Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Kemisk analys av toxiner. Populärvetenskaplig sammanfattning

2015-01-01

Under perioden 2012 – 2014 har den rättskemiska verksamheten deltagit i ett myndighetsgemensamt projekt finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Projektet har haft arbetstiteln ”Kemisk analys av toxiner” och de myndigheter som medverkat förutom Rättsmedicinalverket är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Livsmedelsverket.

De olika myndigheternas delprojekt har haft analyser av toxiner med moderna masspektrometriska tekniker som gemensam nämnare.

Rättskemins olika delprojekt har handlat om att utveckla ny analysmetodik för internetdroger samt in vivo- och in vitro modeller för att studera nya psykoaktiva substanser.

Här kan du läsa en populärvetenskaplig rapport om projektet:

Kemisk analys av toxiner. Populärvetenskaplig sammanfattning

Nätverk för kemiska analyser vid kris

Under perioden har det också bildats ett C-nätverk för CBRNE beredskap riktat mot kemiska frågeställningar.

Nätverket har också fungerat som styrgrupp för projektet ”Kemisk analys av toxiner”.

Ta gärna del av en rapport om nätverkets arbete:

C-NÄTVERK – Nätverk för kemiska analyser vid kris