Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

För domstol: Begär paragraf 7-undersökning

Här finns information för dig som jobbar inom domstol och vill begära en paragraf 7-undersökning.

1. Ring och lämna en förhandsanmälan

Ring aktuell enhet och lämna en förhandsanmälan. I samband med detta meddelar vi er när undersökningen kommer att vara färdig.

Vi behöver få följande uppgifter:

Vilken typ av undersökning önskas?

 • Ordinär § 7-undersökning (även kallad vanlig/enkel § 7-undersökning)
  Denna undersökning ska inte omfatta de medicinska förutsättningarna för överlämnande till rättspsykiatrisk vård, utan läkaren ska endast ange huruvida en allvarlig psykisk störning förelåg, kan misstänkas eller inte förelåg vid tiden för gärningen respektive vid tiden för undersökningen. Om läkaren misstänker en allvarlig psykisk störning eller bedömer att en allvarlig psykisk störning förelåg rekommenderas vanligen en rättspsykiatrisk undersökning. Det kan hända att läkaren fastslår att det förelegat en allvarlig psykisk störning men ändå väljer att inte rekommendera en rättspsykiatrisk undersökning. Exempel på detta är om läkaren bedömer att den undersökte led av en övergående drogutlöst psykos vid tiden för gärningen, vilket vanligen är att betrakta som en allvarlig psykisk störning, men att personen vid tiden för undersökningen är återställd. Undersökningssamtalet tar ungefär en timme och läkaren har möjlighet att inhämta relevant journal från exempelvis olika vårdgivare eller Kriminalvården.
 • Vård-§ 7 (även kallad utvidgad § 7 eller ”Vårdsjua”)
  Ungefär 25 % av alla §7-undersökningar är så kallade §7-undersökning vård. Undersökningarna skiljer sig inte åt vad gäller samtalets längd eller vilka handlingar som kan ligga till grund för utlåtandet, men vid en §7-undersökning vård ska man, förutsatt att den undersökte lider av en allvarlig psykisk störning, även besvara frågan om den undersökte har behov av psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång. En §7-undersökning vård kan alltså ligga till grund för ett överlämnande till rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning, till skillnad från en vanlig §7-undersökning. Om domstolen vill att förutsättningar för rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning ska bedömas krävs en rättspsykiatrisk undersökning. Om en läkare bedömer att en allvarlig psykisk störning kan misstänkas men inte fastslås inom ramen för en § 7-undersökning vård, så rekommenderas vanligen en stor rättspsykiatrisk undersökning. Sett till det begränsade format som en § 7-undersökning vård medför så krävs vanligen att den undersöktes psykiatriska sjuklighet är väldokumenterad sedan tidigare och av svår art eller grad, om läkaren ska kunna fastslå att det föreligger förutsättningar för rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning.

Ett typfall då §7-undersökning vård är lämplig är vid mindre allvarliga brott med samtidig väldokumenterad svårare psykisk sjukdom hos den undersökte.

 

Uppgifter om personen som ska undersökas

 • Namn och personnummer/samordningsnummer
 • Behov av tolk, och om så är fallet, i vilket språk?
 • Är personen på fri fot eller häktad?

Om häktad vill vi veta:

 • datum för häktning,
 • datum för åtal/stämning
 • Vilket häkte personen tillhör
 • Vistelseadress (häktade kan ibland vistas på en rättspsykiatrisk vårdavdelning och icke-häktade kan bo annan adress än folkbokföringsadress, ofta behandlingshem)
 • datum det beslutades att § 7-undersökningen ska genomföras
 • Vad är personen misstänkt/åtalad för?
 • Är personen tidigare straffad?
 • Finns ett yttrande från Frivården? Om inte, ska det göras?

2. Skicka in beställning (förordnande) och övriga handlingar till oss

Skicka gärna in beställningen så fort som möjligt.

Kontakta rättspsykiatri

Rättsmedicinalverkets två rättspsykiatriska undersökningsenheter finns i Göteborg och Stockholm. Det finns även verksamhet i Umeå som drivs på entreprenad.

Kontakta rättspsykiatri


3. Undersökningen startar

När handlingarna har kommit till oss startar paragraf 7-undersökningen.


4. Vi skickar utlåtande

Vi skickar utlåtandet till domstol på avtalat datum.