Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Rättspsykiatriska bedömningar i praktiken

2013-01-01

Rättspsykiatriska bedömningar i praktiken – vinjettstudie och uppföljning av över 2000 fall (RMV-rapport 2013:1). Vinjettstudie och uppföljning av över 2 000 rättspsykiatriska undersökningar år 2007-2011.
Författare: Joakim Sturup, Kristina Sygel och Marianne Kristiansson.

Som del i det kontinuerliga kvalitets- och utvecklingsarbetet vid den rättspsykiatriska undersökningsenheten i Stockholm har här två kvalitetsstudier publicerats i en rapport. Studierna består av en vinjettstudie och en kvalitetsuppföljning av alla rättspsykiatriska undersökningar under åren 2007 till 2011.

Som del i det kontinuerliga kvalitets- och utvecklingsarbetet som sker vid den rättspsykiatriska undersökningsenheten i Stockholm har två kvalitetsstudier publicerats i en rapport. Rapporten heter Rättspsykiatriska bedömningar i praktiken – vinjettstudie och uppföljning av över 2000 fall och är författad av Joakim Sturup, Kristina Sygel och Marianne Kristiansson. Studierna består av en vinjettstudie och en kvalitetsuppföljning av alla rättspsykiatriska undersökningar under åren 2007 till 2011.

Resultaten tyder på hög överensstämmelse mellan enheter och utredare avseende kärngruppen av de som genomgår rättspsykiatrisk undersökning, de psykossjuka. Dock finns det en möjlighet till ökad överensstämmelse gällande andelen som bedöms lida av en allvarlig psykisk störning i gruppen med autismspektrumstörning och personlighetsstörning. Det återfanns inget som tyder på att utredarnas kön, eller könssammansättningen i olika team, påverkar bedömningen av allvarlig psykisk störning.

RMV-rapport 2013:1

Rättspsykiatriska bedömningar i praktiken