Charlotte Lewin och Anneli Sjögren vid RP i Göteborg.
Charlotte Lewin och Anneli Sjögren vid RP i Göteborg.
mer

För domstol: Begär paragraf 7-undersökning

Här finns information för dig som jobbar inom domstol och vill begära en paragraf 7-undersökning.

1. Ring och lämna en förhandsanmälan

Ring aktuell enhet och lämna en förhandsanmälan. I samband med detta meddelar vi er när undersökningen kommer att vara färdig.

Vi behöver få följande uppgifter:

Vilken typ av undersökning önskas?

 • Ordinär § 7-undersökning (även kallad vanlig/enkel § 7-undersökning)
  (ska inte omfatta de medicinska förutsättningarna för överlämnande till rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning
 • En Vård-§ 7 (även kallad utvidgad § 7 eller ”Vårdsjua”)
  (ska omfatta de medicinska förutsättningarna för överlämnande till rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning)

Uppgifter om personen som ska undersökas

 • Namn och personnummer/samordningsnummer
 • Behov av tolk, och om så är fallet, i vilket språk?
 • Är personen på fri fot eller häktad?

Om häktad vill vi veta:

 • datum för häktning,
 • datum för åtal/stämning
 • Vilket häkte personen tillhör
 • Vistelseadress (häktade kan ibland vistas på en rättspsykiatrisk vårdavdelning och icke-häktade kan bo annan adress än folkbokföringsadress, ofta behandlingshem)
 • datum det beslutades att § 7-undersökningen ska genomföras
 • Vad är personen misstänkt/åtalad för?
 • Är personen tidigare straffad?
 • Finns ett yttrande från Frivården? Om inte, ska det göras?

2. Skicka in beställning (förordnande) och övriga handlingar till oss

Skicka gärna in beställningen så fort som möjligt.

Kontakta rättspsykiatri

Rättsmedicinalverkets två rättspsykiatriska undersökningsenheter finns i Göteborg och Stockholm. Det finns även verksamhet i Umeå som drivs på entreprenad.

Kontakta rättspsykiatri


3. Undersökningen startar

När handlingarna har kommit till oss startar paragraf 7-undersökningen.


4. Vi skickar utlåtande

Vi skickar utlåtandet till domstol på avtalat datum.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.