Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Rättsläkare undersöker en persons skador på vänster arm för att dokumentera i ett rättsintyg.
Skadedokumentationen i ett rättsintyg skiljer sig från den som finns i en patientjournal. Patientjournalen skrivs för att dokumentera vård och behandling och svarar inte på rättsväsendets frågor om sådant som brottstidpunkt och händelseförlopp. Det gör utlåtandet i ett rättsintyg. Foto: JKF PHOTO

Forensiska dokumentationsläkare viktiga i arbetet att dokumentera skador

mer 2017-10-03

Rättsmedicinalverket har sedan 2006 huvudansvaret för rättsintygen i Sverige. Rättsintyg utfärdas, på uppdrag av polis och åklagare, av cirka 50 specialister och blivande specialister i rättsmedicin på sex orter. Men för att täcka behovet av undersökningar på vissa orter som ligger långt ifrån de rättsmedicinska enheterna används forensiska dokumentationsläkare (FD-läkare).

De forensiska dokumentationsläkarna är timanställda av Rättsmedicinalverket och har som enda uppgift att dokumentera skador hos målsägande och misstänkta gärningspersoner. För att klara av uppgiften utbildar RMV kontinuerligt nya så kallade FD-läkare.

I utbildningen ingår allt från juridiska frågor till hur man gör en rättsmedicinsk skadebeskrivning och säkrar spår hos gärningspersoner. Det ingår också moment i hur man dokumenterar skador och läkarna får även utbildning i att fotografera och anvisningar hur ärenden ska genomföras rent praktiskt.

Det här är tredje utbildningen vi har med FD-läkare, säger Johan Berge, chef för rättsmedicin i Linköping och en av lärarna på utbildningen.

Mycket av diskussionen handlar om vilka uppdrag som är lämpliga för FD-läkare och vad som gör att man blir framgångsrik. Mer komplicerade fall bör utföras av rutinerade rättsmedicinska läkare men fördelningen mellan läkare i rättsmedicin och FD-läkare är något som diskuteras.

Det kan vara svårt att som FD-läkarna komma in i arbetet men för vår del är det viktigaste att man är noggrann. Det finns oftast ingen möjlighet att göra om en kroppsbesiktning så mitt främsta råd är att ta det lugnt och vara så noggrann man kan från början, säger Johan Berge.

Rättsmedicinalverket har nu utbildat cirka 36 dokumentationsläkare över hela landet

Fakta forensiska dokumentationsläkare:

  • FD-läkare är timanställda av Rättsmedicinalverket och har som enda uppgift att dokumentera skador hos målsägande och misstänkta gärningspersoner.
  • De rättsintyg som baseras på FD-läkarnas dokumentation utfärdas av rättsläkare vid rättsmedicinsk enhet och genomgår därefter sedvanlig kvalitetsgranskning.
  • Rättsintyg som avser komplexa skadebilder eller spädbarn hanteras i första hand av enbart rättsläkare.