mer

För dig som asylsökande – medicinska åldersbedömningar

Rättsmedicinalverket gör från mars månad medicinska åldersbedömningar på uppdrag av Migrationsverket. De första veckorna hanterar vi ett begränsat antal ärenden. Antalet kommer sedan att öka stegvis de närmaste månaderna.

Som asylsökande, ensamkommande barn behöver du kunna visa att du är under 18 år. Om du saknar handlingar som visar din ålder kan Migrationsverket erbjuda dig att göra en medicinsk åldersbedömning. 

Så går en medicinsk åldersbedömning till

Du har via Migrationsverket sökt skydd i Sverige. Du behöver kunna visa din identitet. Ditt namn, när du är född och var du kommer ifrån, är en del av vem du är – din identitet.

Du som söker asyl och är under 18 år är barn enligt svensk lag. Därmed har du särskilda rättigheter, bland annat rätt till god man, sjukvård och skola. Vuxna måste ta hänsyn till vad du säger när de fattar beslut som rör dig.

Om du saknar handlingar som visar din ålder, så har du möjlighet att göra en medicinsk åldersbedömning som ett stöd för den ålder du har angett.

Ja eller nej

Att göra en medicinsk åldersbedömning är frivilligt. Det betyder att du inte behöver göra den om du inte vill. Om du vill göra en medicinsk åldersbedömning behöver du lämna ett skriftligt samtycke som du och din god man eller annan ställföreträdare undertecknar. Med ställföreträdare menas din god man eller ditt offentliga biträde.

Du kan ändra dig och ta tillbaka ditt samtycke. Om du vill ändra dig, tar din god man kontakt med Migrationsverket. Det kan du och din god man göra när som helst fram tills dess att Rättsmedicinalverket har lämnat sitt svar, ett rättsmedicinskt utlåtande om ålder, till Migrationsverket.

Två undersökningar

Som underlag för en medicinsk åldersbedömning får du göra två undersökningar.

 • Du får gå till en tandläkarmottagning där dina visdomständer röntgas. På bilderna kan tandläkaren se hur utvecklade dina tänder är.
 • Du får också gå till en röntgenmottagning där en av dina knäleder undersöks med magnetkamera. En röntgenläkare tittar om knäleden har vuxit färdigt.

Undersökningarna kostar ingenting för dig.

Bedömningen

Om du är över 18 år är dina visdomständer oftast färdigutvecklade och dina knäleder har vuxit klart. Om du är under 18 år utvecklas dessa kroppsdelar fortfarande.

Rättsmedicinskt utlåtande

Efter undersökningar och bedömningar av visdomständer och knäled tar en rättsläkare fram ett svar om din ålder. Svaret kallas rättsmedicinskt utlåtande. Det går inte att säga exakt hur gammal du är. Utlåtandet är en bedömning om du är över eller under 18 år. Rättsmedicinalverket skickar sitt utlåtande om ålder till Migrationsverket.

Viktig information inför din undersökning

Inför undersökningen av din knäled är det viktigt att få veta om du har något föremål av metall i kroppen, till exempel skruvar efter en operation eller metallsplitter. I sådana fall finns det risker med att göra en magnetkameraundersökning. Du kommer att få fylla i ett frågeformulär innan du kan göra undersökningen.

Oftast finns det inte behov av tolk vid undersökningen. Har du ändå behov av tolk har du möjlighet att tala om det när du bokar tid för undersökningen hos mottagningen.

 

Ta med till din undersökning:

 • Din anvisning som du fått per brev
 • Ditt ifyllda frågeformulär inför magnetkameraundersökning
 • Ditt LMA-kort
 • Din god man eller annan ställföreträdare måste följa med på undersökningen och ta med sin ID-handling. Med ställföreträdare menas din god man eller ditt offentliga biträde.

Steg för steg: Medicinsk åldersbedömning

 1. Migrationsverket berättar att du har möjlighet att göra en medicinsk åldersbedömning. Du, tillsammans med din god man eller annan ställföreträdare, får antingen säga ja eller nej.
 2. Om du säger ja, lämnar du ett skriftligt samtycke till Migrationsverket. Även din god man eller annan ställföreträdare ska skriva under blanketten.
 3. Migrationsverket beställer en medicinsk åldersbedömning av Rättsmedicinalverket.
 4. Du får två brev från Rättsmedicinalverket som kallas anvisningar. Där står det var och hur du bokar tid för undersökningarna. Även din god man får dessa brev. Du eller din god man bokar in tid för att göra undersökningarna. De görs vid två olika tillfällen.
 5. Dina visdomständer röntgas. Din god man följer med dig.
 6. En av dina knäleder undersöks med magnetkamera. Din god man följer med dig.
 7. Två tandläkare tittar på röntgenbilderna av dina visdomständer och gör varsin bedömning av tändernas utveckling.
 8. Två röntgenläkare tittar på magnetkamerabilderna av din knäled och gör varsin bedömning av din knäleds utveckling.
 9. Resultatet skickas till en rättsläkare på Rättsmedicinalverket.
 10. Rättsläkaren tittar på materialet och de bedömningar som gjorts. Rättsläkaren gör sedan ett rättsmedicinskt utlåtande med en bedömning om du är under eller över 18 år.
 11. Rättsmedicinalverket skickar utlåtandet till Migrationsverket.
 12. Migrationsverket använder Rättsmedicinalverkets utlåtande om din ålder, tillsammans med annan information om din ålder som du har lämnat för att kunna bedöma din asylansökan.

Vanliga frågor och svar

Kan jag ställa mig i kö för att få göra en medicinsk åldersbedömning?
Nej, du kan inte ställa dig i kö. Det är Migrationsverket som när de fått ditt samtycke till att göra en medicinsk åldersbedömning skickar en begäran till oss på Rättsmedicinalverket.

Vem är ställföreträdare?
Din god man är din ställföreträdare. Om god man inte har utsetts är det ditt offentliga biträde som är din ställföreträdare.

Var skickar ni svaret?
Rättsmedicinalverket skickar svaret, som kallas ”rättsmedicinskt utlåtande om ålder”, till Migrationsverket.

Hur och när får jag svaret?
Migrationsverket skickar snabbt det rättsmedicinska utlåtandet om ålder till ditt offentliga biträde. Biträdet informerar och rådgör normalt med dig innan hen skriver sitt yttrande till Migrationsverket.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.