Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Bild från obduktionssal
De nya lokalerna för den rättsmedicinska enheten i Umeå invigdes 15 oktober

Nya lokaler i Umeå förbättrar rättsmedicinska utredningar

mer 2021-10-18

Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska enhet i Umeå invigde sina nya lokaler fredag 15 oktober. De nya lokalerna är specialbyggda för rättsmedicin och kommer att ge bättre förutsättningar för att hjälpa polisen i dödsfallsutredningar och för att göra skadedokumentation på brottsoffer och misstänkta gärningspersoner.

Rättsmedicinska enheten i Umeå betjänar polisen i de fyra nordligaste länen, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland och har mer än halva Sverige som sitt upptagningsområde. De nya lokalerna är dubbelt så stora som de gamla och ger helt nya förutsättningar för bland annat rättsmedicinska obduktioner och möjligheten till att göra bra skadedokumentation.

– Med de nya lokalerna har vi fått plats med ytterligare obduktionsbord och vi har helt andra ljusförhållanden. Vi har även fått en fungerande ventilation och specialanpassade golvytor och har nu ett eget bårhus som uppfyller myndighetens säkerhetskrav. Dessutom har vi ett helt nytt rum för skadedokumentation med de krav på säkerhet som råder idag. Sammantaget ger allt detta oss bättre förutsättningar att ge våra uppdragsgivare polisen och domstolarna bra underlag, säger Johanna Loisel, enhetschef på rättsmedicinska enheten i Umeå.

Byggnaden i Umeå dit rättsmedicinska enheten har flyttat in ligger i anslutning till sjukhuset.

Förbättrad arbetsmiljö viktigt

Förutom att ge bättre förutsättningar för att kunna hjälpa polisen och domstolar så gör den nya lokalerna att arbetsmiljön för medarbetarna blir bättre.

– Lokalerna vi flyttar ifrån var utdömda och det har närmast varit ett arbetsmiljöproblem att vistas där. Det har bland annat varit kallt och haft dålig ventilation. Vi har inte heller haft några egentliga möteslokaler. Larm och säkerhet har också uppgraderats till de krav som finns idag. Med de nya lokalerna får vi helt nya möjligheter att kunna göra ett bra arbete, säger Johanna Loisel.

Johanna Loisel förbereder för invigningen.

Medarbetarna på den rättsmedicinska enheten i Umeå har varit involverade i detaljplaneringen, till exempel har de rättsmedicinska assistenterna och läkarna tillsammans påverkat utformning av obduktionssalen.

– Det krävs yrkesspecifika kunskaper för att ställa rätt krav på ett sådan här speciell arbetsplats. Vi har egentligen inte hunnit ta lokalerna i bruk ännu, men av det jag har kunnat se så långt ser det väldigt bra ut, säger Johanna Loisel.