Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Medicinska åldersbedömningar i asylärenden

Asylsökande som uppger att de är barn behöver kunna visa att de är under 18 år. Om Migrationsverket inte anser att en person har gjort sannolikt att hen är under 18 år har den asylsökande möjlighet att genomgå en medicinsk åldersbedömning. Det är en bedömning av en persons ålder i förhållande till 18-årsgränsen med hjälp av olika medicinska metoder.

Se filmen på fler språk:
Arabiska
Dari
Pashto
Somaliska
Tigrinja

Rättsmedicinalverket har fått i uppdrag av regeringen att göra medicinska åldersbedömningar. I asylärenden kan därför Migrationsverket begära medicinska åldersbedömningar av Rättsmedicinalverket. Undersökningen sker enbart efter samtycke från den asylsökande personen. Rättsmedicinalverket har inte några uppgifter om den asylsökandes uppgivna eller registrerade ålder, eller när personen kom till Sverige.

I asylärenden är det enbart Migrationsverket som kan begära medicinska åldersbedömningar av oss på Rättsmedicinalverket.

Se bild på processen

Medicinska metoder för att bedöma ålder

Medicinsk åldersbedömning är en bedömning av en persons ålder med hjälp av olika medicinska metoder. Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar för att avgöra om en person är under eller över 18 år bygger på en bedömning utifrån två undersökningar:

  • röntgenundersökning av visdomständer
  • magnetkameraundersökning av knäled