Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Yttrande över betänkandet SOU 2017:104 Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård

Datum: 180424

Diarienummer: X18-90491

Till: Utbildningsdepartementet

Rättsmedicinalverket har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Rättsmedicinalverket välkomnar utredningens förslag och har i övrigt inget ytterligare att anföra.

Detta yttrande har beslutats av tillförordnade generaldirektören Ann Lemne. Föredragande har varit verksjuristen Jonas Jeppson.

Läs mer på regeringens webbplats

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.