Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Den svenska versionen av LSI-R och psykiskt störda lagöverträdare

2015-03-24

Den svenska versionen av LSI-R och psykiskt störda lagöverträdare. Reliabilitet och prediktiv validitet.
Författare: Git Olofsson, Anna-Kari Sjödin och Thomas Nilsson

The Level of Service Inventory-Revised, LSI-R, är ett så kallat tredje generationens risk-and need-instrument internationellt etablerat inom kriminalvård och rättspsykiatri. Den svenska manualen har utvecklats i samarbete mellan Rättsmedicinalverket och skalans kanadensiska upphovsmän James Bonta och Don Andrews. Rättsmedicinalverket har sedan 2008 de svenska rättigheterna till LSI-R.

Skattningsinstrumentet är vid sidan av HCR-20 ett av flera stöddokument som kan ingå i beslutsunderlaget då Rättsmedicinalverket ska riskbedöma en person vid en rättspsykiatrisk undersökning alternativt i ett prövningsärende inför omvandling av livstidsstraff till ett tidsbestämt straff.

Läs rapporten:
Den svenska versionen av LSI-R och psykiskt störda lagöverträdare. Reliabilitet och prediktiv validitet.