Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

2. Rättsintyg baserat på kroppsundersökning utförd av FD-läkare

mer

För att tillgodose polisens behov att dokumentera skador på målsäganden och misstänkta gärningspersoner även på orter som ligger långt ifrån någon av Rättsmedicinalverkets enheter finns läkare med särskild utbildning inom skadedokumentation tillgängliga. Dessa kallas forensiska dokumentationsläkare, eller FD-läkare.

Om ingen FD-läkare finns på aktuell ort så kan rättsmedicinsk enhet kontaktas för rådgivning.

Vid tveksamhet om ett ärende ska undersökas av FD-läkare eller av läkare vid rättsmedicinsk enhet, kontakta rättsläkare i beredskap inom respektive region.

FD-läkarnas syfte är att dokumentera eventuella skador på målsägande eller misstänkt gärningsperson. Rättsintyget, baserat på FD-läkarnas dokumentation, utfärdas sedan av rättsläkare vid rättsmedicinsk enhet. FD-läkarna utfärdar inga rättsintyg och lämnar inte heller förhandsbesked avseende tolkning av eventuella skador.

Kontakta FD-läkare för tidsbokning

Ring FD-läkare direkt. Lista över forensiska dokumentationsläkare finns på intrapolis.

Polis och läkare avtalar tid för undersökning, i första hand i polisens lokaler. FD-läkarna har ingen beredskap men kan kontaktas under såväl vardag som helg för att avtala tid för undersökning. FD-läkarna kan utföra undersökningar i närområdet där hen är verksam. Begäran om rättsintyg sker sedan enligt samma ordning som rättsintyg baserat på kroppsundersökning av rättsläkare vid rättsmedicinsk enhet

Huvudregeln är att polisen ser till att den som ska undersökas transporteras till plats för undersökning.

Ta med kopia på begäran om rättsintyg till FD-läkaren (med kortfattad sammanfattning av händelseförlopp och frågeställningar) och lämna direkt till FD-läkaren.