Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Våra rapporter

Här hittar du rapporter från våra verksamheter.

Om du letar efter tidigare rapporter ber vi dig kontakta oss via kommunikation@rmv.se

 • LSI-R

  Den svenska versionen av LSI-R och psykiskt störda lagöverträdare

  Den svenska versionen av LSI-R och psykiskt störda lagöverträdare. Reliabilitet och prediktiv validitet.
  Författare: Git Olofsson, Anna-Kari Sjödin och Thomas Nilsson

  The Level of Service Inventory-Revised, LSI-R, är ett så kallat tredje generationens risk-and need-instrument internationellt etablerat inom kriminalvård och rättspsykiatri. Den svenska manualen har utvecklats i samarbete mellan Rättsmedicinalverket och skalans kanadensiska upphovsmän James Bonta och Don Andrews. Rättsmedicinalverket har sedan 2008 de svenska rättigheterna till LSI-R.

 • Kemisk analys av toxiner

  Kemisk analys av toxiner. Populärvetenskaplig sammanfattning

  Under perioden 2012 – 2014 har den rättskemiska verksamheten deltagit i ett myndighetsgemensamt projekt finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

  Projektet har haft arbetstiteln ”Kemisk analys av toxiner” och de myndigheter som medverkat förutom Rättsmedicinalverket är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Livsmedelsverket.

 • Research Work

  Research Work

  Published by the Department of Forensic Toxicology National Board of Forensic Medicine 1956 - 2013.

  Compiled by professor Alan Wayne Jones.

 • Rättspsykiatriska bedömningar i praktiken

  Rättspsykiatriska bedömningar i praktiken

  Rättspsykiatriska bedömningar i praktiken – vinjettstudie och uppföljning av över 2000 fall (RMV-rapport 2013:1). Vinjettstudie och uppföljning av över 2 000 rättspsykiatriska undersökningar år 2007-2011.
  Författare: Joakim Sturup, Kristina Sygel och Marianne Kristiansson.

  Som del i det kontinuerliga kvalitets- och utvecklingsarbetet vid den rättspsykiatriska undersökningsenheten i Stockholm har här två kvalitetsstudier publicerats i en rapport. Studierna består av en vinjettstudie och en kvalitetsuppföljning av alla rättspsykiatriska undersökningar under åren 2007 till 2011.

 • Gärningsbeteende och allvarlig psykiatriskt störning

  Gärningsbeteende och allvarlig psykisk störning - gärningsanalys inom den utredande rättspsykiatrin

  Medarbetare på den rättspsykiatriska enheten i Stockholm har inom ramen för det löpande kvalitetsarbetet kartlagt betydelsen av gärningsbeteende vid rättspsykiatrisk undersökning.

  Ur resultaten framgår att faktorer som kan anses vara viktiga vid APS-bedömningen är till exempel kort avstånd till gärningsplatsen, nykterhet, typ av dag och efterbrottsbeteende.

 • Perspectives in Drug Discovery

  Perspectives in Drug Discovery

  Perspectives in Drug Discovery - A Collection of Essays on the History and Development of Pharmaceutical Substances.

  Professor Alan Wayne Jones

 • Livstidsdömda

  Livstidsdömda

  Rapporten syftar till att öka kunskapen om riskfaktorer för återfall i brott och misskötsamhet under pågående verkställighet för gruppen livstidsdömda män. Studien är en kohortstudie av livstidsdömda under åren 1965-2007.

  Den syftar också till att utveckla och validera de verktyg som används för bedömning av dessa personers återfallsrisk.

 • Omvanlding av livstidsstraff

  Omvandling av livstidsstraff - första verksamhetsperioden 2006-2007

  Livstidsdömda som avtjänat tio år av sitt fängelsestraff kan sedan den 1 november 2006 ansöka om att få livstidsstraffet omvandlat till ett tidsbestämt straff. En sådan ansökan behandlas av tingsrätten i Örebro.

  Ett av de underlag som tingsrätten kan använda sig av vid sitt beslut är en bedömning av risken för återfall i brottslighet, gjord av Rättsmedicinalverket.