Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Anja Fernqvist, Foto: Veronica Kindblad

Anja Fernqvist, rättspsykiatri

mer

Vad handlar din forskning om kortfattat?

Min forskning handlar om hur kroppslig hälsa och psykiatrisk läkemedelsbehandling med kroppsliga biverkningar påverkar rättspsykiatriska patienters kognitiva förmågor, sjukdomsförlopp och rehabilitering.

Hur kan resultaten från din forskning användas i verksamheten?

Förhoppningen är att få bättre förståelse för mekanismer bakom olika psykiatriska sjukdomar hos gruppen som utreds rättspsykiatriskt. Forskningen kan också ge underlag för nya utredningsmetoder genom att undersöka om markörer för hjärnskada i blod och metabol ohälsa varierar utifrån till exempel sjukdomsaktivitet.

Var befinner du dig tidsmässigt/när ska du vara klar?

Jag forskar på deltid. Nu pågår mitt första år av doktorandtjänstens sammanlagt fyra och jag håller framförallt på med insamling av data. Vid RMV sker datainsamlingen inom ramen för det större forskningsprojektet RPU2.0. Om allt går som planerat kommer jag att disputera under 2026.

Vad är den största utmaningen i din forskning?

De personer jag vill inkludera i min forskning tillhör en förhållandevis liten grupp som i vissa fall inte har förmåga att ge ett informerat samtycke till att delta. Därför är det svårt att få stora mängder data vilket i sin tur begränsar möjligheterna till statistiska analyser som ofta görs inom forskning på liknande tillstånd utanför rättspsykiatrin. Dessutom är gruppen heterogen och har mycket samsjuklighet, då kan det bli svårt att veta vad som verkligen orsakar de resultat jag får.

Vad är det roligast med att forska?

Forskningen blir en omväxling till kliniken samtidigt som jag upplever att arbetssätten är ganska lika. Det handlar om att lösa problem och försöka formulera så väl underbyggda slutsatser som möjligt. Jag tillhör en tvärvetenskaplig centrumbildning inom GU, CELAM, vilket gör att jag precis som vid de rättspsykiatriska undersökningarna får prata om det jag studerar med personer som har andra perspektiv än mitt eget.