Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Rebecka Tegelind. Foto: John Henzlert
mer

Rebecka Teglind, rättsmedicin

Vad handlar din forskning om?

Min forskning handlar om att utveckla metoder som ska kunna ge svar på en persons födelseår, dödsår och ursprung genom att analysera skelettrester bland annat genom att mäta halter av artificiellt inlagrat kol-14 från kalla krigets kärnvapenprovsprängningar. Vid identifieringsarbete med avlidna människor är det viktigt för anhöriga att få klarhet i om en saknad närstående hittats, oavsett om det handlar om masskatastrofer eller enskilda individer som omkommit. Så de här metoderna underlättar sökandet efter möjliga identiteter.  Om det bara finns skelettrester är identifieringsarbetet mycket svårare att matcha om det inte finns tänder eller given DNA-matchning.

Hur kan resultaten från din forskning användas i verksamheten?

Det fina är att forskningen redan används i verksamheten på polisens begäran där de behövt hjälp med exempelvis födelseår på avlidna människor som varit svåra att identifiera.

Var befinner du dig tidsmässigt/när ska du vara klar?

Just nu ligger vi enligt tidsplan med en första artikel publicerad och jobbar i skrivande stund med vårt andra.

Vad är den största utmaningen i din forskning?

Det är att hitta urvalet av fall för analys och att det är ett relativt nytt forskningsområde som har kunskapsluckor.

Vad är det roligast med att forska?

Att det finns ett tydligt mål och att forskningen är utmanade och varierande i sig. Man är med om att försöka knäcka en forskargåta. Sen blir man glad av att veta att forskningen är nyttig för verksamheten och även gör samhällsnytta.