Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Yttrande över betänkandet SOU 2017:104 Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård

mer

Datum: 180424

Diarienummer: X18-90491

Till: Utbildningsdepartementet

Rättsmedicinalverket har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Rättsmedicinalverket välkomnar utredningens förslag och har i övrigt inget ytterligare att anföra.

Detta yttrande har beslutats av tillförordnade generaldirektören Ann Lemne. Föredragande har varit verksjuristen Jonas Jeppson.

Läs mer på regeringens webbplats