Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Obduktionssal på rättsmedin
Foto: JKF PHOTO
mer

För polis: Begär rättsmedicinsk obduktion

Här kan du som polis hitta information om hur du beställer en rättsmedicinsk obduktion.

Se ert PM avseende 2016:14 avseende när en rättsmedicinsk undersökning anses vara påkallad. Det gäller vid misstanke om:

 • brott
 • olycka
 • självmord
 • framskriden förruttnelse
 • missbruk
 • plötslig oväntad död-dvs när sjukdomsbild inte kan förklara dödsfallet
 • i samband med myndighetsingripande
 • fel eller försummelse inom hälso- och sjukvården

Enligt Folkhälsomyndigheten behöver kroppen inte transporteras i så kallade bisättningssäckar. Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer har beslutat att använda sig av en symbol för att tydliggöra om den avliden var sjuk i Covid19. (Tre droppar inneslutna i en blå cirkel).

Kroppar får inte enbart på sjukhusens läkare eller läkare som konstaterat dödsfallets begäran, föras in till de rättsmedicinska enheterna utan att rätt indikationer för rättsmedicinsk undersökning föreligger.

För övriga ärenden gäller som vanligt följande gång:

1. Skicka in begäran om rättsmedicinsk undersökning

Skicka in begäran elektroniskt.

Följande uppgifter bör skickas med:

 • korrekta personuppgifter
 • polisanmälan
 • journalanteckningar om dödsfallet, eventuella sjukvårdsjournaler
 • utskrifter av vittnesförhör
 • fotografier

Kontakta rättsmedicin

Det finns sex rättsmedicinska enheter i landet: i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Kontakta rättsmedicin


2. Kroppen obduceras

Polis ansvarar för att kroppen kommer till Rättsmedicin. Obduktion genomförs en eller några dagar senare.


3. Preliminärt utlåtande

Samma dag som obduktionen skickar vi ett preliminärt utlåtande med obduktionsfynden till polisen.


4. Obduktionsutlåtande och obduktionsprotokoll

Några veckor/månader senare skickar vi det det slutgiltiga obduktionsutlåtandet samt obduktionsprotokollet till polisen.

När ska en rättsmedicinsk undersökning genomföras?

En rättsmedicinsk obduktion ska genomföras i de fall där det finns misstanke om brott. Obduktion ska alltid föregås av en polisanmälan.

Vid en dödsfallsundersökning utan misstanke om brott bör en rättsmedicinsk undersökning anses vara särskilt påkallad i följande fall:

 • olycka
 • självmord
 • vid framskriden förruttnelse
 • när en missbrukare anträffas död
 • när någon anträffas död och tidigare sjukdomsbild inte kan förklara dödsfallet, det vill säga vid plötslig oväntad död hos både barn och vuxna eller när någon har avlidit i samband med ett myndighetsingripande.
 • när det kan misstänkas ha förekommit fel eller försummelse inom hälso- och sjukvården

Rättsmedicinsk obduktion kan också genomföras för att identifiera en okänd avliden person.