Det var ett allvarligt läge, min tunntarm sprack och jag fick bukhinneinflammation.

Djupt i egna tankar stryker han med handen över skäggstubben. Innanför överläppen sitter en snus. Att Michael Lindroth är göteborgare speglas i snusmärket med smak av enbär.

– Det var faktiskt inte säkert att jag skulle klara livhanken. Jag vårdades och opererades på Uddevalla centrallasarett. De räddade livet på mig. Alla sköterskor och läkare var så bra där att jag fick en aha-upplevelse. Jag bestämde mig för att jag också ville vårda människor.

Michael Lindroth framför ett nyckelskåp

Michael Lindroth har lång erfarenhet som omvårdnadspersonal inom rättspsykiatrin.

Mentalskötarutbildningen gick han efter att ha muckat från militärtjänstgöringen. Vid den tiden hade han redan erfarenhet som vårdbiträde på ett äldreboende.

Vilka uppgifter utförs på en rättspsykiatrisk avdelning?

– Vi vårdar, observerar och övervakar. Omvårdnadspersonalen ser till att stämningen på avdelningen är bra, att allt flyter och att de intagna är överens. Om omvårdnadspersonalen har möjlighet att lösa sina uppgifter så får all personal en bra arbetsmiljö.

Vid Rättsmedicinalverkets båda rättspsykiatriska enheter genomförs bland annat rättspsykiatriska undersökningar. En sådan tar vanligen fyra veckor. I fall då den intagne är häktad sker undersökningen på en sluten vistelseavdelning vid enheten. Syftet med utredningen är att bedöma om den intagne har en allvarlig psykisk störning och i så fall inte bör dömas till fängelse. I ett utredningsteam ingår en rättspsykiater som är en specialistläkare, en psykolog, en socialutredare och en omvårdnadspersonal.

– I slutet av en rättspsykiatrisk undersökning så sammanställer vi som omvårdnadspersonal i teamet en omvårdnadsutredning som bland annat visar hur personen har fört sig tillsammans med andra intagna. Där finns noteringar om hur den har skött sitt rum, om den är lättkränkt, om den söker sig till gängbildningar och ifall personen upplevs som psykotisk.

Berätta om dina känslor för ditt arbete?

– Jag tycker att det är väldigt roligt att jobba med människor. Det ger mycket tillbaka och påverkar dig själv och ditt sätt att vara. Bemöter man människor på ett bra sätt och är ärlig, då är det vad man får tillbaka. Frågar en klient mig något är jag ärlig och ger ett uppriktigt svar och det uppskattas alltid. Du måste förstå människan även om du inte accepterar handlingen som har gjort att de är här på avdelningen.

Michael Lindroths vid sitt skrivbord framför datorn

Michael Lindroths arbetsdag består både av vårdande och administrativa arbetsuppgifter.

Kan du beskriva en dag på jobbet?

– Jag kommer hit på morgonen och träffar kollegorna i teamet.Vi går igenom rapporten över vad vi ska göra, om det är in- eller utskrivningar eller kanske transporter av intagna. Sedan gör vi frukost i matsalen och väcker de intagna. Vi kollar om någon vill gå till aktivitetsavdelningen och röra lite på sig, kanske spela bordtennis eller göra någon annan aktivitet. Ibland spelar vi sällskapsspel. Alla är ju olika, en del vill umgås, andra vill vara för sig själv. På eftermiddagen får de gå till gymmet om de vill. I slutet av arbetspasset är det en del pappersarbete och dokumentation som behöver göras. Efter tolv timmar lämnar vi över till nästa arbetslag klockan 19.00 på kvällen. Avdelningen är bemannad dygnet runt 365 dagar om året.

När är jobbet som bäst?

– Varje pass som jag känner att jag har gjort ett bra arbete. Men det går ju inte att göra allt perfekt så man ska inte heller älta misstag utan istället försöka lära sig av dem.
Finns det någon myt om ditt yrke eller yrkeskår som du kan slå hål på?- Hm. Det finns en myt om att det är jättefarligt att arbeta med tungt kriminella. Och visst kan en del vara farliga så jag ska inte förringa saken men oftast är de som vem som helst. Jag skulle säga att en väldigt stor del av de brott som de intagna här har begått är under påverkan av någon form av drog. Utan drogerna är de en helt annan människa. Då fattar man inte ens att de är skyldiga till de grova brott som en del av dem har gjort sig skyldiga till.