Obduktionssal på rättsmedin
Foto: JKF PHOTO
mer

För polis: Begär rättsmedicinsk obduktion

Här kan du som polis hitta information om hur du beställer en rättsmedicinsk obduktion.

1. Skicka in begäran om rättsmedicinsk undersökning

Skicka in begäran elektroniskt.

Följande uppgifter bör skickas med:

 • korrekta personuppgifter
 • polisanmälan
 • journalanteckningar om dödsfallet, eventuella sjukvårdsjournaler
 • utskrifter av vittnesförhör
 • fotografier

Kontakta rättsmedicin

Det finns sex rättsmedicinska enheter i landet: i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Kontakta rättsmedicin


2. Kroppen obduceras

Polis ansvarar för att kroppen kommer till Rättsmedicin. Obduktion genomförs en eller några dagar senare.


3. Preliminärt utlåtande

Samma dag som obduktionen skickar vi ett preliminärt utlåtande med obduktionsfynden till polisen.


4. Obduktionsutlåtande och obduktionsprotokoll

Några veckor/månader senare skickar vi det det slutgiltiga obduktionsutlåtandet samt obduktionsprotokollet till polisen.

När ska en rättsmedicinsk undersökning genomföras?

En rättsmedicinsk obduktion ska genomföras i de fall där det finns misstanke om brott. Obduktion ska alltid föregås av en polisanmälan.

Vid en dödsfallsundersökning utan misstanke om brott bör en rättsmedicinsk undersökning anses vara särskilt påkallad i följande fall:

 • olycka
 • självmord
 • vid framskriden förruttnelse
 • när en missbrukare anträffas död
 • när någon anträffas död och tidigare sjukdomsbild inte kan förklara dödsfallet, det vill säga vid plötslig oväntad död hos både barn och vuxna eller när någon har avlidit i samband med ett myndighetsingripande.
 • när det kan misstänkas ha förekommit fel eller försummelse inom hälso- och sjukvården

Rättsmedicinsk obduktion kan också genomföras för att identifiera en okänd avliden person.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.