DNA-undersökning på Rättsmedicinalverkets rättsgenetiska laboratorium
Foto: JKF PHOTO
mer

Andra rättsgenetiska undersökningar

Vårt huvudsakliga uppdrag är att utföra faderskapsutredningar, släktutredningar och identifiering av avlidna. Utöver detta gör vi även andra DNA-undersökningar på uppdrag av till exempel sjukvård och polis.

Uppföljning av benmärgstransplantation

Personer som har genomgått en benmärgstransplantation bär på en donators blodkroppar. Som en hjälp i behandlingen gör vi analyser för att se om det är patientens eller donatorns blodkroppar som dominerar i blodet. Undersökningarna utförs i samarbete med regionens hematologiska avdelningar och vi utför så kallade STR-analyser (Short Tandem Repeat) på patienter både före och efter en benmärgstransplantation.

Farmakogenetik

Inom farmakogenetik undersöker vi hur ärftliga skillnader kan påverka effekten av ett läkemedel. Läkemedel bryts ned i kroppen via olika enzymsystem vars kapacitet kan variera beroende på personens arvsanlag. Även hur läkemedel transporteras och utövar sin effekt kan variera. Vi utför rutinmässiga farmakogenetiska analyser åt sjukvården för att anpassa läkemedelsbehandlingen till den enskilda patienten.

Vid dödsfallsutredningar utför vi analyser åt rättsmedicin och rättskemi. Analyserna utgör en viktig pusselbit i utredningen av läkemedelsförgiftningar.

Artbestämning

Utifrån ett vävnadsprov, till exempel ben, kan vi avgöra om det tillhör en människa eller ett djur. Oftast är det polisen eller rättsmedicin som beställer analyserna, och ärendet kan exempelvis handla om ett spårprov där vi får i uppdrag att avgöra om vävnaden är mänsklig eller inte.

Om vävnaden är mänsklig är det möjligt att individbestämma den. Om den däremot kommer från ett djur kan vi inte individbestämma den. Vi kan till exempel avgöra att ett vävnadsprov kommer från en viss djurart, men inte från vilket enskilt djur det kommer.

Inom artbestämning kan ärendet även handla om ett misstänkt jaktbrott eller där man misstänker illegal import av utrotningshotade arter.

Om du som uppdragsgivare vill beställa artbestämning är det enklast att kontakta oss eftersom frågeställningarna kan se olika ut.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.