Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Bild på glasburkar från rättskemiska laboratoriet
Foto: JKF Photo
mer

Nätdroger skördar många dödsoffer

Droger som säljs via internet har ökat kraftigt och har de senaste tre åren orsakat mer än 350 dödsfall. Under 2017 låg fentanyler och besläktade kemiska varianter, fentanylanaloger, bakom fler dödsfall än heroin.

Robert Kronstrand

Missbruket av nya psykoaktiva substanser (NPS), som även benämns nätdroger, ökar i Europa. Ökningen är stadig även i Sverige vilket blir tydligt i de rättsmedicinska undersökningar som Rättsmedicinalverket gör i dödsfallsutredningar. Kännetecknande för nätdroger är att de har samma verkan som konventionella droger men att de i vissa fall inte omfattas av narkotikalagstiftningen och är fria att distribuera, sälja och bruka.

Fentanylanalogerna är potenta och svårdoserade

Fentanyl är ett smärtlindrande läkemedel och de besläktade fentanylanalogerna finns i fler varianter och beredningsformer, bland annat som nässpray. Drogen har orsakat många dödsfall 2017, mest i slutet av året. Det förekom sju typer av fentanylanalogpreparat i dödsfallen 2017 i Sverige och många är potenta och farliga.

– När man ser på utvecklingen sedan 2015 har antalet dödsfall som orsakats av fentanylöverdoser ökat kraftigt och har i dag gått om heroin som dödligaste drog, säger Robert Kronstrand, adjungerad professor i forensisk toxikologi och forskningsstrateg vid RMV.

Fentanylanaloger är oerhört starka preparat. De är väldigt beroendeframkallande och på så sätt lika heroin. Fentanyl kan dock vara betydligt starkare än heroin och är lätt att överdosera.

– Det är svårt att sluta för du utvecklar ett starkt beroende väldigt fort och får även en hög toleransnivå omgående, säger Robert Kronstrand.

Rättsmedicinalverket samarbetar med polisen

Rättsmedicinalverket får in alla oklara dödsfall och gör rättsmedicinska undersökningar på uppdrag av polisen. Det gör att myndigheten ofta är först med att upptäcka nya substanser på individnivå och kan därför i ett tidigt skede se om det finns nya preparat på marknaden. Fredrik Kugelberg är chef för samordningsenheten på RMV:s rättsgenetiska  och rättskemiska avdelning i Linköping och har direktkontakt med polisen i de här frågorna.

– Vi har tidigt sett utvecklingen och hur dödligheten av de nya preparaten direkt återspeglas i våra analyser. Tidigt under hösten såg vi många dödsfall av fentanylanaloger och tittar vi på hela 2017 ser vi en ökning med 25% jämfört med föregående år. Vi har en kontinuerlig kontakt med polisens nationella operativa avdelning (NOA) när vi ser mönster och nya preparat , säger Fredrik Kugelberg.