Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

För dig som asylsökande – medicinska åldersbedömningar

mer

Som asylsökande, ensamkommande barn behöver du kunna visa att du är under 18 år. Om du saknar handlingar som visar din ålder kan Migrationsverket erbjuda dig att göra en medicinsk åldersbedömning. 

Se filmen på fler språk:
Arabiska
Dari
Pashto
Somaliska
Tigrinja

Så går en medicinsk åldersbedömning till

Du har via Migrationsverket sökt skydd i Sverige. Du behöver kunna visa din identitet. Ditt namn, när du är född och var du kommer ifrån, är en del av vem du är – din identitet.

Du som söker asyl och är under 18 år är barn enligt svensk lag. Därmed har du särskilda rättigheter, bland annat rätt till god man, sjukvård och skola. Vuxna måste ta hänsyn till vad du säger när de fattar beslut som rör dig.

Om du saknar handlingar som visar din ålder, så har du möjlighet att göra en medicinsk åldersbedömning som ett stöd för den ålder du har angett.

Ja eller nej

Att göra en medicinsk åldersbedömning är frivilligt. Det betyder att du inte behöver göra den om du inte vill. Om du vill göra en medicinsk åldersbedömning behöver du lämna ett skriftligt samtycke som du och din gode man undertecknar.

Du kan ändra dig och ta tillbaka ditt samtycke. Om du vill ändra dig, tar din gode man kontakt med Migrationsverket. Det kan du och din gode man göra när som helst fram tills dess att Rättsmedicinalverket har lämnat sitt svar, ett rättsmedicinskt utlåtande om ålder, till Migrationsverket.

Två undersökningar

Som underlag för en medicinsk åldersbedömning får du göra två undersökningar.

 • Du får gå till en tandläkarmottagning där dina visdomständer röntgas. På bilderna kan tandläkaren se hur utvecklade dina tänder är.
 • Du får också gå till en röntgenmottagning där en av dina knäleder undersöks med magnetkamera. En röntgenläkare tittar om knäleden har vuxit färdigt.

Undersökningarna kostar ingenting för dig.

Bedömningen

Beroende på om man är man eller kvinna och om visdomständerna är färdigutvecklade eller knälederna vuxit klart är det olika sannolikt att en person är under eller över 18 år. Rättsmedicinalverkets bedömning redovisar dessa sannolikheter i sitt svar till Migrationsverket. Här kan du läsa mer om metoder för medicinska åldersbedömningar.

Rättsmedicinskt utlåtande

Efter undersökningarna görs en bedömning av dina visdomständer och ditt knä och därefter tar en rättsläkare fram ett svar till Migrationsverket. Svaret kallas rättsmedicinskt utlåtande om ålder. Rättsläkaren kommer inte att kunna säga exakt hur gammal du är. Utlåtandet är en bedömning om du sannolikt är över eller under 18 år.

Viktig information inför din magnetkameraundersökning

Inför undersökningen av din knäled är det viktigt att få veta om du har något föremål av metall i kroppen, till exempel skruvar efter en operation eller metallsplitter. I sådana fall finns det risker med att göra en magnetkameraundersökning. Du kommer att få fylla i ett frågeformulär innan du kan göra undersökningen.

Undersökningen är inte farlig för dig eller din hälsa och gör heller inte ont. Den tar cirka 5-10 minuter. För att det ska bli en bra undersökning är det viktigt att du ligger helt stilla. När du gör undersökningen får du inte har någon metall i dina kläder. Du kommer att få ta av dig dina långbyxor och skor. Du bör som kvinna inte ha en bygelbh.

Maskinen har ett högt ljud så du kommer att få ha hörlurar med musik i.

Tolk

Oftast finns det inte behov av tolk vid undersökningen. Har du ändå behov av tolk har du möjlighet att tala om det när du bokar tid för undersökningen hos mottagningen.

Undersökningsort

Rättsmedicinalverket har upphandlat leverantörer som genomför magnetkameraundersökning av knäled respektive röntgenundersökning av visdomständer.

Du som ska genomgå en medicinsk åldersbedömning kommer att få anvisningar från Rättsmedicinalverket där det finns information om var du vänder dig för att boka en tid för undersökning.

Röntgenundersökning av visdomständer:

Örnsköldsvik

Hedemora

Stockholm (Kista)

Eskilstuna

Partille

Helsingborg

Magnetkameraundersökning av knäled:

Stockholm

För att få göra din undersökning ska du ta med dig:

 • Din anvisning som du fått per brev
 • Ditt ifyllda frågeformulär inför magnetkameraundersökning
 • Ditt giltiga LMA-kort
 • Din gode man måste följa med på undersökningen och ta med sin ID-handling.

 

Steg för steg: Medicinsk åldersbedömning

 1. Migrationsverket berättar att du har möjlighet att göra en medicinsk åldersbedömning. Du, tillsammans med din gode man, får antingen säga ja eller nej.
 2. Om du säger ja, lämnar du ett skriftligt samtycke till Migrationsverket. Även din gode man ska skriva under blanketten.
 3. Migrationsverket beställer en medicinsk åldersbedömning av Rättsmedicinalverket.
 4. Du får två brev från Rättsmedicinalverket som kallas anvisningar. Där står det var och hur du bokar tid för undersökningarna. Även din gode man får dessa brev. Du eller din gode man bokar in tid för att göra undersökningarna. De görs vid två olika tillfällen.
 5. Dina visdomständer röntgas. Din gode man följer med dig.
 6. En av dina knäleder undersöks med magnetkamera. Din gode man följer med dig.
 7. Två tandläkare tittar på röntgenbilderna av dina visdomständer och gör varsin bedömning av tändernas utveckling.
 8. Två röntgenläkare tittar på magnetkamerabilderna av din knäled och gör varsin bedömning av din knäleds utveckling.
 9. Resultatet skickas till en rättsläkare på Rättsmedicinalverket.
 10. Rättsläkaren tittar på de bedömningar som gjorts. Rättsläkaren gör sedan ett rättsmedicinskt utlåtande med en bedömning om du är under eller över 18 år.
 11. Rättsmedicinalverket skickar utlåtandet till Migrationsverket.
 12. Migrationsverket använder Rättsmedicinalverkets utlåtande om din ålder, tillsammans med annan information om din ålder som du har lämnat för att kunna bedöma din asylansökan och fatta beslut om ålder.

Vanliga frågor och svar

Vem kan genomgå en medicinsk åldersbedömning hos Rättsmedicinalverket?
Rättsmedicinalverket gör bara medicinska åldersbedömningar på uppdrag av Migrationsverket, polis och åklagare. Någon annan part som regioner, kommuner eller privatpersoner kan inte begära en medicinsk åldersbedömning för en person. En persons ålder sköts i Sverige av Skatteverket . Om personen inte är folkbokförd bör personen kontakta Migrationsverket angående registrering av personuppgifter.

Var görs undersökningen?
Rättsmedicinalverket har upphandlat leverantörer som genomför magnetkameraundersökning av knäled respektive röntgenundersökning av visdomständer. Du som ska genomgå en medicinsk åldersbedömning kommer att få anvisningar från Rättsmedicinalverket där det finns information om var du vänder dig för att boka en tid för undersökning.

Vem är ställföreträdare?
Din gode man är din ställföreträdare. Om god man inte har utsetts är det ditt offentliga biträde som är din ställföreträdare. Det finns ingen annan som kan vara din ställföreträdare.

Var skickar ni svaret?
Rättsmedicinalverket skickar svaret, som kallas ”rättsmedicinskt utlåtande om ålder”, till Migrationsverket.

Hur lång tid tar det att få resultatet av en medicinsk åldersbedömning?
Normalt bör det ta mellan 3 till 6 veckor.

Hur och när får jag svaret?
Migrationsverket skickar snabbt det rättsmedicinska utlåtandet om ålder till ditt offentliga biträde. Biträdet informerar och rådgör normalt med dig innan hen skriver sitt yttrande till Migrationsverket.

Jag har tappat mitt LMA-kort, kan jag göra de undersökningar som behövs för en medicinsk åldersbedömning ändå?
Nej. Har du tappat ditt LMA-kort behöver du skaffa ett nytt enligt Migrationsverkets instruktioner. Har du inget giltigt LMA-kort behöver du boka om din tid till dess att du har ett nytt LMA-kort. Undersökningen kommer inte att göras utan giltigt LMA-kort.