Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Gerd Jakobsson
mer

Gerd Jakobsson, rättskemi

Vad handlar din forskning om kortfattat?

Min forskning handlar i huvudsak om analys och tolkning av oxikodon och dess metaboliter i postmortemfall. Jag har publicerat fyra studier inom området tillsammans med andra forskare på RMV. Studierna tar bland annat upp farmakogenetiska aspekter, farmakodynamiska och farmakokinetiska interaktioner, samt postmortem metabolomik. Alla syftar till att undersöka om det finns några nycklar som kan användas för att förbättra tolkningsunderlaget för oxikodon i postmortemfall.​

Hur kan resultaten från din forskning användas i verksamheten?

Förhoppningen är att forskningsresultaten kan vara till nytta för rättsläkare och toxikologer när de bedömer fynd av oxikodon i obduktionsärenden.​​

Var befinner du dig tidsmässigt/när ska du vara klar?

Jag är i slutfasen av min doktorandutbildning och målet är att vara klar hösten 2022.​

Vad är den största utmaningen i din forskning?

Det har varit olika typer av utmaningar under olika perioder av doktorandtiden och bland annat har det varit en utmaning att kombinera tiden för rutinarbete och forskning. ​​

Vad är det roligast med att forska?

Jag tycker det roligaste är att dela med mig av den nyvunna kunskapen till verksamheten och andra intresserade och att få möjlighet till samarbeten med andra forskare och på så sätt utvidga och stärka RMVs forskning. ​