Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Möt några av våra forskare

RMV har en särställning som enda nationella aktör inom sina verksamhetsområden och genom det ett ansvar att bidra till kunskapsuppbyggnaden inom myndighetens ämnesområden rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri. Här får du möta några av de som forskar inom myndigheten.

 • Adam Staadig, rättsgenetik

  Forskar om nya och fler platser (markörer) på DNA-molekylen. Syftet är att öka känsligheten i våra analyser, d.v.s. kunna få fram en tillräckligt informativ DNA-profil från en låg mängd eller nedbrutet DNA.

 • rmv-rättsgenetik-Andreas Tillmar-docent i rättsgenetik vid Rättsmedicinalverket

  Andreas Tillmar, rättsgenetik

  Forskar inom forensisk genetik. Undersöker modeller och implementerar nya metoder för biostatistiska beräkningar i form av dataprogramvara.

 • Anja Fernqist, rättpsykiatri

  Forskar inom rättspsykiatri om hur kroppslig hälsa och psykiatrisk läkemedelsbehandling med kroppsliga biverkningar påverkar rättspsykiatriska patienters kognitiva förmågor, sjukdomsförlopp och rehabilitering.

 • Carl Calle Söderberg rättsläkare och forskare vid Rättsmedicinalverket

  Carl Söderberg, rättskemi

  Forskar inom rättskemi för att kunna göra säkrare bedömningar i förgiftningsfall med droger och läkemedel.

 • Daniel Andersson, rättsmedicin

  Forskar inom rättsmedicin för att förbättra postmortala diagnostiken för traumatisk hjärnskada.

 • Gerd Jakobsson, rättskemi

  Forskar inom rättskemi om analys och tolkning av oxikodon och dess metaboliter i postmortemfall.

 • Rebecka Teglind, rättsmedicin

  Forskar om att utveckla metoder som ska kunna ge svar på en persons födelseår, dödsår och ursprung genom att analysera skelettrester

 • Ulrika Haggård, rättspsykiatri

  Utvärderar våra bedömningar och undersöker hur de hanteras i rättsprocessen.