Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Omvandling av livstidsstraff – första verksamhetsperioden 2006-2007

mer 2008-01-01

Livstidsdömda som avtjänat tio år av sitt fängelsestraff kan sedan den 1 november 2006 ansöka om att få livstidsstraffet omvandlat till ett tidsbestämt straff. En sådan ansökan behandlas av tingsrätten i Örebro.

Ett av de underlag som tingsrätten kan använda sig av vid sitt beslut är en bedömning av risken för återfall i brottslighet, gjord av Rättsmedicinalverket.

I den här rapporten redovisas hur en sådan riskutredning går till och hur verksamheten bedrivits under det första året som lagen varit i kraft.

Rapporten ger också en statistisk presentation av de ärenden som avgjorts under perioden november 2007 till och med 2008.

Här presenteras också en redovisning av vilket forskningsunderlag som finns internationellt och nationellt beträffande riskbedömning. RMV-rapport utgiven 2008.

Omvandling av livstidsstraff – första verksamhetsperioden 2006-2007