Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Medicinska åldersbedömningar i asylärenden

Asylsökande som uppger att de är barn behöver kunna visa att de är under 18 år. Om Migrationsverket inte anser att en person har gjort sannolikt att hen är under 18 år har den asylsökande möjlighet att genomgå en medicinsk åldersbedömning. Det är en bedömning av en persons ålder i förhållande till 18-årsgränsen med hjälp av olika medicinska metoder.

Se filmen på fler språk:
Arabiska
Dari
Pashto
Somaliska
Tigrinja

I såväl svensk lag som i FN:s konvention om barns rättigheter framgår att personer som är under 18 är barn och om den asylsökande är under eller över 18 år kan ha betydelse för hur ansökan om uppehållstillstånd bedöms. Alla asylsökande barn har också rätt till skolgång, sjukvård och särskilt stöd. Det är därför viktigt att bedöma om en person är under eller över 18 år.

Åldersbedömning

I asylärenden gör Migrationsverket en åldersbedömning. Om Migrationsverket bedömer att den asylsökande inte har gjort sannolikt att hen är under 18 år ska de informera den sökande om möjligheten att styrka uppgifterna om sin ålder med hjälp av en medicinsk åldersbedömning.

Vårt uppdrag

Rättsmedicinalverket har fått i uppdrag av regeringen att göra medicinska åldersbedömningar. I asylärenden kan därför Migrationsverket begära medicinska åldersbedömningar av Rättsmedicinalverket. Undersökningen sker enbart efter samtycke från den asylsökande personen. Rättsmedicinalverket har inte några uppgifter om den asylsökandes uppgivna eller registrerade ålder, eller när personen kom till Sverige.

I asylärenden är det enbart Migrationsverket som kan begära medicinska åldersbedömningar av oss på Rättsmedicinalverket.

Se bild på processen

 

Medicinska metoder för att bedöma ålder

Medicinsk åldersbedömning är en bedömning av en persons ålder med hjälp av olika medicinska metoder. Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar för att avgöra om en person är under eller över 18 år bygger på en bedömning utifrån två undersökningar:

  • röntgenundersökning av visdomständer
  • magnetkameraundersökning av knäled

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.